Vanuit het programma Cyberveiligheid vinden we het belangrijk dat instellingen zich aansluiten bij SURFsoc. Want met deze dienst kunnen ze beveiligingsinbreuken, datadiefstal en andere cyberaanvallen tijdig detecteren. Het programma haalt mogelijke drempels voor SURFsoc weg door te ondersteunen bij implementatie, gebruik en bekostiging.

Als instelling wil je niet pas in actie komen als er afpersingsberichten op computerschermen verschijnen. Dan is de impact al moeilijk te overzien. SURFsoc (SOC staat voor Security Operations Center) monitort gebeurtenissen in systemen en netwerken van instellingen juist proactief. Daardoor kunnen instellingen cyberdreigingen en mogelijke aanvallen op hun IT-infrastructuur al in een vroeg stadium detecteren. En omdat ze verdachte activiteiten eerder kunnen aanpakken, zijn ze beter in staat om de (verdere) impact van cyberincidenten te beperken.

SURFsoc wil informatieveiligheid verhogen

SURFsoc wil de informatieveiligheid binnen de gehele onderwijssector verhogen. Daarom faciliteert de dienst samenwerking tussen instellingen op het gebied van cyberdetectie. Ook stimuleert SURFsoc kennisdeling tussen studenten en medewerkers, zowel binnen de eigen instelling als met andere onderwijsinstellingen. Alle mbo-instellingen hebben een lidmaatschap bij SURF en kunnen dus van SURFsoc gebruikmaken. Van instellingen wordt wel verwacht dat ze voldoende middelen beschikbaar hebben om meldingen vanuit SURFsoc adequaat af te handelen.

Hulp bij implementatie en gebruik

Vanuit het programma Cyberveiligheid stimuleren we het gebruik van SURFsoc. Omdat we het belangrijk vinden dat alle mbo-instellingen in staat zijn om cyberaanvallen tijdig te detecteren. En proactief op verdachte gebeurtenissen in hun systemen en netwerken kunnen reageren.

Omdat de implementatie voor SURFsoc ingewikkeld kan zijn, bieden we vanuit het programma hierbij actieve begeleiding en (technische) ondersteuning aan. Verder kunnen we financieel bijdragen aan de opstartkosten. We willen de hulp bieden die instellingen nodig hebben om SURFsoc met succes te gebruiken.

Mogelijk extra ondersteuning

Ook onderzoeken we aanvullende diensten om meldingen uit een Security Operations Center zoals SURFsoc 24 uur per dag te kunnen opvolgen. Bijvoorbeeld door dit gemeenschappelijk te regelen of het als een aanvullende service aan te bieden. Daarnaast denken we met het programma Cyberveiligheid na hoe we de instellingen verder kunnen ondersteunen op het gebied van het onderhoud van hun SOC-oplossing. Of ze nu voor SURFsoc of een andere oplossing hebben gekozen. Daarbij onderzoeken we ook hoe we mbo-scholen die nu een andere technologie voor monitoring en detectie hebben, in een later stadium kunnen begeleiden bij de aansluiting op SURFsoc.

Contactpersoon

Neem contact op met Mick Deben voor meer informatie.