Programma Cyberveiligheid mbo

Reageren op incidenten

Met de praatplaat over cyberveiligheid voeren we op een laagdrempelige manier het gesprek over de activiteiten die we oppakken binnen het programma. Hier zoomen we in op het onderdeel 'Reageren'.

Het is belangrijk dat scholen snel kunnen reageren op een cybercrisis. Daarvoor is een goed crisisplan noodzakelijk en de organisatie moet oefenen met het plan. We stimuleren vanuit het programma de deelname aan sectorbrede oefeningen, zoals cybercrisisoefening OZON. Ook organiseren we realistische Red Teaming-oefeningen, waarbij de geleerde lessen worden gedeeld binnen de sector. Scholen moeten in tijden van crisis kunnen terugvallen op een incident-response partij. We hebben binnen de mbo-sector afgesproken dat we de I.o.A.’s en I.o.C’s (indicators of attack / compromise) zo snel mogelijk delen via SURFcert. Deze worden vervolgens op een veilige manier, met gebruikmaking van het TLP-protocol (rood/oranje/groen) gedeeld binnen de sector.

Lees meer over het reageren op incidenten of ga terug naar de praatplaat cyberveiligheid.

Contactpersoon

Neem contact op met Martijn Bijleveld voor meer informatie.