Framework IBP

Framework ibp in het mbo
Verantwoordingsdocument informatiebeveiliging en privacy in het mbo (IBPDOC1)
Roadmap informatiebeveiligings- en privacybeleid voor de mbo sector (IBPDOC5) Aanpak ibp in het mbo
(Wikiwijs arrangement)
Model informatiebeveiligings- en privacybeleid voor de mbo sector (IBPDOC6)
Toetsingskaders informatiebeveiliging: ibp mbo, privacy, examinering, digitaal ondertekenen, uitwisseling scholen
Actuele stand van zaken ibp in het mbo: benchmarks, positionering, functies, risico’s in het mbo
Service documenten privacy: dataregisters, model verwerkersovereenkomst, voorbeeld DPIA’s, certificeringsschema, rechten betrokkenen
Service documenten informatiebeveiliging: handleiding BIV classificatie, risicomanagement, technische quick scan, APK, responsible Disclosure, verantwoord netwerkgebruik
Achtergrond informatie

Terug naar boven

Toetsingskaders Informatiebeveiliging
Spreadsheet toetsingskaders (IBPDOC40)
Toetsingskader informatiebeveiliging (IBPDOC3)
Toetsingskader Privacy (IBPDOC7)
Toetsingskader Examinering (IBPDOC8)
Toetsingskader Digitaal Ondertekenen (IBPDOC9)
Toetsingskader Uitwisseling tussen scholen (IBPDOC10)
Handboek mbo audits (IBPDOC21)

Terug naar boven

 

Actuele stand van zaken ibp in het mbo
Benchmark ibp in het mbo (IBPDOC11)
Benchmark ibp in het mbo 2015 (IBPDOC11a)
Benchmark ibp in het mbo 2016 (IBPDOC11b)
Benchmark ibp in het mbo 2017 (IBPDOC11c)
Benchmark ibpe in het mbo 2018 (IBPDOC11d)
Benchmark ibpe in het mbo 2019 (IBPDOC11e)
Benchmark ibpe in het mbo 2020 (IBPDOC11f)
Benchmark ibpe in het mbo 2021 (IBPDOC11g)
Peer review 2020 (IBPDOC32a)
Peer review 2021 (IBPDOC32b)
Peer review 2022 (IBPDOC32c)
Positionering ibp (IBPDOC13)
Functiewaardering ibp (IBPDOC12)
Risico’s in het mbo (IBPDOC29)

Terug naar boven

Service documenten privacy
Format Dataregisters (IBPDOC20)
– Dataregister 1: Student (IBPDOC20-1)
– Dataregister 2: Student tijdelijk niet actief (IBPDOC20-2)
– Dataregister 3: Medewerker in loondienst (IBPDOC20-3)
– Dataregister 4: Medewerker niet in loondienst (IBPDOC20-4)
– Dataregister 5: Relaties (IBPDOC20-5)
Voorbeeld DPIA’s
-BIV en PIA bekostiging (IBPDOC15)
— bijlage: PIA SIS (IBPDOC15-1)
– BIV en PIA indiensttreding (IBPDOC16)
— bijlage: PIA HRnu (IBPDOC16-1)
– BIV en PIA online leren (IBPDOC17)
— bijlage: PIA EduUit (IBPDOC17-1)
Handleiding Privacy by Design (IBPDOC22)
Handreiking FG mbo (IBPDOC34)
Generiek model verwerkersovereenkomst 3.0 (IBPDOC18-3.0)
Generiek model verwerkersovereenkomst 4.0 (IBPDOC18-4.0)
Certificeringsschema ROSA (IBPDOC19)
Format privacy statement instellingen
Privacy reglement studenten
Privacy reglement medewerkers
Privacy voor studenten in het mbo, rechten betrokkenen (IBPDOC33)
Omgaan met medische dossiers van studenten en medewerkers

Terug naar boven

Service documenten informatiebeveiliging
Handleiding BIV classificatie (IBPDOC14)
Handleiding Risicomanagement (IBPDOC29)
Starterkit BCM (IBPDOC24)
Integriteitscode, eigen personeel (IBPDOC25)
Verantwoord netwerkgebruik (IBPDOC26)
Responsible Disclosure (IBPDOC27)
Technische Quick scan, APK (IBPDOC30)
Handreiking Autorisatie ibp in het mbo (IBPDOC37)

Terug naar boven

Achtergrond informatie
Hoe? Zo!, Informatiebeveiligingsbeleid in het mbo
Hoe? Zo!, Privacy in het mbo

Terug naar boven