Publicaties

Naast de nieuwsbrieven brengen we ook andere publicaties uit. U vindt ze op deze pagina.

De oudere serie Hoe?Zo! boekjes en de link naar de ESB Wiki  hebben we ondergebracht op een archiefpagina.

PvE Voorziening vroegtijdig aanmelden v1.4

Publicatiedatum: 7 september 2020

In de wetgeving rond Vroegtijdig Aanmelden mbo is onder andere gesteld dat de VO-scholen en VAVO-instellingen de potentiële mbo-gangers doorgeven aan de gemeenten en de mbo-instellingen moeten de statussen van de aanmeldingen doorgeven aan de VO-school en/of de gemeente. De Voorziening Vroegtijdig Aanmelden ondersteunt deze informatiestromen. De voorziening bestaat uit drie koppelpunten: Koppelpunt Gemeenten, Koppelpunt VO en Koppelpunt MBO. Omdat het belangrijk is dat de verschillende koppelpunten naadloos op elkaar aansluiten, is besloten om een gezamenlijk Programma van Eisen te maken. Voor meer informatie over VVA zie de programmapagina Voorziening vroegtijdig aanmelden.

PvE Voorziening vroegtijdig aanmelden v1.3

Publicatiedatum: 11 mei 2020

In de wetgeving rond Vroegtijdig Aanmelden mbo is onder andere gesteld dat de VO-scholen en VAVO-instellingen de potentiële mbo-gangers doorgeven aan de gemeenten en de mbo-instellingen moeten de statussen van de aanmeldingen doorgeven aan de VO-school en/of de gemeente. De Voorziening Vroegtijdig Aanmelden ondersteunt deze informatiestromen. De voorziening bestaat uit drie koppelpunten: Koppelpunt Gemeenten, Koppelpunt VO en Koppelpunt MBO. Omdat het belangrijk is dat de verschillende koppelpunten naadloos op elkaar aansluiten, is besloten om een gezamenlijk Programma van Eisen te maken. Voor meer informatie over VVA zie de programmapagina Voorziening vroegtijdig aanmelden.

PvE Voorziening vroegtijdig aanmelden v1.2

Publicatiedatum: 4 december 2019

In de wetgeving rond Vroegtijdig Aanmelden mbo is onder andere gesteld dat de VO-scholen en VAVO-instellingen de potentiële mbo-gangers doorgeven aan de gemeenten en de mbo-instellingen moeten de statussen van de aanmeldingen doorgeven aan de VO-school en/of de gemeente. De Voorziening Vroegtijdig Aanmelden ondersteunt deze informatiestromen. De voorziening bestaat uit drie koppelpunten: Koppelpunt Gemeenten, Koppelpunt VO en Koppelpunt MBO. Omdat het belangrijk is dat de verschillende koppelpunten naadloos op elkaar aansluiten, is besloten om een gezamenlijk Programma van Eisen te maken. Voor meer informatie over VVA zie de programmapagina Voorziening vroegtijdig aanmelden.

Meerjarenplan 2019-2021

Het meerjarenplan 2019-2022 geeft richting aan de activiteiten van saMBO-ICT. Er zijn drie thema’s:
1. Inhoud van het onderwijs
2. Flexibilisering realiseren
3. Digitalisering van het leren
Als kleine organisatie is saMBO-ICT gericht op het netwerk van instellingen.

Jaarverslag 2018

Publicatiedatum: 19 februari 2019

In het inhoudelijke jaarverslag van saMBO-ICT wordt aangegeven met welke thema’s saMBO-ICT aan de slag is geweest en welke activiteiten zijn uitgevoerd. Dit jaar is gekozen voor een compact verslag, wat de leesbaarheid vergroot. Het verslag is ook handig om de vraag te beantwoorden: wat doet saMBO-ICT eigenlijk allemaal?
Het financiële verslag maakt onderdeel uit van het geconsolideerde verslag van de MBO Raad en wordt later dit jaar gepubliceerd.

PvE Voorziening Centraal Aanmelden

Publicatiedatum: 21 januari 2019

Het programma van eisen, versie 2.1 beschrijft de voorziening Centraal aanmelden voor het mbo. Dit is de definitieve versie waarin alle opmerkingen en aanvulling op versie 1.9 zijn verwerkt. Het is de basis voor de aanbesteding van de voorziening. In het programma van eisen worden de functies van de voorziening beschreven en de koppelingen met andere systemen.

Functionele beschrijving RIO mbo en vavo v1.5

Publicatiedatum: 10 januari 2019

Begin 2018 zijn na afstemming met de werkgroep RIO mbo en vavo, met de sectororganisaties, de softwareleveranciers en DUO nieuwe afspraken gemaakt over de implementatie van RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen). Daarbij is onder andere afgesproken dat de functionele eisen en wensen die tot nu toe opgeschreven zijn door de werkgroepen en de ervaring die opgedaan is bij de RIO Modelleerdagen met de mbo-instellingen nog eens goed op een rij te zetten. Dat is gedaan door de werkgroep RIO mbo en vavo onder leiding van Twijnstra Gudde. Het resultaat daarvan staat in deze Functionele beschrijving RIO mbo en vavo. Voor meer informatie over RIO zie de programmapagina Doorontwikkelen BRON – RIO.

iAgenda mbo

Publicatiedatum: 19 november 2018

De iAgenda bevat wet- en regelgeving die effecten hebben op de informatievoorziening. De impact van de wijzigingen varieert per onderwerp. De agenda is bedoeld voor instellingen en leveranciers om zich voor te bereiden op wijzigingen die in de (nabije) toekomst worden doorgevoerd.

PvE Voorziening vroegtijdig aanmelden v1.1

Publicatiedatum: 22 oktober 2018

In de wetgeving rond Vroegtijdig Aanmelden mbo is onder andere gesteld dat de VO-scholen en VAVO-instellingen de potentiële mbo-gangers doorgeven aan de gemeenten en de mbo-instellingen moeten de statussen van de aanmeldingen doorgeven aan de VO-school en/of de gemeente. De Voorziening Vroegtijdig Aanmelden ondersteunt deze informatiestromen. De voorziening bestaat uit drie koppelpunten: Koppelpunt Gemeenten, Koppelpunt VO en Koppelpunt MBO. Omdat het belangrijk is dat de verschillende koppelpunten naadloos op elkaar aansluiten, is besloten om een gezamenlijk Programma van Eisen te maken. Voor meer informatie over VVA zie de programmapagina Voorziening vroegtijdig aanmelden.

Functionele beschrijving RIO mbo en vavo v1.1

Publicatiedatum: 30 augustus 2018

Begin 2018 zijn na afstemming met de werkgroep RIO mbo en vavo, met de sectororganisaties, de softwareleveranciers en DUO nieuwe afspraken gemaakt over de implementatie van RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen). Daarbij is onder andere afgesproken dat de functionele eisen en wensen die tot nu toe opgeschreven zijn door de werkgroepen en de ervaring die opgedaan is bij de RIO Modelleerdagen met de mbo-instellingen nog eens goed op een rij te zetten. Dat is gedaan door de werkgroep RIO mbo en vavo onder leiding van Twijnstra Gudde. Het resultaat daarvan staat in deze Functionele beschrijving RIO mbo en vavo. Voor meer informatie over RIO zie de programmapagina Doorontwikkelen BRON – RIO.

PvE Voorziening vroegtijdig aanmelden v1.0

Publicatiedatum: 20 juli 2018

In de wetgeving rond Vroegtijdig Aanmelden mbo is onder andere gesteld dat de VO-scholen en VAVO-instellingen de potentiële mbo-gangers doorgeven aan de gemeenten en de mbo-instellingen moeten de statussen van de aanmeldingen doorgeven aan de VO-school en/of de gemeente. De Voorziening Vroegtijdig Aanmelden ondersteunt deze informatiestromen. De voorziening bestaat uit drie koppelpunten: Koppelpunt Gemeenten, Koppelpunt VO en Koppelpunt MBO. Omdat het belangrijk is dat de verschillende koppelpunten naadloos op elkaar aansluiten, is besloten om een gezamenlijk Programma van Eisen te maken. Voor meer informatie over VVA zie de programmapagina Voorziening vroegtijdig aanmelden.

Blockchain en het mbo

Publicatiedatum: april 2018

Nieuwe technologische fenomenen volgen elkaar snel op en bevinden zich per stuk in verschillende fases van ‘rijpheid’. In het begin roepen ze veel vragen op en wekken tegelijk hoge verwachtingen. Eerste prille toepassingen leiden vaak tot teleurstelling, pas na een tijd is beter te duiden wat een evenwichtige toepassing is. Deze technologische fenomenen en hun fases worden jaarlijks in beeld gebracht door Gartner met behulp van de ‘Hypecycle’ [1]. Binnen de context van Nederlands onderwijs vertaalt Kennisnet dit naar een trendrapport [2]. Blockchain voor onderwijs is zo’n pril fenomeen, alhoewel het voor ‘digitaal geld’ (Bitcoin) al langer in gebruik is.

Onderwijslogistiek in het mbo

Publicatiedatum: maart 2018

Onderwijslogistiek krijgt een steeds belangrijkere rol op de mbo-agenda. Wat is onderwijslogistiek eigenlijk en hoe verbeter je het? De brochure ‘Onderwijslogistiek in het mbo’ vertelt je er meer over. De vraag naar meer flexibel en gepersonaliseerd onderwijs in het mbo neemt toe. Er ontstaan meer mogelijkheden om dit te ondersteunen door nieuwe digitale ontwikkelingen. Het goed inpassen van deze mogelijkheden kan alleen als het fundament van de onderwijsorganisatie in orde is.

Behoeftestelling vroegtijdig aanmelden

Publicatiedatum: maart 2018

In het wetsvoorstel ‘aanmelddatum en toelatingsrecht mbo’ wordt een landelijke aanmelddatum van 1 april in het mbo ingevoerd, en de plicht voor vo-scholen en mbo-instellingen om een beperkte gegevensset over de aanmeldingen met elkaar en met gemeenten uit te wisselen. Kort samengevat dienen vo-scholen aan te geven welke studenten naar verwachting een mbo-opleiding gaan volgen en de mbo-instellingen dienen ieder collegejaar vanaf 1 april de status van de aanmelding van deze studenten te melden.

Ict-monitor mbo 2017

Publicatiedatum: Februari 2018

De Ict-monitor mbo 2017 geeft een representatief beeld van de ict-organisatie en het ict-gebruik in het mbo. Hoe is ict binnen het mbo georganiseerd en hoe wordt het benut? En hoe is het gesteld met informatiebeveiliging en privacy? 45 van 61 mbo-instellingen deden mee aan de monitor. Uit de monitor blijkt dat er steeds meer vraaggericht wordt gewerkt. Veel mbo-instellingen zetten inzet van technologie op de agenda. Positief is dat personeel en studenten de tevredenheid over de ict-dienstverlening binnen de mbo-instelling waarderen met het cijfer 7.

Jaarverslag 2017

Publicatiedatum: Januari 2018

In het inhoudelijke jaarverslag van saMBO-ICT wordt aangegeven met welke thema’s saMBO-ICT aan de slag is geweest en welke activiteiten zijn uitgevoerd. Dit jaar is gekozen voor een compact verslag, wat de leesbaarheid vergroot. Het verslag is ook handig om de vraag te beantwoorden: wat doet saMBO-ICT eigenlijk allemaal?
Het financiële verslag maakt onderdeel uit van het geconsolideerde verslag van de MBO Raad en wordt later dit jaar gepubliceerd.

Verwerkersovereenkomsten in het mbo

Publicatiedatum: November 2017

Vanuit de instellingen wordt geregeld de vraag gesteld over hoe we als sector omgaan met verwerkersovereenkomsten. Voorheen noemden we dat bewerkersovereenkomsten, in het kader van de AVG wordt een nieuwe term gebruikt. Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Deze verordening stelt een aantal eisen aan verwerkingsverantwoordelijken (Colleges van Bestuur) als het gaat om het maken van afspraken met leveranciers (verwerkers): de verwerkersovereenkomsten (onder de Wbp bewerkersovereenkomsten genoemd) moeten voldoen aan een aantal formele eisen.

Digitaal ondertekenen
in het mbo

Publicatiedatum: Oktober 2017

Digitale communicatie is breed geaccepteerd en wordt meer en meer de standaard, ook in het onderwijs. Digitalisering maakt stevige efficiencyslagen in de administratieve processen van onderwijsinstellingen mogelijk, maar vraagt tegelijkertijd om specifieke aandacht voor wet- en regelgeving, beveiliging en privacy.

Eindrapportage marktconsultatie SIS

Publicatiedatum: Augustus 2017

Een aantal instellingen is zich aan het voorbereiden op een mogelijke aanbesteding. Daarnaast zijn instellingen zich nader aan het oriënteren op de (nabije) toekomst van SIS-systemen en de marktsituatie. Dat heeft geleid tot een marktconsultatie. Er is met verschillende partijen gesproken over een mogelijke invulling van de functionaliteit die een instelling wenst. Daarbij is gesproken met partijen die al bekend zijn met het mbo, maar ook met nieuwe aanbieders. De rapportage geeft een interessant beeld, zowel voor marktpartijen als voor onze mbo-instellingen.

Inventarisatie draagvlak centraal aanmelden en krd

Publicatiedatum: Augustus 2017

Om na te gaan of er draagvlak is om te komen tot een voorziening centraal aanmelden en krd voor het mbo, is er met een groep bestuurders gesproken. De resultaten van deze gesprekken staan in het bijgaande document.

Businesscase 1.0

Publicatiedatum: Augustus 2017

In het voorjaar van 2017 is op diverse tafels gesproken over de mogelijkheid van een voorziening centraal aanmelden en krd voor het mbo. Om zicht te krijgen op voor- en nadelen en de consequenties is er door deskundigen, samen met een aantal instellingen, een businesscase opgesteld. Het bijgaande document laat verschillende scenario’s zien.

Praktijkvoorbeelden documentmanagement in het mbo

Publicatiedatum: Maart 2017

De FSR-werkgroep archiveren, saMBO-ICT en Kennisnet hebben vijf voorbeelden beschreven van documentmanagement bij mbo-instellingen. Mbo-instellingen kunnen deze voorbeelden gebruiken om in hun eigen instelling aan de slag te gaan met documentmanagement. Op het gebied van documentmanagement worstelen veel instellingen met vragen rond relevantie en eigenaarschap. Het gevolg daarvan kan zijn dat uitsluitend experts zich verantwoordelijk voelen voor het onderwerp. Maar documentmanagement verdient bredere aandacht, want documentmanagement wordt steeds relevanter voor mbo-instellingen. Dat komt door toenemende digitalisering van de bedrijfsvoering én van het onderwijs zelf.

iAgenda

Publicatiedatum: Maart 2017

Er is een nieuwe versie van de iAgenda beschikbaar. De iAgenda bevat onderwerpen die aan de orde zijn vanuit wetgeving of vanuit de sector mbo zelf. Bij elk van de thema’s is de verwachting dat dit effecten heeft voor de informatievoorziening of op de infrastructuur. Met de iAgenda krijgen de sector, maar ook de individuele instellingen, inzicht in wat er op stapel staat. De iAgenda wordt opgesteld door de partijen die deelnemen aan het Ketenregieoverleg MBO.

Jaarverslag 2016

Publicatiedatum: februari 2017

Het jaarverslag 2016 is opgesteld als een verantwoording aan de deelnemende en financieel bijdragende instellingen van saMBO-ICT. In het document wordt inhoudelijk verslag gedaan van datgene wat in 2016 onder de vlag van saMBO-ICT is uitgevoerd.. Deze versie is goedgekeurd door het bestuur.

Instellingstoets

Publicatiedatum: november 2016

De instellingstoets wordt gedaan om de gevolgen van de invoering van wet- en regelgeving ik kaart te brengen. Het gaat bij de instellingstoets specifiek om de consequenties voor processen en systemen. De instellingstoets wordt uitgevoerd door saMBO-ICT, in nauwe samenwerking met de MBO Raad en DUO en uiteraard de instellingen.  Rond de zomer is er een instellingstoets uitgevoerd over het samenwerkingscollege.

iAgenda

Publicatiedatum: juni 2016

De iAgenda bevat onderwerpen die aan de orde zijn vanuit wetgeving of vanuit de sector mbo zelf. Bij elk van de thema’s is de verwachting dat dit (grote) gevolgen heeft voor de informatievoorziening of op de infrastructuur. Met de iAgenda krijgen de sector, maar ook de individuele instellingen, inzicht in wat er op stapel staat. De iAgenda wordt opgesteld door de partijen die deelnemen aan het Ketenregieoverleg MBO, zoals OCW, DUO, MBO Raad, SBB en saMBO-ICT. De iAgenda wordt geregeld aangepast, wij zullen elke versie op de site publiceren.

Jaarverslag 2015

Publicatiedatum: maart 2016

Het jaarverslag 2015 is een verantwoording aan de deelnemende instellingen van saMBO-ICT. In het verslag wordt inhoudelijk verslag gedaan van datgene wat in het jaar 2015 onder de vlag van saMBO-ICT is uitgevoerd. In het verslag wordt een overzicht gegeven van de reguliere activiteiten, maar ook van de programma’s Focus op Vakmanschap, Informatiebeveiliging & Privacy en MBOcloud. Deze versie moet nog in mei worden goedgekeurd door het bestuur.

ICT Monitor mbo 2015

Publicatiedatum: februari 2016

De Ict-monitor mbo 2015 maakt voor instellingen inzichtelijk hoe zij zich op het gebied van ict verhouden tot andere instellingen. De monitor is tot stand gekomen dankzij de medewerking van 27 mbo-instellingen die een digitale vragenlijst hebben ingevuld over hun ict-organisatie, -innovatie, -infrastructuur, -applicaties, -formatie, en -kosten.

Meerjarenplan 2016-2018

Publicatiedatum: november 2015

saMBO-ICT staat voor belangenbehartiging, kennisdeling en opdrachtgeverschap. Leidraad voor de activiteiten is dit Meerjarenplan 2016-2018.
In het plan is een analyse opgenomen van de belangrijkste ontwikkelingen. Vanuit die analyse is een aantal thema’s en doelen geformuleerd, waar we als mbo sector de komende jaren aan willen werken.

PvE Herziening Kwalificatiestructuur versie 3

Publicatiedatum: juli 2015

saMBO-ICT heeft een Programma van Eisen (PvE) gemaakt voor de aanpassing van de processen en systemen die nodig zijn voor de invoering van de Herziene kwalificatiestructuur. Dit PvE is bedoeld als handreiking voor gebruikers(groepen) en leveranciers van applicaties, zodat zij in goed overleg kunnen bepalen welke aanpassingen in de processen en systemen nodig zijn als gevolg van de herziening van de kwalificatiestructuur.

ICT Monitor mbo 2014

Publicatiedatum: mei 2015

De nieuwe ICT Monitor mbo 2014 is uit. Deze monitor geeft een helder beeld van de ict organisatie, haar activiteiten, plannen en kosten in de mbo scholen. De monitor is voor de tweede keer gemaakt en geeft een zeer consistent beeld t.o.v. 2013. De benchmark in de monitor geeft nu het beeld weer op basis van 55% van de mbo instellingen.

Jaarverslag 2014

Publicatiedatum: april 2015

Het jaarverslag 2014 is een verantwoording aan de deelnemende instellingen van saMBO-ICT. In het verslag wordt inhoudelijk verslag gedaan van datgene wat in het jaar 2014 onder de vlag van saMBO-ICT is uitgevoerd. In het verslag wordt een overzicht gegeven van de reguliere activiteiten, maar ook van de programma’s Focus op Vakmanschap en MBOcloud.

Rapport Schonen (kern)registratiesystemen

Publicatiedatum: februari 2015

Document management voor zowel papieren als digitale documenten heeft de laatste jaren serieus de aandacht gekregen. Voor de gegevens in (kern)registratiesystemen gelden in principe dezelfde regels, maar de uitvoering ervan is ingewikkelder, mede vanwege de relaties die er zijn binnen de systemen en de koppelingen tussen de systemen zowel binnen als buiten de organisatie. In het najaar van 2014 heeft saMBO-ICT dit in samenwerking met Kennisnet en vijf scholen opgepakt met dit Eindrapport als resultaat.

Checklist Digitaal overstap- of doorstroomdossier vo-mbo

Publicatiedatum: december 2014

De verschillende onderwijsketens wisselen steeds meer informatie van en over leerlingen digitaal uit. Ook bij de overstap van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs groeit de behoefte om leerlinggegevens van de middelbare school te hergebruiken en digitaal uit te wisselen. Scholen willen de leerling op zijn nieuwe school immers het onderwijs geven dat het best bij hem past, en daarbij efficiënt en zorgvuldig omgaan met beschikbare gegevens.

PvE Herziening Kwalificatiestructuur versie 2

Publicatiedatum: november 2014

Ten behoeve van de aanpassing van processen en systemen heeft saMBO-ICT een Programma van Eisen (PvE) gemaakt in het kader van de invoering van de Herziene kwalificatiestructuur. Versie 2 is nu beschikbaar.

Advies Optimalisatie BPV keten

Publicatiedatum: oktober 2014

Het rapport “Advies Optimalisatie BPV keten” is opgesteld door een aantal specialisten van instellingen, DUO, OCW, kenniscentra en SBB, onder begeleiding van CapGemini. Het bevat een oplossing voor de problemen die partijen tegenkomen in de stage-keten. Het uitwisselen van gegevens tussen deze partijen is niet optimaal geregeld. Gevolgen zijn te merken doordat bijvoorbeeld wijziging in erkenningen van leerbedrijven niet kunnen worden doorgegeven in de keten of dat de beschikbaarheid van stageplaatsen niet betrouwbaar is. De voorgestelde oplossingen gaan uit van het centraliseren van de registratie van BPV-gegevens. Op één punt in ieder geval de kerndata vastleggen.

Referentiekader voor een Programma van Eisen examenprocessen mbo

Publicatiedatum: september 2014

Examinering is een complex proces met vele processtappen, handelingen en documenten. Vanwege de beheersbaarheid van het examineringsproces zetten mbo-scholen steeds meer ict-systemen als ondersteuning in. In nauwe samenwerking tussen Kennisnet, het Servicepunt examinering mbo, saMBO-ICT, enkele mbo-scholen en Capgemini is een referentiekader voor een programma van eisen voor alle examenprocessen in het mbo geschreven.

MBOcloud – Samen slim leren en werken in de cloud

Publicatiedatum: augustus 2014

Studenten en medewerkers snel en slim toegang geven tot die ICT-diensten en (digitale) leermiddelen die zij nodig hebben voor hun studie of werk. Dat kan via MBOcloud. In 2015 nemen we de eerste etappe en worden de eerste clouddiensten ontsloten. In deze informatiebrochure meer over de stand van zaken..

Actieplan Informatiebeveiligingsbeleid mbo

Publicatiedatum: mei 2014

Informatiebeveiliging is een belangrijk thema. Het belang ervan wordt onderstreept door Europese regelgeving en aangetoond door een serie incidenten. Maatschappelijk, maar ook vanuit de overheid is er druk om binnen instellingen maatregelen te nemen. Ook wordt binnen veel instellingen gelukkig gezien dat we risico’s lopen wanneer we informatiebeveiliging niet op orde hebben.
In het actieplan Informatiebeveiligingsbeleid worden activiteiten genoemd die de komende periode genomen worden. Bijvoorbeeld het afspreken van normen met de overheid of het uitbrengen van een Hoe? Zo! boekje over dit onderwerp. Het actieplan zal komend cursusjaar worden uitgevoerd onder leiding van de taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Deze taskforce werk daarbij intensief samen met Kennisnet en Surf.

ICT monitor mbo 2013

Publicatiedatum: maart 2014

De ICT monitor mbo is in 2013 voor het eerst uitgevoerd. De monitor bevat een eerste, vrij gedetailleerd beeld van de sector op het gebied van ICT. Er is nu zicht op de ICT-organisatie, de activiteiten, plannen en kosten. In totaal hebben aan deze eerste versie 24 mbo-scholen meegedaan.
Ook in 2014 en volgende jaren zal het onderzoek worden uitgevoerd. Dan worden trends ook duidelijker zichtbaar. De meerwaarde van de monitor zal daarom de komende jaren toenemen. Het is daarbij te hopen dat instellingen die nu (nog) niet in staat waren om mee te doen, geïnspireerd zijn door resultaten.

Jaarverslag 2013

Publicatiedatum: februari 2014

Het jaarverslag 2013 is een verantwoording aan de deelnemende  instellingen van saMBO-ICT. In het verslag wordt inhoudelijk verslag gedaan van datgene wat in het jaar 2013 onder de vlag van saMBO-ICT is uitgevoerd. In het verslag wordt een overzicht gegeven van de reguliere activiteiten, maar ook van de programma’s Focus op Vakmanschap en MBOcloud.

Handreiking – Regie op regie

Publicatiedatum: februari 2014

Het programma MBOcloud is gestart om binnen de mbo- sector samen te werken op het terrein van cloud. Deze handreiking is één van de onderdelen van dit programma. SaMBO-ICT werkt hierbij samen met gerelateerde initiatieven van onder andere Surfnet/Kennisnet. De primaire onderwijsprocessen moeten adequaat worden ondersteund, de gebruiker moet tevreden zijn over de geboden informatievoorzieningen. Wanneer ict-diensten steeds meer buiten de eigen organisatie worden geleverd, zal het extra inspanning kosten om de gebruiker tevreden te houden en goed te ondersteunen. Deze handreiking is bedoeld om mbo- instellingen een kader te bieden over hoe om te gaan met de veranderingen die een transitie van ict-diensten naar de cloud met zich mee brengt.

Functioneel beeld MBOcloud

Publicatiedatum: januari 2014

Steeds meer leermateriaal en functionaliteit komt in de vorm van clouddiensten beschikbaar. Bij deze clouddiensten is de gebruiker alleen maar afnemer van een dienst. De instelling is geen eigenaar, en niet verantwoordelijk voor het beheer, het onderhoud en de exploitatie van de dienst. Vaak is het zelfs onbekend waar, en op welke infrastructuur de clouddienst draait.

Eindrapport documentmanagement in het mbo

Publicatiedatum: januari 2014

Kennisnet, saMBO-ICT en de FSR (het facilitair samenwerkingsverband van de ROC’s) werken al geruime tijd samen om instellingen te helpen hun documentmanagement en archivering beter in te richten en te digitaliseren. Het afgelopen jaar is veel energie gestoken in de ontwikkeling van concrete instrumenten die instellingen in de praktijk kunnen toepassen. Deze instrumenten zijn inmiddels ontwikkeld en in verschillende bijeenkomsten getoetst en besproken. Dit heeft geresulteerd in het eindrapport Document management in het mbo.
Hierbij hoort ook een Model DSP (versie 20140214) (Excel bestand) en de bewerkbare Referentiearchitectuur plaat  (Powerpoint).

Publicatie Doelmatigheidsgegevens

Publicatiedatum: augustus 2013

In opdracht van het Programma iFoV heeft Berenschot onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een Kubus voor de instellingen met daarin gegevens op het gebied van (macro)doelmatigheid. Het rapport is met een aantal instellingen afgestemd. Zie ook dit bericht.

Big Data, van hype naar actie

Publicatiedatum: september 2013

Hoe meer je over je studenten weet, hoe beter je je onderwijs op hen kunt afstemmen. Dankzij de automatisering beschikt elke schoolorganisatie over een steeds uitdijende massa gegevens. Maar ook het internet kan een nuttige bron zijn. In die gegevens zitten waardevolle inzichten verstopt. ‘Big Data’ is de verzamelnaam voor ontwikkelingen en technieken die helpen bij het vinden van patronen en inzichten in grote hoeveelheden gegevens. De onlangs verschenen publicatie Big data, van hype naar actie laat zien hoe je je schoolorganisatie kunt verbeteren op basis van objectieve informatie. Het biedt een handleiding voor mbo-scholen die zelf ook meer willen halen uit hun studentengegevens.

Het teamperspectief, informatie voor teams in het mbo

Publicatiedatum: september 2013

Teams hebben een sleutelpositie bij het realiseren van goed onderwijs. Om die sleutelpositie waar te maken hebben zij informatie nodig voor drie doelen: operationeel sturen, verantwoorden en verbeteren van het onderwijs. In deze publicatie wordt beschreven welke informatie de teamleiders of het team nodig hebben om de (operationele) verantwoordelijkheid voor het onderwijs waar te maken. Wat kan dat teamperspectief bijdragen aan sturen in mbo-scholen? Vanuit het perspectief van het team V&V BOL van ROC De Leijgraaf is gekeken op welke wijze effectief gebruik gemaakt werd van informatie voor een verbetertraject. De publicatie is gebaseerd op de resultaten van al deze activiteiten.

Systeemtest Herziening Kwalificatiestructuur

Publicatiedatum: juni 2013

Begin juni 2013 is de eindrapportage van de systeemtest voor de Herziening van de kwalificatiestructuur opgeleverd. In deze rapportage wordt beschreven wat de impact is van de herziening (voor zover nu bekend) is op de processen en systemen bij onderwijsinstellingen, leerbedrijven en kenniscentra.

Programmaplan iFoV

Publicatiedatum: mei 2013

Het actieplan “Focus op Vakmanschap” geeft voor de komende jaren richting aan de sector MBO. Het is een plan gericht op verbetering van het MBO, door het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs, vereenvoudiging van het stelsel en een efficiëntere en betere bedrijfsvoering.

Voorlichtingsbrochure SION

Publicatiedatum: mei 2013

Er komen steeds meer gegevens beschikbaar over de kwaliteit van hun onderwijs en over de individuele leervorderingen van leerlingen. Met elkaar zoeken we voortdurend naar mogelijkheden om het onderwijs te vernieuwen en verder te verbeteren. Want iedere leerling en iedere student heeft recht op een goede opleiding. We willen instellingen die onderwijs bieden van hoge kwaliteit en die efficiënt opereren. En we willen dat iedere leerling zijn leercarrière van begin tot eind op een soepele manier kan doorlopen, doordat verschillende opleidingen optimaal op elkaar aansluiten.

Jaarverslag 2012

Publicatiedatum: februari 2013

Het jaarverslag 2012 is een verantwoording aan de deelnemende instellingen van saMBO-ICT. In het verslag wordt inhoudelijk verslag gedaan van datgene wat in het jaar 2012 onder de vlag van saMBO-ICT is uitgevoerd. In het verslag wordt een overzicht gegeven van de reguliere activiteiten, maar ook van de projecten (zoals LiMBO en Focus op Vakmanschap) die in het verband van saMBO-ICT worden uitgevoerd.

Rapportage Impactanalyse Herziening Kwalificatiestructuur

Publicatiedatum: januari 2013

Er wordt gewerkt aan de herziening van de kwalificatiestructuur. Onderdeel van de werkzaamheden is het analyseren  van de impact  van de herziening op de processen en systemen binnen de instellingen, leerbedrijven en kenniscentra. Vanuit saMBO-ict hebben we de afgelopen periode het voortouw genomen om in samenwerking met SBB deze analyse uit te voeren.

Juridische verkenning LiMBO

Publicatiedatum: januari 2013

Dit rapport beschrijft de (bevindingen van de) juridische verkenning die in het kader van LiMBO is uitgevoerd. Hierbij worden achtereenvolgens de volgende thema‟s besproken: schoolboeken en vaste boekenprijs, BTW, schoolkosten en organisatie van inkoop van leermiddelen.

Inventarisatierapport Leermiddelenbeleid MBO

Publicatiedatum: januari 2013

SaMBO-ICT heeft de ambitie om de leermaterialenketen in het mbo te verbeteren, met name de processen rond bestellen en betalen en rond distributie en toegang. SaMBO-ICT heeft daarom het initiatief genomen tot het programma “Leermateriaal in het mbo: de instellingen aan zet!” (LiMBO). Kennisnet voert dit programma voor saMBO-ICT uit.

Publieksversie beleidsplan 2013 – 2015

Publicatiedatum: januari 2013

Ontwikkelingen in onderwijs, ICT en samenleving maken dat samenwerking cruciaal blijft om meer te bereiken met ICT en informatievoorziening in het beroepsonderwijs. Vandaar de titel van ons meerjarenplan voor 2013-2015: ‘Samen sterk met saMBO-ICT’. Dit is de publieksversie van het meerjarenplan 2013 – 2015 dat in volledige versie hieronder is te vinden.

Leermaterialen: technologie- en marktontwikkelingen

Publicatiedatum: november 2012

Het speelveld rond leermateriaal voor het MBO is flink in beweging. Er zijn voortdurend technische vernieuwingen en ook de markt verandert continu. Al deze ontwikkelingen leiden tot nieuwe mogelijkheden én nieuwe vraagstukken voor instellingen. Kennisnet heeft daarom voor SaMBO-ICT een verkenning uitgevoerd naar technologie- en marktontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor de leermaterialenketen.

Meerjarenplan 2013 – 2015

Publicatiedatum: oktober 2012

Het meerjarenplan van saMBO-ICT bevat de doelstellingen en activiteiten voor de jaren 2013-2015. In deze periode ligt de nadruk op de thema’s “Focus op Vakmanschap”, “Meer voor minder” en “De belofte van ICT”. Naast de activiteiten bevat het meerjarenplan een overzicht van de werkwijze en de structuur van saMBO-ICT.

Programmaplan Focus op Vakmanschap

Publicatiedatum: juni 2012

Er is van “Focus op vakmanschap: vertaling naar informatie en ICT” inmiddels een uitwerking beschikbaar van alle acties die in dit beleidskader worden uitgevoerd. Uit het stuk blijkt de impact die beleid heeft op informatie en ICT binnen de instellingen en voor de uitwisseling van informatie met de overheid. Het programmaplan laat zien wat er de komende jaren op ons af gaat komen en welke rol partijen daarin spelen.

Pakket van Eisen Leermaterialenketen MBO

Publicatiedatum: oktober 2012

Na een stevige consultatieronde is er een nieuwe versie van het Pakket van Eisen (PvE) Leermaterialenketen MBO beschikbaar. Dit PvE maakt kenbaar welke eisen de instellingen stellen aan de processen in de leermaterialenketen en de ICT-voorzieningen die deze processen ondersteunen.

Businesscase – Onderbouwd investeren in ict

Publicatiedatum: september 2012

Veel van de vernieuwing in het middelbaar beroepsonderwijs heeft gevolgen voor de toepassing van ict. Laptops in de klas, elektronische leeromgevingen (elo) en systemen voor deelnemersbegeleiding zijn voorbeelden van projecten die momenteel binnen veel mbo-instellingen worden gerealiseerd. Het mbo investeert volop in ict.

Startdocument MBO cloud

Publicatiedatum: juni 2012

Cloud Computing is een thema dat gedurende enige tijd speelt. Er is veel over bekend en er is op allerlei wijze aandacht aan besteed binnen de MBO sector.
In dit startdocument wordt een basis gelegd om binnen de MBO sector samen te werken op het terrein van cloud. Het startdocument is voor een flink deel gebaseerd op de aanpak in het hoger onderwijs. Voor dit startdocument is gebruik gemaakt van het position paper van Surf.

Samenvatting POC Digitaal Inschrijven in het MBO

Publicatiedatum: juni 2012

In de periode september 2011 – juni 2012 heeft het project ‘Proof of Concept Digitaal Inschrijven MBO’ plaatsgevonden met als doel het ontwikkelen van een gedigitaliseerd inschrijfproces. Het project is afgesloten met een werkend Proof of Concept van het eerste deel van het gedigitaliseerde inschrijfproces. In dit document een samenvatting van de resultaten van het project.

Advies rapport Opleidingsdomeinen in het MBO

Publicatiedatum: juni 2012

Binnen het MBO worden opleidingsdomeinen ingevoerd. Om de invoering goed te laten verlopen heeft saMBO-ICT dit document opgesteld waarin inzichtelijk gemaakt wordt wat de consequenties zijn van deze maatregelen voor de administratieve processen binnen een instelling.

Jaarverslag saMBO-ICT 2011

Publicatiedatum: januari 2012

Dit jaarverslag is opgesteld als een verantwoording aan de deelnemende en financieel bijdragende instellingen van saMBO-ICT. In het verslag wordt inhoudelijk verslag gedaan van datgene wat in het jaar 2011 onder de vlag van saMBO-ICT is uitgevoerd.

Generiek Procesmodel leermateriaal

Publicatiedatum: november 2011

Het procesmodel leermateriaal is ontwikkeld in samenwerking met een aantal (vertegenwoordigers van) MBO-instellingen. De opdracht was om een generiek procesmodel op te stellen, waarin de processen m.b.t. aanschaf, distributie, betaling, levering en gebruik van (digitaal) leermateriaal zijn uitgewerkt. Deze opdracht is voortgekomen uit het programma ‘Borging Triple A’, dat tot doel heeft de resultaten van Triple A op onderdelen verder uit te werken en te vertalen naar concrete toepassing in het onderwijsveld

Rapport “uitbesteding examinering rekenen en taal in het MBO”

Publicatiedatum: september 2011

Op verzoek van een aantal instellingen is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de centrale examinering uit te besteden. Er worden vragen beantwoord zoals “zijn er wel partijen die dat kunnen?”, “waar moet je rekening mee houden?” of “wat zijn eigenlijk de kosten?”

Rekenmodel “Kosten examen”

Publicatiedatum: september 2011

In dit rekenmodel kunnen instellingen zelf berekenen wat de kosten van een examen zijn. In het rekenmodel worden normbedragen aangegeven, die zelf gewijzigd kunnen worden in verband met de eigen situatie.

Rapportage “Procesbeschrijving (centraal)examineren”

Publicatiedatum: september 2011

Deze rapportage beschrijft de procesgang van het centraal examen taal en rekenen. De beschrijving zal instellingen helpen bij het organiseren en inrichten van het proces. De beschrijving is gemaakt op basis van de kennis van het proces van begin september 2011. 

Programmaplan Leermiddelen

Publicatiedatum: mei 2011

Leermiddelen zijn belangrijke ingrediënten voor goed onderwijs. Het is dan ook van groot belang dat leermiddelen tijdig beschikbaar zijn voor de student. Dat is een uitdaging voor de instellingen. In het programmaplan wordt aangegeven wat het einddoel is en welke stappen nog gezet moeten worden.

Meerjarenplan saMBO-ICT

Publicatiedatum: september 2010

saMBO-ICT kent een meerjarenplan 2010-2012 waarin de belangrijkste activiteiten en doelstellingen zijn genoemd. Dit document is de basis van de aanpak die saMBO-ICT kiest.

 

Archief publicaties