Veel scholen zien de mogelijkheid om digitalisering in te zetten als innovatief middel om vergaande flexibilisering en modularisering waar te maken. Deze onderwijsvernieuwingen vereisen veel van de ontwerpers en uitvoerders van het onderwijs: de docenten. Om genoemde veranderingen succesvol te laten zijn, is het noodzakelijk om proactief te werken aan de ict-bekwaamheid van het lesgevend personeel in het mbo.

Binnen het programma Digitaal Bekwaam MBO werken we multidisciplinair samen om de ict-bekwaamheid van het lesgevend personeel naar een hoger niveau te tillen. Aan de hand van zes speerpunten werkt MBO Digitaal aan deze doelstelling.

Monitoren

Wanneer je als school stappen wilt zetten op het gebied van professionalisering is het noodzakelijk om eerst in beeld te brengen hoe het staat met de aanwezige kennis en ervaring. Concreet betekent dit dat de monitor Leren en lesgeven met ict van het iXperium/CoE de komende jaren aan alle mbo-instellingen wordt aangeboden. Hierdoor krijgen de scholen niet alleen zicht op de aanwezige vaardigheden binnen de eigen instelling, maar is ook vast te stellen op welke punten de sector gezamenlijk kan optrekken. Lees meer.

Ontwikkelen van beleid

Professionalisering kan gezien worden als een individueel proces, maar ook als een teamontwikkeling. Om verschillende initiatieven met elkaar te stroomlijnen is het belangrijk dat helder wordt wat de wensen zijn van de organisatie. Wat is de stip op de horizon? En wie houdt zicht op de beoogde doelstellingen? Samen met collega’s van hr werken we aan de uitbreiding van het professionaliseringsbeleid. Lees meer.

Experimenteren

Informeel leren door te experimenteren werkt goed wanneer het gaat over ict-bekwaamheid. Om dit te stimuleren kregen alle mbo-scholen de kans om aanspraak te maken op een startfinanciering voor een onderzoekswerkplaats. Het programma financiert vier onderzoekswerkplaatsen waarin multidisciplinair wordt gewerkt aan onderwijsvraagstukken die te maken hebben met digitale didactiek. Lees meer.

Professionaliseren

Er zijn meerdere succesvolle interventies te benoemen wanneer het gaat over professionalisering in ict-bekwaamheid. Om deze voorbeelden een podium te geven en te leren van elkaar, is het belangrijk om het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen scholen te stimuleren. In het netwerk Onderwijs en Digitalisering worden collega’s van mbo-instellingen uitgenodigd om ervaringen te delen en ook in gezamenlijkheid te werken aan concrete producten.

Opleiden

Digitalisering is geen modetrend en daarom zullen we al actief moeten nadenken over de experts van de toekomst. Samen met hogescholen en universiteiten gaat MBO Digitaal verkennen of er ruimte is voor een master Digitale Didactiek & Digitaal Veilig Onderwijs.

Verbinden

Tot slot krijgen twee deskundigen de taak om te zorgen voor verbinding tussen de speerpunten. Input uit het netwerk kan helpend zijn bij de ontwikkeling van de master, maar ook als vraagstuk dienen voor in een onderzoekswerkplaats. De deskundigen krijgen ook de taak om verbinding te maken met relevante partijen, bijvoorbeeld met ontwerpers van pdg-trajecten en lerarenopleidingen.

Meer weten?
Lees het Plan van Digitaal Bekwaam (zie bijlage), dat als basis diende voor de subsidieaanvraag.

Contactpersoon

Marit Montsanto


Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl