Het mbo werkt hard aan digitale transformatie. De afgelopen jaren met Doorpakken op digitalisering en nu ook in Npuls.

Npuls is een landelijk programma van de MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland en SURF, gefinancierd vanuit het Groeifonds. Ook OCW en NRO zijn volop betrokken bij dit programma. Samen werken we in Npuls aan verschillende thema’s zoals: digitale leermaterialen, wendbaar & efficiënt georganiseerd onderwijs, studiedata & AI,
EdTech en XR. Daarnaast bouwen we gezamenlijk aan een collectieve ict-laag en -architectuur, en aan kennis om evidence-informed te kunnen werken. Ook stimuleren we voor en met alle onderwijsinstellingen de (door)ontwikkeling van een Center for Teaching & Learning.

Sleutelteams

Vanuit Npuls werken we met ‘sleutelteams’. De sleutelteams vormen gedurende het programma de schakel tussen Npuls en de scholen. Denk aan informatieoverdracht over hoe je je als school kunt aanmelden voor de verschillende transformatiehubs, pilothubs of infrastructuurprojecten of bijvoorbeeld de vervolgstappen rondom de subsidieregeling voor Centers for Teaching & Learning. Ook kunnen de teams elkaar onderling gemakkelijk ‘opzoeken’ om kennis, expertise en ervaring uit te wisselen rond de drie hoofddoelen van Npuls: 1. Onderwijskwaliteit verbeteren. 2. Wendbaarheid van het onderwijs vergroten. 3. Digitale vaardigheden van docenten en lerenden verbeteren.
Op 5 juni organiseerden we de eerste welkomstsessie van de Npuls Sleutelteams voor het mbo. Lees hier het verslag. In het najaar volgt een fysieke bijeenkomst samen met het hbo en wo. We houden je op de hoogte!   

Meer informatie

Meer weten over het programma en de plannen? Meedenken over wat het kan betekenen voor jouw school? Vanuit de MBO Raad/MBO Digitaal zijn Manon Geven (Liaison Npuls), Youssef Boudou (Sleutelteams)  en Paulien de Jong (Communicatie) betrokken bij het programma.

Naar programma website