GRC-applicatie

Peer reviews en audits

Met de praatplaat over de mbo-brede GRC-applicatie laten we op een laagdrempelige manier zien wat de mogelijkheden en doelen van de tool zijn. Hier zoomen we in op het onderdeel Peer reviews en audits.

Als de beheersmaatregelen van de GRC-applicatie zijn geïmplementeerd, dan is het belangrijk dat je de invulling van de beheersmaatregelen laat toetsen. De GRC-applicatie ondersteunt dit door peer reviews en audits mogelijk te maken in de tool zelf. Bij de peerreviews kunnen collega’s uit andere instellingen of een auditor de beheersmaatregelen rechtstreeks in de GRC-applicatie controleren en een reactie geven over de kwaliteit daarvan.

De GRC-applicatie ondersteunt deze externe onderzoeken met de speciale auditor-rol. Deze geeft auditors toegang tot de applicatie. Zij kunnen in de GRC-applicatie geen aanpassingen doorvoeren, maar wel commentaar geven op de beheersmaatregelen. Deze feedback kan de instelling weer gebruiken om verdere verbeteringen door te voeren.

Contactpersoon

Neem contact op met Henry Meutstege voor meer informatie.