Transitieagenda digitalisering mbo

Wat kan digitalisering betekenen voor het mbo van de toekomst? Voor een antwoord op deze vraag, hebben we Drift gevraagd een verkenning te doen naar de richting die het mbo op kan gaan om voorbereid te zijn op de toekomst.

Drift heeft deze verkenning voor het mbo uitgevoerd met een werkgroep van voorlopers, friskijkers en dwarsdenkers. De resultaten zijn beschreven in de Transitieagenda digitalisering mbo – Snelheid en richting voor een toekomstbestendig middelbaar beroepsonderwijs. In dit stuk schetsen ze de uitdagingen waar het mbo tegenaan loopt en de rol die digitalisering kan hebben als aanjager om te komen tot een vernieuwd mbo in de toekomst. Het stuk is nadrukkelijk bedoeld als discussiestuk; gebruik het om je visie aan te scherpen en je te laten prikkelen. En natuurlijk om het gesprek aan te gaan met elkaar hierover.

Kaft van verkenning Drift - Transitieagenda Digitalisering