Programma Cyberveiligheid mbo

Detecteren van onregelmatigheden

Met de praatplaat over cyberveiligheid voeren we op een laagdrempelige manier het gesprek over de activiteiten die we oppakken binnen het programma. Hier zoomen we in op het onderdeel 'Detecteren'.

Het is belangrijk om verdachte netwerkactiviteiten in een vroeg stadium te signaleren, nog voordat schade kan worden aangericht. Logging van de netwerkgebeurtenissen is belangrijk en door deze logbestanden 24/7 te monitoren kan een aanvalspatroon worden herkend, dat leidt tot een alarm in het SOC (Security Operations Centre). Veel onderwijsinstellingen gebruiken hiervoor SURFsoc. De implementatie en de doorontwikkeling van deze dienst worden vanuit ons programma ondersteund.

Lees meer over het detecteren van onregelmatigheden of ga terug naar de praatplaat cyberveiligheid.

Contactpersoon

Neem contact op met Martijn Bijleveld voor meer informatie.