Programma Cyberveiligheid mbo

Herstellen van incidenten

Als een instelling slachtoffer is geworden van een cyberincident is het belangrijk om de verstoring van de werkzaamheden tot een minimum te beperken en de schade zo snel mogelijk te herstellen.

Uitwijkopties

Omdat de werkgebieden van mbo-scholen elkaar vaak overlappen, onderzoeken scholen de mogelijkheden om elkaar uitwijkopties te bieden tijdens een cybercrisis. Denk bijvoorbeeld aan het beschikbaar stellen van (digitale) examenruimtes.

Cyberverzekering of risicopooling

Een aantal mbo-scholen heeft een cyberverzekering, maar het aantal aanbieders van cyberpolissen neemt sterk af en de voorwaarden worden steeds onaantrekkelijker. Vanuit het programma zijn we een marktverkenning gestart voor een collectieve verzekering met betere voorwaarden en toelatingscriteria op basis van ons eigen toetsingskader informatiebeveiliging. Ook onderzoeken we de mogelijkheden van een risicopool als alternatief voor cyberverzekeringen.

Lessons-learned delen

Na afloop van een incident is het belangrijk dat de ‘lessons-learned’ met elkaar worden gedeeld, zodat de hele sector weerbaarder wordt tegen cyberdreigingen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de aandacht voor offline backups naar aanleiding van het incident bij de Universiteit van Maastricht en de versnelde invoering van multi-factor authenticatie (MFA) voor studenten, gebaseerd op de geleerde lessen bij ROC Mondriaan.

Vanuit het programma Cyberveiligheid werken we samen aan:

  • Onderzoek naar cyberverzekeringen en risico-pooling

Contactpersoon

Neem contact op met Martijn Bijleveld voor meer informatie.