Cyberveiligheid moeten we samen aanpakken: als alle mbo-scholen samenwerken komen we verder. Er zijn al veel initiatieven. Binnen het programma Cyberveiligheid mbo brengen we kennis en ervaring bij elkaar, want samen staan we sterk.

Om de mbo-brede samenwerking kracht bij te zetten hebben de bestuurders van alle 55 mbo-instellingen zich gecommitteerd aan het Convenant Cyberveiligheid mbo. Daarin hebben we voor de looptijd van het programma op bestuurlijk niveau afspraken gemaakt op het gebied van samenwerken aan cyberweerbaarheid.

We betrekken bestaande samenwerkingsverbanden via de netwerken van MBO Digitaal bij het programma. Op het gebied van cyberveiligheid gaat het naast het Netwerk IBP (Informatiebeveiliging en Privacy) ook om het Netwerk Informatiemanagement, het Netwerk Architectuur en het CIO netwerk.

Partnerschap met SURF

We werken vanuit het programma Cyberveiligheid ook intensief samen met netwerken vanuit SURF, zoals het CSC Netwerk van SURF contactpersonen en de SCIPR- en SCIRT-communities. We gaan ervan uit dat SURF vanuit zijn expertrol een belangrijk deel van de uitvoering van het programma voor zijn rekening neemt. Het Security Expertise Centrum (SEC) van SURF biedt bijvoorbeeld kennis en ondersteuning op het gebied van technische weerbaarheid. Daarnaast gaat het Privacy Expertise Centrum (PEC) binnenkort van start met diensten op het gebied van de privacybescherming. De samenwerking tussen de MBO Raad en SURF is bekrachtigd in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst voor de periode tot 2028.

Concrete vormen van samenwerking met SURF zijn onder andere de vergoeding van de opstartkosten voor SURFsoc, de ondersteuning bij de borging van SURFsoc en de pilot CISO as a Service. Om te kunnen profiteren van de samenwerking tussen het programma Cyberveiligheid en SURF is het belangrijk dat alle mbo-scholen aangesloten zijn bij SURF. Die mijlpaal is eind 2023 bereikt.

Afstemming met hoger onderwijs

Vanuit de MBO Raad vindt afstemming plaats met de brancheorganisaties in het hoger onderwijs: de Vereniging van Hogescholen (VH) en de Universiteiten Nederland (UNL). Er is twee maandelijks overleg en twee keer per jaar is er een bestuurlijk overleg met het ministerie van OCW.

Contactpersoon

Neem contact op met Martijn Bijleveld voor meer informatie.