Conferentie Samenwerken aan Cyberveiligheid

College Tour: sturen op cyberveiligheid

Cybersecurity is niet louter een IT-feestje. De hele organisatie is namelijk aan zet. Maar voelt iedereen die verantwoordelijkheid ook? Is iedereen, in alle lagen van de organisatie, betrokken? Hoe kijken bijvoorbeeld bestuurders tegen cyberveiligheid aan? Wat is hun rol? Mooie vragen om in een College Tour-setting te bespreken, met dagvoorzitter Cor Ottens in de Twan Huys-rol en bestuurder Pauline Satter als hoofdgast.

Met Pauline Satter heeft deze editie van College Tour iemand te gast met meerdere bestuurderspetten op. Ze is voorzitter van MBO Digitaal én lid van het College van Bestuur van de Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden (COG). En ja, om maar gelijk met de deur in huis te vallen: ze voelt zich zeer betrokken bij cyberveiligheid en is binnen de COG ook zeker zichtbaar op dat vlak. ‘Ik zoek het bewust op, ga proactief het gesprek aan’, stelt Pauline. ‘Dat heeft denk ik met mijn politieachtergrond [Pauline was Hoofd Bedrijfsvoering bij de Politieacademie, red.] te maken. Ik wil er toch het mijne van weten. Er zijn ook bestuurders die minder “in front” zijn. Zij leggen de cyberveiligheid volledig in de handen van hun IT-afdeling. Maar zij volgen wel wat er gebeurt. Zo zie je: iedere bestuurder heeft een eigen stijl, iedere organisatie een eigen cultuur. Maar we zijn allen betrokken.’

Better call Henk

Bovenstaande betekent niet dat Pauline bij alles het naadje van de kous wil weten. ‘Neem de GRC-applicatie die vanaf januari beschikbaar is. Daarvan wil ik wél weten wat ik daar als bestuurder mee kan. Maar ik hoef niet heel erg diep op de inhoud in te gaan. Dat is ook niet nodig, want ik heb hele goeie mensen om me heen die wél alles weten. Henk, mijn IBP’er bijvoorbeeld. Die zit niet voor niets hier in de zaal.’ Pauline laat weten dat zij niet alleen proactief vragen stelt als het om cyberveiligheid gaat, maar ook graag van medewerkers hoort als er iets is. ‘Ik ben heel benaderbaar. Zeker als het om dit soort belangrijke thema’s gaat.’ En wat als ze een vraag krijgt over een onderwerp of thema dat toch echt vergevorderde IT-kennis vergt? ‘Dan bel ik Henk’, vertelt ze lachend.

Kennisuitwisseling

Zoals bij een College Tour gebruikelijk is, komen er meerdere vragen uit de zaal. Zoals: is er ook veel kennisuitwisseling over cyberveiligheid bij bestuurders onderling? ‘Ja, absoluut’, antwoordt Pauline. ‘In diverse settings en in meerdere gremia. We vertellen elkaar dan vooral waar we staan en wat onze plannen zijn. En we discussiëren. Zoals over het betalen van losgeld. We hebben afgesproken dat we dat we niet betalen. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want iedere bestuurder heeft zijn eigen bestuursverantwoordelijkheid. En we hebben ook nog toezichthouders die hier ook vast wat van vinden. Wat gaan we doen als het echt spannend wordt? Ook over dergelijke issues hebben we het onderling. Het is goed om dit gesprek nu, in alle rust, te voeren.’

Onrustig over het feit dat we nooit 100 procent controle hebben op cyberveiligheid, wordt Pauline in ieder geval niet. ‘Het helpt wel als ik weet wat ongeveer het risico is en wat de maatregelen zijn’, stelt ze. En natuurlijk helpt het dat de bestuurders en hun scholen volop samenwerken onder de vlag van het programma Cyberveiligheid mbo. ‘Ik ben trots op wat hier gebeurt’, vertelt Pauline, nu even met de pet van voorzitter van MBO Digitaal op. ‘De opkomst vandaag is hoog, net als de betrokkenheid. Ik hoop dat ik nu heb laten zien dat bestuurders niet eng zijn. Ga dus gerust met ons het gesprek over cyberveiligheid aan!’

Contactpersoon

Neem contact op met Martijn Bijleveld voor meer informatie.