Het programma Cyberveiligheid heeft als doel om de cyberweerbaarheid van de mbo-sector te vergroten. Binnen dit programma werken de mbo-scholen samen om kennis te delen, kwetsbaarheden te identificeren en best practices uit te werken. Samen staan we sterker tegen cybercriminaliteit.

Aanleiding voor het programma Cyberveiligheid

De aanleiding voor het programma Cyberveiligheid was de ransomware-aanval bij ROC Mondriaan in 2021. Deze aanval heeft veel losgemaakt. Niet alleen binnen de mbo-sector, maar ook in de politiek. De minister van OCW heeft daarom aan de MBO Raad gevraagd om met een plan te komen om de digitale weerbaarheid van de mbo-instellingen te verhogen. Dit heeft geleid tot het programma Cyberveiligheid mbo dat in september 2022 van start is gegaan.

Grote verschillen tussen de instellingen

Op het gebied van informatiebeveiliging zijn er grote verschillen in volwassenheid tussen mbo-scholen. Dat blijkt uit de benchmarks die we sinds 2015 jaarlijks uitvoeren op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Dit biedt kansen, omdat we veel van elkaar kunnen leren. Vooral kleine mbo-scholen kunnen steeds minder goed voldoen aan de toenemende eisen op het gebied van cyberveiligheid. In het programma is er dan ook speciaal aandacht voor deze groep mbo-scholen.

Intensieve samenwerkingen

Het programma Cyberveiligheid wordt uitgevoerd door MBO Digitaal, het digitaliseringsplatform van de MBO Raad. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de netwerken van MBO Digitaal, waaronder het Netwerk IBP in het mbo, de Regiegroep IBP en het CSC-netwerk van SURF-contactpersonen. Daarnaast is er intensieve samenwerking met SURF en wordt er regelmatig overlegd met de brancheverenigingen VH en UNL. Op deze pagina lees je meer over de samenwerkingen vanuit het programma Cyberveiligheid.

Financiële ondersteuning

Om het programma Cyberveiligheid te kunnen uitvoeren, is er een subsidie toegekend van in totaal € 24 miljoen tot 2028. Dankzij deze financiële ondersteuning kan het programma samen met de scholen doelgerichte activiteiten ontwikkelen, de benodigde expertise inschakelen en concrete maatregelen in gang zetten die de cyberveiligheid van het mbo vergroten.

Vanuit het programma Cyberveiligheid werken we samen aan:

Ons team

Het team van het programma Cyberveiligheid bestaat uit een compact en toegewijd team van professionals. Lees meer over onze teamleden.

Meer weten?

Lees het Plan van aanpak Cyberveiligheid in het mbo (bijlage), dat als basis diende voor de subsidieaanvraag. Of bekijk de praatplaat cyberveiligheid, die op een laagdrempelige manier in beeld brengt welke activiteiten we met het programma oppakken. Je kunt ook altijd contact opnemen met Martijn Bijleveld.

Contactpersoon

Neem contact op met Martijn Bijleveld voor meer informatie.