MOSA

 

Contactpersoon:
Joël de Bruijn

Voor meer informatie
info@mbodigitaal.nl 

MOSA: middelbaar beroepsonderwijs sectorarchitectuur

Waarom MOSA?

Velen kennen de MORA al als model van de processen en informatiestromen binnen een onderwijsinstelling. De informatiestromen tussen mbo’s en ketenpartners onder een overkoepelende architectuur brengen is dan een logische volgende stap. Studeren houdt nu eenmaal niet op bij de muren van de school en LLO en flexibilisering zullen ook nieuwe vormen van gegevensuitwisseling laten ontstaan. Hiervoor zijn afspraken nodig en ook voorzieningen om dit te faciliteren.

Wat is MOSA?

In de MOSA gaan we beschrijven waar onze sectorvoorzieningen naar toe moeten ontwikkelen (streefarchitectuur). Sommige van de bouwblokken kennen we al in de vorm van RIO, VVA, caMBO, eckID, Eigen Dossier, OOAPI etc. Idealiter vertrekken we voor de MOSA vanuit een doelenstructuur (doelen die al bekend zijn vanuit bestaande strategie en planvorming binnen de sector), formuleren we principes en werken we specifieke domeinarchitecturen uit.

De MOSA is niet vrijblijvend, maar een ontwerp voor daadwerkelijk aan te leggen voorzieningen. De legitimering daarvoor is terug te vinden in de Digitaliseringsimpuls Onderwijs, toegekend vanuit het Groeifonds. Punten daaruit die MOSA moet ondersteunen:

  • Adaptiviteit van het onderwijs verhogen in de context van onderwijsaanbod ten opzichte van de arbeidsmarkt.
  • Mobiliteit tussen opleidingen en instellingen verhogen
  • Keuzevrijheid van lerenden ondersteunen

Praktisch moet het plan van aanpak nog ontstaan, zal het een product worden van de hele MBO community in samenwerking met het Hoger Onderwijs (daar concreet gemaakt in HOSA).

Kan ik meedenken en bouwen aan de MOSA?

Jazeker, neem contact op met Joël de Bruijn om lid te worden van de community of om op andere manieren bij te dragen.

MOSA op de agenda

  • 22-09-2022: Sessie op de landelijke Netwerkdag IM & IBP.
  • 29-09-2022: Sessie tijdens de MBO Digitaal Conferentie, deze zal gestreamd worden.