Programma Cyberveiligheid mbo

Security Expertise Centrum

Het Security Expertise Centrum is opgericht om kennis over cyberweerbaarheid te bundelen en te delen. Instellingen kunnen er terecht met al hun vragen op het gebied van cyberweerbaarheid.

In het Security Expertise Centrum (SEC) werken SURF, scholen en externe partners samen om de cyberweerbaarheid van instellingen te vergroten. Door kennis te bundelen en beschikbaar te stellen op één platform faciliteert SEC kennisuitwisseling.

Kennis over cyberweerbaarheid

In SEC is kennis op het gebied cyberweerbaarheid vanuit de gehele onderwijssector voorhanden, uiteenlopend van organisatie- en beleidsrichtlijnen tot technische en uitvoerende maatregelen. De informatie is openbaar voor alle lagen binnen instellingen, zodat iedereen die informatie zoekt op het gebied van IT-security er terechtkan. Dankzij het platform hoeven instellingen het wiel niet opnieuw uit te vinden als het gaat om bijvoorbeeld basismaatregelen, beleidsafwegingen of systeemconfiguraties. Zo biedt het Security Expertise Centrum bijvoorbeeld een uitgebreide verzameling downloads, variërend van beleidsdocumenten tot praktische sjablonen, die elke instelling aan zijn eigen situatie kan aanpassen.

In ontwikkeling

Het Security Expertise Centrum is nog volop in ontwikkeling. Het inventariseert in gesprekken met CISO’s, Coördinerend SURF Contactpersonen en de SCIRT- en SCIPR-community’s welke thema’s in het centrum (nog) aan de orde moeten komen. Ook vanuit het programma Cyberveiligheid werken we samen met SEC bij het verbeteren van zijn diensten en producten. Bijvoorbeeld door feedback van instellingen terug te koppelen en nieuwe ideeën voor SEC aan te dragen.

Contactpersoon

Neem contact op met Mick Deben voor meer informatie.