MORA

 

Contactpersoon:
Joël de Bruijn

Voor meer informatie
info@mbodigitaal.nl 

MORA: middelbaar beroepsonderwijs referentie architectuur

klik hier voor de MORA

Bijdrage MORA

klik hier om te zien waar MORA aan bijdraagt

klik hier om te zien waarbij je MORA kunt inzetten

 

Waarom MORA?

De snel veranderende arbeidsmarkt en samenleving vragen om vernieuwing en verandering, ook binnen de mbo-sector. Samenwerking tussen scholen is daarvoor noodzakelijk; een school kan deze veranderingen niet alleen waarmaken. De referentiearchitectuur voor het mbo, de MORA, biedt een gemeenschappelijke structuur en taal om deze samenwerking mogelijk te maken. Ook biedt de MORA een basis om je eigen architectuur mee in te richten, zodat je als school optimaal blijft aansluiten op andere scholen.

Wat is MORA?

In de MORA hebben we beschreven hoe een mbo-school werkt. Welke processen lopen er allemaal binnen een school? Welke informatie gaat er van persoon naar persoon en welke functionaliteiten heb je nodig om dit allemaal te ondersteunen? De MORA schrijft niet voor hoe je dit allemaal organiseert, want dat verschilt van school tot school. In dit boekje laten we zien hoe je MORA kunt gebruiken op jouw school.

Welke voordelen heeft MORA?

Er zitten veel voordelen aan het gebruik van een architectuur binnen je organisatie. Als je goed snapt hoe iets in elkaar zit, is het gemakkelijker om verbeteringen door te voeren. Je kunt verantwoordelijkheden goed afbakenen en je staat sterker naar leveranciers. Deze algemene voordelen staan hier beschreven.

Waarbij kan ik MORA inzetten?

De grote vraag is echter hoe en wanneer je deze voordelen kunt benutten. Om dat duidelijk te maken hebben we een aantal actuele onderwerpen uitgelicht die nu bij veel scholen spelen. Van het op orde krijgen van je applicatielandschap tot het verbeteren van de student journey. Per onderwerp laten we zien hoe je de voordelen van het gebruik van de MORA kunt benutten en geven we de globale stappen aan die je daarbij kunt doorlopen. Het doel is om je op weg te helpen en de krachten tussen scholen te bundelen om van elkaar te leren. De stappen bieden haakjes om ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Sommige uitgelichte onderwerpen dragen indirect bij aan het verbeteren van je organisatie. Bijvoorbeeld het werken onder architectuur of het beleggen van proceseigenaarschap. Deze onderwerpen zijn apart genoemd.

Bijeenkomsten om samen te werken

Komende tijd organiseren we voor elk onderwerp een bijeenkomst waarin we het stappenplan bespreken. Wie heeft welke stap al gezet en kan daar iets over vertellen of delen? Welke stappen kun je samen zetten?

Daarnaast hebben we per onderwerp een apart kanaal in de Teams-omgeving van MORA ingericht. Hier kun je vragen stellen en informatie delen.

(Wil je teruglezen hoe Triple-A de processen beschreef, klik hier voor de oude pagina.)

Wat is de MOSA?

Op dit moment wordt ook hard gewerkt aan de MOSA (Middelbaar beroepsOnderwijs Sector Architectuur). Een gezamenlijke architectuur voor alle sectorvoorzieningen, zodat lerenden die aan verschillende scholen studeren, zonder problemen gedurende hun hele loopbaan de beschikking hebben over hun gegevens en deze ook kunnen doorgeven. Belangrijk is dat technische voorzieningen van mbo-scholen op elkaar aansluiten. Om die aansluiting voor alle voorzieningen in onderwijs te bereiken is werken onder architectuur nodig. Klik hier voor meer informatie over de MOSA.

Bijeenkomsten in vergadercentrum Domstad, Utrecht

De bijeenkomsten vinden de tweede week van elke maand plaats, van 13:00 tot 17:00 bij vergadercentrum Domstad naast het Utrecht Centraal Station. De dag waarop dit plaatsvindt schuift elke keer op.

De eerste bijeenkomst, 11 november 2021, was gewijd aan het toelichten van MORA zelf; hoe zit de MORA precies in elkaar, welke keuzes zijn daarbij gemaakt en hoe kun je de modellen in algemene zin gebruiken?