Inzetten op digitale bekwaamheid: waar staan we?

Antwoord op bovenstaande vraag is essentieel voor koersbepaling in digitaliseringsbeleid. Waar staan we als sector? Waar staan we als school? Waar staat het onderwijzend personeel? In- en uitzoomen op de vraag ‘waar staan we’ leert dat nuances het antwoord kleuren, maar ook diffuus maken. Even belangrijk als werken aan digitale bekwaamheid is daarom goede monitoring van digitale bekwaamheid: waar zitten blinde vlekken? Op welk onderdelen is geen extra ondersteuning nodig en waar wel? Kortom, monitoring faciliteert duurzaam beleid.

Tekst: Nick Wildschut

Data vertalen naar inzichten, inzicht vertalen naar beleid

In 2022-2023 kregen alle mbo-scholen de mogelijkheid om deel te nemen aan de monitor Leren en lesgeven met ict van het iXperium/Centre of Expertise, verbonden aan het lectoraat Leren met ict van de HAN. De monitor is een beproefd instrument om een beeld te krijgen van de mate waarin docenten lesgeven met en over ict en beschikken over de hiervoor benodigde competenties. Duizenden respondenten van 42 verschillende scholen vulden de digitale vragenlijst in. Dit resulteerde in waardevolle inzichten die zich laten vertalen in gericht beleid.

Praktisch professionaliseren

De monitor, in de vorm van een online vragenlijst, brengt het niveau van de competenties van alle docenten en hun feitelijk handelen met en over ict in kaart en sluit aan bij de belangrijkste competentiesets rondom lesgeven met ict. De resultaten van het onderzoek geven zicht op waar docenten, team, opleidingen en instellingen staan op het gebied van ict en geven aanleiding tot het formuleren van ambities over ict en het uitwerken van een professionaliseringsplan. In deze video vertellen onderwijskundigen, programmamanager & (onderzoeks-)docenten hoe ze de monitor inzetten:

In samenspraak tussen MBO Digitaal, het programma Digitaal Bekwaam en het iXperium/CoE krijgen scholen voor 2023-2024 alsnog de mogelijkheid deel te nemen aan de monitor. Daaraan zijn geen kosten verbonden. Een mooie kans!

Ook weten waar jouw school staat? Op de website van het iXperium vind je meer informatie over de monitor, of blader voor meer inspiratie eens in het digitale Kookboek Docent Ondersteuning. Voor vragen kun je contact opnemen met Bas Kurver (bas.kurver@han.nl).

Reacties (0)
Geef een reactie