Snel en gemakkelijk toegang hebben tot al je digitale leermiddelen en leeromgevingen. En tegelijkertijd erop kunnen vertrouwen dat je persoonsgegevens worden beschermd volgens de strengste eisen op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid? Edu-V gaat dit mogelijk maken voor scholen in het mbo, vo, po en so.

Bouwstenen voor flexibel onderwijs

Uniforme afspraken helpen om concrete uitdagingen in de dagelijkse praktijk van scholen op te lossen. Denk aan minder tijd kwijt zijn aan het inloggen op verschillende systemen. Of beter inzicht krijgen in de voortgang van het leerproces van individuele studenten. Of veiliger en privacyvriendelijker gebruik maken van digitale toepassingen. Kortom: Edu-V levert de bouwstenen voor flexibel en toekomstgericht onderwijs.

Nationaal Groeifonds

Edu-V wordt gefinancierd door het Nationaal Groeifonds. De komende 9 jaar wordt circa 3,5 miljoen per jaar besteed aan de ontwikkeling van het afsprakenstelsel en aan de implementatie op scholen in samenwerking met leveranciers.

Meer informatie

Vanuit MBO Digitaal zijn Imane Oulali (inhoudelijk) en Paulien de Jong (communicatie) betrokken bij dit programma.

Naar programma website