Hoe doen wij het qua informatiebeveiliging ten opzichte van de rest? Dit is een vraag die leeft bij veel mbo-scholen. Niet alleen leuk om te weten, maar ook belangrijk omdat je op die manier veel van elkaar kunt leren.

In het mbo benchmarken we al sinds 2015 op het gebied van informatieveiligheid. Via de Benchmark IBP-E onderzoeken we sectorbreed de volwassenheid van mbo-scholen op het gebied van informatiebeveiliging (IB), privacy (P) en de digitale examinering (E). De meest recente is de Benchmark IBP-E 2021. In deze benchmarkrapportage lees je hoe de mbo-sector ervoor staat op het gebied van IBP en aan welke knelpunten we gezamenlijk willen werken. De bevindingen vanuit deze benchmarks zijn belangrijke input geweest voor het programma Cyberveiligheid.

Nieuwe toetsingskaders

In 2021 heeft het Netwerk IBP besloten om de toetsingskaders op het gebied van informatiebeveiliging en privacy te vervangen. Voor informatiebeveiliging is gekozen voor het NBA-toetsingskader en het nieuwe privacy-toetsingskader wordt gebaseerd op het AVG-borgingsproduct van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Nadat beide toetsingskaders zijn ingevoerd, gaan we in 2024 verder met een nieuwe benchmarkaanpak. We doen dat vanaf dat moment samen met de hoger onderwijsinstellingen, waarbij SURF de organisatie op zich neemt.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl