Toolwiel

Contactpersonen:

Martijn Bijleveld

Rob Vos

Links op pagina:

Toolwiel

Presentatie

Toolwiel voor het onderwijs

In het mbo worden veel gratis verkrijgbare online tools gebruikt, zoals Mentimeter, Kahoot en Miro. Deze apps worden gebruikt voor quizjes, presentaties en online samenwerken, zowel door docenten als studenten. Door de coronapandemie is het gebruik van deze online tools enorm toegenomen. Ze zorgen voor een verrijking van de online lessen maar vormen ook een uitdaging voor de ondersteunende diensten. Zo roept het gebruik van deze gratis tools de vraag op in hoeverre er gebruikersondersteuning kan worden geboden. Soms is het gebruik van dergelijke apps strijdig met afspraken over het gebruik van de ELO / DLWO. En last but not least kan het gebruik van deze tools privacy-risico’s met zich meebrengen.

Om docenten en studenten te helpen om weloverwogen keuzes te maken in dit enorme online aanbod van tools is in 2021 een werkgroep aan de slag gegaan met het Toolwiel voor onderwijsapps.

Inmiddels is dit uitgegroeid tot een community met zo’n 50 leden vanuit de mbo-scholen. MBO Digitaal faciliteert het netwerk en Kennisnet is verantwoordelijk de technische realisatie van het Toolwiel. Meer informatie over het ontstaan en verloop vind je in deze presentatie en publicatie.

In het ontwerp van het Toolwiel speelt de burcht-, stad- en landschap-metafoor een belangrijke rol. Deze wordt gebruikt om inzichtelijk te maken waar er vrijheid is, en in welke gevallen er meer regulering of zelfs een verplichting is voor het gebruik van bepaalde applicaties. Daarmee wordt dan ook aangegeven in hoeverre er ondersteuning wordt geboden bij het gebruik van de apps. Deze benadering helpt docenten en studenten om weloverwogen keuzes te maken bij de inzet van digitale tools.

Voor het toolwiel zijn in de eerste fase zo’n 50 applicaties onderzocht. Het gaat daarbij om gebruiksaspecten (wat kan ik ermee) en technisch/juridische aspecten (waar staan de gegevens, bijvoorbeeld). Op basis van deze objectieve criteria bepaalt elke mbo-instelling zelf wat de status is van welke tool en of/waar deze in het toolwiel wordt geplaatst.

Deze instellingsspecifieke toolwiels krijgen elk een unieke link, die gebruikt kan worden om het toolwiel te publiceren via de portal van de mbo-instelling.

Hoewel er nog veel tools moeten worden uitgezocht kun je het toolwiel alvast proberen voor de 50 reeds onderzochte tools. We zijn in de community inmiddels weer verdergegaan met de beoordeling van een nieuwe batch van online tools. Vind je het leuk om hier een bijdrage aan te leveren, meld je dan aan voor de toolwiel-community door een mail te sturen naar Marc Dietzenbacher of Martijn Bijleveld.

Wil je een Toolwiel aanmaken voor jouw instelling, of om het gewoon eens te proberen, klik dan hier.