Het team van het Programma Cyberveiligheid bestaat uit een compact en toegewijd team van professionals. Veel van deze experts zijn 1 tot 2 dagen per week vanuit mbo-instellingen betrokken zijn bij het programma.

Ons team bestaat uit een programmamanager, experts op het gebied van informatiebeveiliging en privacy, communicatieadviseurs en projectondersteuning. Samen nemen we het voortouw in het initiëren en uitvoeren van verschillende projecten binnen het programma. Hierbij is het essentieel dat deze projecten goed aansluiten op de behoeften, wensen en mogelijkheden van de mbo-instellingen. Daarom wordt intensief samengewerkt met de mbo-scholen: we doen het niet voor, maar samen met de scholen.

Wil je meewerken aan het Programma Cyberveiligheid mbo? Kijk hier voor meer informatie.

Onze teamleden

Rianne de Vor | Projectondersteuner

Vervult binnen het programma Cyberveiligheid mbo de rol van officemanager en is daarmee de spin in het web voor het programmateam | Werkt daarnaast aan de financiële verantwoording van het programma | Vervulde 25 jaar als administratief medewerker van een groot ICT-bedrijf verschillende rollen op het gebied van administratie en processen | Is proactief, denkt mee, gaat altijd voor verbetering en krijgt veel energie van nieuwe dingen leren en kennis uitbreiden | Drijfveer Collega’s van het programmateam ontzorgen; van programmaondersteuning tot organisatie en financiën.

Martijn Bijleveld | Programmamanager

Is adviseur op het gebied van informatiebeveiliging en privacy en programmamanager Cyberveiligheid mbo, en de linking pin naar SURF, de MBO Raad, andere brancheorganisaties in het hoger onderwijs en OCW | Ondersteunt daarnaast het Netwerk IBP in het mbo en coördineert de activiteiten die vanuit dit netwerk voor/door de mbo-scholen worden georganiseerd, van kennisdeling tot benchmarks | Heeft 25 jaar ervaring in het mbo, op het snijvlak van onderwijs en ict, op de onderwerpen informatiebeveiliging en privacy | Drijfveer Samen aan de slag! Met gevoel voor kaders en beperkingen, maar vooral denkend in mogelijkheden.

Peter Vermeijs | Jurist en expert privacyrecht

Is een van de twee juristen binnen het programma Cyberveiligheid, waarin hij zich onder andere bezighoudt met het Convenant Cyberveiligheid en cyberverzekeringen | Is ook beleidsadviseur bij de MBO Raad en heeft de AVG en sociale (integrale) veiligheid in zijn portefeuille | Heeft veel ervaring met juridische aangelegenheden in het onderwijs, onder meer opgedaan bij SURF en een scholengemeenschap | Drijfveer Ervoor zorgen dat de integrale veiligheid in de mbo-sector op de kaart staat en deze verbeteren door binnen en buiten de onderwijssector samen te werken. 

Mick Deben | Adviseur cybersecurity

Richt zich op het verhogen van de technische weerbaarheid binnen het programma Cyberveiligheid mbo | Werkt nauw samen met SURF aan het bedenken, doorontwikkelen en beschikbaar stellen van (technische) oplossingen voor het mbo | Heeft 10 jaar ervaring in informatiebeveiliging en cybersecurity in diverse sectoren en rollen, onder andere als CISO, ISO en onderzoeker | Drijfveer Organisaties helpen veiliger te worden en daarmee de Nederlandse economie en samenleving.

Evie-Janne van Noorel | Programmacoördinator

Is een ervaren beleidsadviseur op het gebied informatiebeveiliging en privacy | Vervult bij het programma Cyberveiligheid de rol als programmacoördinator | Was de afgelopen jaren adviseur IBP voor het primair en voortgezet onderwijs bij Kennisnet en de community manager van het Netwerk IBP po/vo | Drijfveer Een digitaal veilige werkomgeving voor medewerkers én studenten creëren, door IBP in de sector uitvoerbaar te maken en door positief en actief samen te werken aan een betere digitale weerbaarheid.

Niels Dutij | Jurist en expert cloudleveranciersmanagement

Werkt binnen het programma voornamelijk aan cloudleveranciersmanagement (sectorale DPIA’s) en het opzetten van sectorale security audits bij mbo-instellingen | Werkt ook bij diverse mbo-instellingen als functionaris voor gegevensbescherming en als adviseur bij verschillende trajecten, en is lid van diverse werkgroepen bij MBO Digitaal | Sterkste punt Via het programma Cyberveiligheid bijdragen aan een sectorale aanpak voor complexe onderwerpen, zodat niet iedere mbo-instelling het wiel opnieuw hoeft uit te vinden | Drijfveer De sector veilig en weerbaar te houden, omdat een cyberveilige en privacyvriendelijke mbo-instelling van groot belang is voor studenten en medewerkers. 

Aladin Mhamdi | IT-architect

Is als IT-architect betrokken bij het programma Cyberveiligheid | Werkt samen met de mbo-instellingen aan het programma van eisen voor de sectorbrede applicatiecatalogus, die een belangrijke rol speelt bij de informatie-uitwisseling over cloudleveranciers en cloudtoepassingen binnen de onderwijssector | Heeft veel ervaring binnen het mbo als technisch projectleider, IT-consultant en IT-architect, onder andere bij Albeda en Zadkine | Drijfveer Op een praktische manier gebruikmaken van architectuur om de samenwerking tussen organisaties te verbeteren.

Henk Links | Specialist NBA-modelkader

Houdt zich binnen het programma Cyberveiligheid voornamelijk bezig met het NBA-volwassenheidsmodel informatiebeveiliging om de onderwijsinstellingen te aantoonbaar te laten groeien naar het gewenste volwassenheidsniveau | Was als hoofd ICT op een middelgrote scholengemeenschap in het voortgezet onderwijs een verbindende schakel tussen de mogelijkheden van IT en de uitdagingen binnen het onderwijs en stapte in 2015 de wereld van het mbo binnen | Sterk in het leggen van verbanden, scherp in zijn analyse, en vindt begrip erg belangrijk | Drijfveer Samenwerkenook tussen onderwijssectoren, om bij te dragen aan betrouwbare en veilige onderwijsomgeving.

Henry Meutstege | CISO as a Service

Is een ervaren specialist op het gebied informatiebeveiliging met een brede achtergrond in IT | Werkt binnen het programma Cyberveiligheid aan het opzetten van de dienst CISO as a Service, de pilot voor (kleine) mbo-instellingen die mogelijk een SURF-dienst kan worden | Was de laatste jaren actief als CISO van Saxion hogeschool in Enschede en Deventer | Drijfveer Instellingen bewust maken van risico’s op het gebied van informatiebeveiliging  en helpen keuzes te maken die passen bij de organisatie, om het onderwijslandschap in Nederland een stapje veiliger te maken.

Pascal Gerrits | Communicatieadviseur

Is een ervaren communicatieadviseur en tekstschrijver op het gebied van IT en het beroepsonderwijs | Was eerder hoofdredacteur van computermagazines en manager van een IT- en ontwikkelafdeling van een middelgrote uitgeverij | Werkt binnen het programma als adviserend redacteur en is verantwoordelijk voor kwaliteit van tekst en beeld | Drijfveer Cyberveiligheid op de kaart zetten door de specialistische kennis van cyberexperts over te brengen in begrijpelijke taal.

 

Contactpersoon

Neem contact op met Martijn Bijleveld voor meer informatie.