Programma Cyberveiligheid mbo

SURF Security & Privacy Award 2024

Eind juni 2024 heeft Martijn Bijleveld de SURF Security & Privacy Award 2024 gewonnen voor zijn buitengewone inzet bij het programma Cyberveiligheid mbo. Onze programmamanager grijpt deze erkenning aan om de vele anderen die betrokken zijn bij cyberveiligheid in het mbo, deelgenoot te maken van zijn succes.

Martijn nam de award in ontvangst tijdens de SURF Security- en privacyconferentie, het tweedaagse event voor security-experts, informatiebeveiligers en functionarissen gegevensbescherming in het mbo, hbo, wo, bij umc’s en onderzoeksinstellingen. Volgens Wim Biemolt, voorzitter van SURFcert dat de award samen met beveiligingscommunity’s SCIPR en SCIRT toekent, is het programma Cyberveiligheid mbo dankzij Martijns bevlogenheid meer dan alleen een goed voorbeeld van hoe je cyberweerbaarheid instellingsoverstijgend organiseert. “Dankzij de invulling die Martijn Bijleveld eraan geeft draagt het ook bij aan de cyberweerbaarheid van de onderwijssector als geheel.” 

Veel betrokken enthousiastelingen

Onze programmamanager is natuurlijk erg verheugd met zijn SURF Security & Privacy Award: “Het is heel fijn om ook op deze manier te horen dat mensen mijn werk waarderen. Ik wil SURF hartelijk bedanken voor deze erkenning.” Martijn benadrukt dat het succes alleen mogelijk is dankzij de inzet van veel andere enthousiastelingen in het mbo. Te beginnen bij de betrokkenheid van de bestuurders van de mbo-instellingen en het ondernemerschap om de 25 miljoen euro aan subsidie centraal te beheren. Als ik nu terugkijk, was dat bepalend omdat we met centrale middelen echt impact kunnen maken.” 

Samenwerken is de basis

Ook het convenant cyberveiligheid is een belangrijk fundament voor het huidige succes van het programma. Hierin hebben de mbo-bestuurders vergaande afspraken gemaakt voor samenwerken aan cyberveiligheid. “Met het convenant hebben we een solide basis gelegd voor al die mooie sectorbrede initiatieven, zoals de mbo-brede GRC-applicatie, de mbo-brede uitvoering van security-audits door Deloitte en het commitment om een mbo-brede cyberrisicopool op te gaan zetten”, licht Martijn toe. Ook de actieve samenwerking met SURF en daarmee andere onderwijssectoren draagt voor een belangrijk deel bij aan het succes. “Dit alles is de voedingsbodem waarop ik op een ongelooflijk leuke manier mijn werk kan doen.” 

Waardering SURF Security & Privacy Award 2024 delen

De waardering die hij met de SURF Security & Privacy Award 2024 heeft gekregen, deelt Martijn dan ook graag met iedereen die bij het programma Cyberveiligheid is betrokken. “Naast de bestuurders zijn dat de leden van het netwerk IBP in het mbo. Zij zijn de professionals die al het werk verrichten, zoals het voorbereiden en meewerken aan de security-audits. En dat terwijl ze ook tig andere ballen in de lucht hebben te houden.” Verder deelt Martijn het succes met zijn programmateam Cyberveiligheid mbo: “Met z’n tienen vormen we een fantastisch team. We verdienen ‘m allemaal!” 

Contactpersoon

Neem contact op met Martijn Bijleveld voor meer informatie.