Programma Cyberveiligheid mbo

CISO as a Service

Lang niet alle mbo-scholen hebben de voor cyberveiligheid belangrijke functie van CISO ingevuld. Vanuit het programma Cyberveiligheid onderzoeken we waarom dat zo is en of we de functie als een dienst aan scholen beschikbaar kunnen stellen.

De CISO (Chief Information Security Officer) speelt een belangrijke rol bij het planmatig werken aan cyberveiligheid binnen de mbo-instelling. Toch hebben maar weinig mbo-scholen deze functie ingevuld. Vanuit het programma Cyberveiligheid brengen we in een pilot de belemmeringen hiervoor in kaart. Ook onderzoeken we of we deze CISO-rol kunnen aanbieden als een service. De CISO wordt op die manier gedeeld door meerdere instellingen. In de bijlage onderaan deze pagina vind je een uitgebreide beschrijving van de dienst CISO as a Service.

In de pilot gaat onze CISO Henry Meutstege concreet aan de slag binnen een aantal instellingen. Hij helpt de scholen op een weloverwogen manier maatregelen te nemen om ze te laten groeien in hun cyberweerbaarheid. Gedurende de pilotperiode kunnen de scholen kosteloos deelnemen aan CISO as a Service.

Criteria voor deelname pilot

Bij de selectie van opdrachten voor de pilot gelden een aantal criteria:

  • De opdracht moet breed relevant zijn, de sector moet er iets van kunnen leren.
  • De opdracht moet binnen enkele maanden uitvoerbaar zijn.
  • Bij de opdracht zijn alle lagen, dus ook het bestuur betrokken.
  • De instelling werkt mee aan het delen van de oplossingen en geleerde lessen.

Als de pilot succesvol is, onderzoeken we of we de CISO as a Service als dienst van SURF kunnen organiseren. CISO as a Service komt in dat geval voor de gehele sector beschikbaar.

Contactpersoon

Neem contact op met Henry Meutstege voor meer informatie.