Over MBO Digitaal

MBO Digitaal is een platform van de MBO Raad en samen maken zij zich sterk in het mbo.

MBO Digitaal is een platform van de MBO Raad en heeft sterke banden met MBO Voorzieningen, Kennisnet en met SURF.

Het platform organiseert gebruikersgroepen, netwerkbijeenkomsten en conferenties en gaat actief met de scholen in gesprek over de wensen en eisen op het gebied van digitalisering. Het platform biedt ruimte aan scholen om samen activiteiten op te starten.

Het platform is het aanspreekpunt voor de mbo-scholen, ketenpartijen als SBB, DUO, OCW, SURF en Kennisnet maar ook voor de collega’s binnen de MBO Raad op het gebied van digitalisering.

Het platform is verantwoordelijk voor de vraagarticulatie op gebied van digitalisering.

De belangenbehartiger van de sector op een breed terrein

MBO Digitaal is de belangenbehartiger van de sector op een breed terrein. Zo houden we ons bezig met gegevensuitwisseling, maar ook met de inzet van ict in het leerproces. Daarnaast organiseren we veel activiteiten, van netwerkbijeenkomsten rond informatiebeveiliging en privacy tot kennisdeling tussen gebruikersgroepen van de belangrijkste applicaties.

Gezamenlijke activiteiten

Daarbij maakt MBO Digitaal gebruik van de kennis en energie die binnen de MBO organisaties aanwezig is. Zoveel mogelijk worden instellingen zelf in staat gesteld om gezamenlijke activiteiten vorm te geven. MBO Digitaal zorgt daarbij voor ondersteuning.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl