Programma Cyberveiligheid mbo

Kanaal Technische weerbaarheid

Netwerk- en systeembeheerders moeten veel kennis hebben om hun instellingen technisch weerbaar te krijgen en te houden. Er is weliswaar veel informatie beschikbaar, maar deze is versnipperd aanwezig in uiteenlopende bronnen. In het kanaal Technische weerbaarheid van de Teamsomgeving van het netwerk IBP brengt het programma Cyberveiligheid essentiële informatie over cybersecurity voor het mbo samen en kunnen IT-specialisten mbo-specifieke kennis en ervaringen uitwisselen.

Netwerk- en systeembeheerders van mbo-instellingen hebben een uitdagende verantwoordelijkheid. Het is hun taak om hun geavanceerde IT-systemen weerbaar te houden tegen ongeoorloofde toegang, terwijl gebruikers liefst overal van hun diensten gebruik willen maken. En dat in een digitale wereld waarin steeds meer hackers actief zijn die IT-systemen vanuit alle kanten en op alle mogelijke manieren onder vuur nemen.

Gelukkig zijn er veel initiatieven die de technisch specialisten helpen hun taken adequaat uit te voeren. SURFcert en het Security Expertise Centrum zijn daar twee praktische voorbeelden van. En er zijn ook meerdere community’s waarbij specialisten zich kunnen aansluiten om kennis en ervaringen te delen, zoals SCIPR en SCIRT van SURF en het netwerk IBP van MBO Digitaal. Al deze kennisbronnen zijn stuk voor stuk waardevolle hulpmiddelen, maar zorgen gezamenlijk soms ook voor een overvloed van informatie. Bovendien zijn ze niet altijd specifiek afgestemd op de dagelijkse praktijk van de IT-experts van het mbo.

Cybersecurity-informatie voor het mbo op één plek

In het Teams-kanaal Technische weerbaarheid brengen we daarom informatie over cybersecurity samen op één toegankelijke en overzichtelijke plek. En dat helemaal toegespitst op het mbo. Het kanaal bundelt beschikbare informatie en wijst netwerk- en systeembeheerders de weg naar andere kennisbronnen. Technische collega’s kunnen in het kanaal terecht voor vragen, het delen van kennis en om te leren van elkaars ervaringen. Omdat het kanaal alleen voor mbo-instellingen toegankelijk is, begrijpen leden elkaars context beter dan in kanalen die gericht zijn op de hele onderwijssector.

Het kanaal houdt leden ook op de hoogte van geplande bijeenkomsten, cybersecurity-onderzoeken, en ontwikkelingen en nieuws rondom technische weerbaarheid. En het kanaal bundelt (technische) handreikingen en handige verwijzingen, waarmee technici direct aan de slag kunnen. Omdat al deze informatie op één locatie beschikbaar is, hoeven de technici niet op verschillende plekken te zoeken naar specifieke informatie.

Beheerd door cyberspecialisten

De cybersecurityspecialisten van het programma Cyberveiligheid beheren het kanaal technische weerbaarheid. Zij voegen relevante onderwerpen toe en werken de informatie waar nodig bij. Zij onderhouden ook goede contacten met de netwerk- en systeembeheerders van mbo-instellingen. Daardoor weten ze wat er speelt op de werkvloer, en kunnen ze het kanaal (en de overige activiteiten van het programma) optimaal aansluiten op de wensen en behoeften van de techneuten van de instellingen.

Oproep systeem- en netwerkbeheerders: sluit je aan!

We raden alle netwerk- en systeembeheerders in het mbo aan om lid te worden van het kanaal Technische weerbaarheid. Zodat ze geen belangrijke informatie over bijeenkomsten, handreikingen en ontwikkelingen rondom technische weerbaarheid in het mbo missen. En omdat we het belangrijk vinden dat mbo-collega’s kennis en ervaringen uitwisselen, zodat we samen de cybersecurity van de hele mbo-sector kunnen verhogen.

Het kanaal Technische weerbaarheid is onderdeel van het Netwerk IBP. Via onderstaand contactpersoon kun je je hiervoor aanmelden.

Contactpersoon

Neem contact op met Mick Deben voor meer informatie.