Over MBO Digitaal

MBO Digitaal is een platform van de MBO Raad en werkt nauw samen met MBO Voorzieningen, Kennisnet en SURF. We zijn het aanspreekpunt voor mbo-scholen, en (keten)partijen als OCW, DUO en SBB op het gebied van digitalisering en onderwijsvernieuwing. Met een kerngroep* van bevlogen bestuurders en een team van experts werken we vanuit de MBO Raad aan digitale transformatie.

Wat doen we?


Kennisuitwisseling
We organiseren veel activiteiten; zoals netwerkbijeenkomsten, kennisdeling tussen gebruikersgroepen van de belangrijkste applicaties en conferenties voor scholen en bestuurders.

Visie en strategie ontwikkelen en uitvoeren met mbo-scholen en partners over de inzet van digitalisering. Hierbij gaat het over 3 niveaus:

  1. School I Digitalisering van de organisatie van het onderwijs (flexibilisering, wendbaarheid).
  2. Docent I Digitalisering in het onderwijs (digitale vaardigheden – didactisch en beroepsspecifiek – van zowel docenten als studenten).
  3. Student I Digitalisering van het onderwijs (over hoe we onderwijs fysiek en digitaal aanbieden, denk aan digitale leermiddelen en blended onderwijs).

Met de praatplaat Meerjarenplan MBO Digitaal, de praatplaat Strategie digitalisering in het mbo en de Transitieagenda Digitalisering mbo, voeren we op een laagdrempelige manier het gesprek over digitale transformatie.

Projecten en programma’s initiëren en/of uitvoeren. Op basis van bovengenoemde drie niveaus maken we gezamenlijk afspraken voor de hele sector en dragen bij aan innovatie binnen het mbo. Dit doen we bijvoorbeeld door het initiëren en/of uitvoeren van projecten en meerjarige programma’s. Zoals: Bruggen Bouwen, Route21 en het inmiddels afgeronde Doorpakken op Digitalisering. In 2023 zijn we gestart met vier nieuwe programma’s: Cyberveiligheid mbo, Digitaal Bekwaam en de Groeifonds-programma’s Npuls en Edu-V. Bekijk de praatplaat over onze 4 programma’s die op een laagdrempelige manier in beeld brengt welke activiteiten we met het programma oppakken.

Vraagarticulatie doen voor de landelijke ict-infrastructuur. Door in gesprek te zijn met de scholen, hebben wij het overzicht om samen met de scholen onze vraag goed te benoemen. Dit kan zijn richting beleidsbepalers binnen de MBO Raad, OCW, SBB, SURF en Kennisnet maar ook en vooral richting programma’s zoals Edu-V en Npuls. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de netwerken en de CIO Raad.

Belangen behartigen van de mbo-sector op een breed terrein. Zo houden we ons bezig met gegevensuitwisseling, maar ook met de inzet van ICT in het leerproces. We gaan actief met de scholen in gesprek over de wensen en eisen op het gebied van digitalisering en ondersteunen instellingen als zij samen activiteiten willen opstarten.

Waarom doen we dit?

De transitie die het mbo doormaakt vraagt dat digitalisering verder kijkt dan alleen het optimaliseren van ondersteunende processen (roostering, informatiesystemen), dienstverlening aan studenten (leeromgevingen) of het een-op-een digitaliseren van huidige lesmaterialen of praktijken. Digitalisering wordt steeds meer onderdeel van de digitale transformatie in het mbo waar we samen werken aan onderwijskwaliteit, flexibilisering en gelijke kansen. De (hierboven genoemde) drie niveaus van digitalisering vormen hierbij het uitgangspunt.

Voor wie doen we het?

We werken voor en samen met een brede en diverse doelgroep binnen de mbo-scholen: van bestuurder tot I-coach en van IBP manager tot informatiemanager maar ook functioneel beheerders en onderwijsvernieuwers en docenten.

Hoe werken wij?

Bij alles wat we doen is samenwerken onze basis. We maken gebruik van de kennis en energie (halen en brengen) die binnen de mbo-scholen aanwezig is. We stellen instellingen zo veel mogelijk zelf in staat om gezamenlijke activiteiten vorm te geven, MBO Digitaal zorgt daarbij voor (inhoudelijke) ondersteuning. We hebben een Vraagbaak en een LinkedIn Groep.

*Leden van de kerngroep zijn:

  • Pauline Satter (voorzitter)
  • Mirjam Koster
  • Gerard Oud
  • Aniel Ramawadh
  • Alexander van der Koevering
  • Rob Neutelings
  • Edwin van den Hoorn

Meer informatie

Meer informatie, sparren met ons team of een werkbezoek organiseren op jouw school?
Neem gerust contact op via info@mbodigitaal.nl