Het team van het Programma Cyberveiligheid bestaat uit een compact en toegewijd team van professionals. Veel van deze experts zijn 1 tot 2 dagen per week vanuit mbo-instellingen betrokken zijn bij het programma.

Ons team bestaat uit een programmamanager, experts op het gebied van informatiebeveiliging en privacy, communicatieadviseurs en projectondersteuning. Samen nemen we het voortouw in het initiëren en uitvoeren van verschillende projecten binnen het programma. Hierbij is het essentieel dat deze projecten goed aansluiten op de behoeften, wensen en mogelijkheden van de mbo-instellingen. Daarom wordt intensief samengewerkt met de mbo-scholen: we doen het niet voor, maar samen met de scholen.

Wil je meewerken aan het Programma Cyberveiligheid mbo? Bekijk onze vacatures

Onze teamleden

Rianne de Vor | Projectondersteuner

Vervult binnen het programma Cyberveiligheid mbo de rol van officemanager en is daarmee de spin in het web voor het programmateam | Werkt daarnaast aan de financiële verantwoording van het programma | Vervulde 25 jaar als administratief medewerker van een groot ICT-bedrijf verschillende rollen op het gebied van administratie en processen | Is proactief, denkt mee, gaat altijd voor verbetering en krijgt veel energie van nieuwe dingen leren en kennis uitbreiden | Drijfveer Collega’s van het programmateam ontzorgen; van programmaondersteuning tot organisatie en financiën.

Martijn Bijleveld | Programmamanager

Is adviseur op het gebied van informatiebeveiliging en privacy en programmamanager Cyberveiligheid mbo. Linking pin naar SURF, de MBO Raad, de andere brancheorganisaties in het hoger onderwijs en OCW | Ondersteunt daarnaast het Netwerk IBP in het mbo en coördineert de activiteiten die vanuit dit netwerk voor/door de mbo-scholen worden georganiseerd, van kennisdeling tot benchmarks | Heeft 25 jaar ervaring in het mbo, op het snijvlak van onderwijs en ict, op de onderwerpen informatiebeveiliging en privacy | Drijfveer Samen aan de slag! Met gevoel voor kaders en beperkingen maar vooral denkend in mogelijkheden.

Peter Vermeijs | Jurist en expert privacyrecht

Is een van de twee juristen binnen het Programma Cyberveiligheid en houdt zich onder andere bezig met het Convenant Cyberveiligheid en cyberverzekeringen | Is ook beleidsadviseur bij de MBO Raad en heeft de AVG en sociale (integrale) veiligheid in zijn portefeuille | Drijfveer Door binnen en buiten de sector samen te werken ervoor zorgen dat de integrale veiligheid in de sector op de kaart staat en wordt verbeterd. 

Mick Deben | Adviseur Cybersecurity

Richt zich op het verhogen van de technische weerbaarheid binnen het programma Cyberveiligheid mbo | Werkt nauw samen met SURF aan het bedenken, doorontwikkelen en beschikbaar stellen van (technische) oplossingen voor het mbo | Heeft 10 jaar ervaring in informatiebeveiliging en cybersecurity in diverse sectoren en rollen (o.a. CISO, ISO en onderzoeker) | Drijfveer Organisaties helpen veiliger te worden en daarmee de Nederlandse economie en samenleving.

Victor Meerloo | Specialist informatieveiligheid en privacy

Houdt zich bezig met onder meer de aanbesteding van de GRC-applicatie en een Governance-nulmeting | Is 25 jaar actief als adviseur binnen de ICT-sector als specialist informatiemanagement, informatieveiligheid en privacy bij uiteenlopende organisaties | Missie Organisaties veiliger te laten worden door ze bewust te maken van de risico’s die ze lopen | Uitdaging Organisaties stappen te laten maken die ze met hun bestaande volwassenheid kunnen overzien en uitvoeren, zodat ze hun informatieveiligheid passend inrichten. 

Niels Dutij | Jurist en expert cloudleveranciersmanagement

Werkt binnen het programma Cyberveiligheid voornamelijk aan cloudleveranciersmanagement (sectorale DPIA’s) en het opzetten van sectorale security audits bij mbo-instellingen | Werkt daarnaast bij diverse mbo-instellingen als functionaris voor gegevensbescherming en als adviseur bij verschillende trajecten. Is bovendien lid van diverse werkgroepen bij MBO Digitaal | Sterkste punt Via het programma Cyberveiligheid kan ik bijdragen bij een sectorale aanpak voor complexe onderwerpen, waardoor niet iedere mbo-instelling het wiel opnieuw hoeft uit te vinden | Drijfveer Een cyberveilige en privacy-vriendelijke mbo-instelling is van enorm belang voor onze studenten en medewerkers. Het Programma Cyberveiligheid helpt de sector om grote stappen te zetten en veilig en weerbaar te blijven. 

Aladin Mhamdi | IT-architect

Is als IT-architect betrokken bij het programma Cyberveiligheid | Werkt samen met de mbo-instellingen aan het programma van eisen voor de sectorbrede applicatiecatalogus, een van de doelstellingen binnen het programma. Deze applicatiecatalogus speelt een belangrijke rol bij de informatie-uitwisseling over cloudleveranciers en cloudtoepassingen binnen de onderwijssector. | Heeft veel ervaring binnen het mbo als technisch projectleider, IT-consultant en IT-architect (o.a. Albeda en Zadkine) | Drijfveer Op een praktische manier gebruikmaken van architectuur om zo de samenwerking tussen organisaties verbeteren.

Henk Links | NBA-reisleider 

Houdt zich binnen het programma Cyberveiligheid voornamelijk bezig met het NBA volwassenheidsmodel Informatiebeveiliging. Met het aanbieden van een modelaanpak wil hij de onderwijsinstellingen op weg helpen om aantoonbaar te groeien naar het gewenste volwassenheidsniveau | Was als hoofd ICT op een middelgrote scholengemeenschap in het voortgezet onderwijs een verbindende schakel tussen de mogelijkheden van IT en de uitdagingen binnen het onderwijs en stapte in 2015 de wereld van het mbo binnen | Sterk in het leggen van verbanden en scherp in zijn analyse. Begrip is voor hem erg belangrijk | Samenwerken, ook over de verschillende onderwijssectoren, heeft hij hoog in het vaandel staan en hij wil graag concreet bijdragen aan betrouwbare en veilige onderwijsomgeving.

Henry Meutstege, CISO as a Service

Is een ervaren specialist op het gebied informatiebeveiliging met een brede achtergrond in IT | Werkt binnen het programma Cyberveiligheid aan het opzetten van de dienst CISO as a Service: als pilot voor (kleine) MBO instellingen en bij succes mogelijk als dienst vanuit SURF | Was de laatste jaren actief als CISO van Saxion hogeschool in Enschede en Deventer | Missie Ik benader beveiligingsvraagstukken vanuit een zekere pragmatiek: uiteindelijk gaat het erom dat we bewust met een risico op het gebied van informatiebeveiliging omgaan en keuzes maken die passen bij de organisatie | Enthousiast word ik als ik in staat ben mijn kennis en ervaring over te dragen en op die manier kan helpen om het onderwijslandschap in Nederland weer een stapje veiliger te maken.

 

Lâle Ünal | Trainee adviseur informatieveiligheid en privacy  

Is sinds september 2022 trainee adviseur bij M&I Partners en heeft een achtergrond in security management. Heeft ervaring met opdrachten op het gebied van privacy en informatiebeveiliging binnen de lokale overheid | Werkt binnen het programma Cyberveiligheid aan diverse projecten, waaronder de aanbesteding van de GRC-applicatie, diverse 0-metingen binnen het mbo | Missie is om de informatiebeveiliging en privacy van organisaties te versterken door hen bewust te maken van de belangrijkste risico’s die ze lopen | Uitdaging is het begeleiden van organisaties bij het nemen van stappen die passen bij hun bestaande volwassenheid en mogelijkheden. 

 

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl