Nederlandse AI Coalitie lanceert tijdschrift met geleerde lessen uit 7 AI-pilots

De werkgroep Onderwijs van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) heeft het tijdschrift AI in onderwijs, leren door te doen gelanceerd. Hierin deelt de werkgroep* ervaringen, resultaten en geleerde lessen uit zeven AI pilot-projecten. Een van de pilot-projecten, ‘Datagedreven kennismodellen’, werd uitgevoerd in het mbo bij het Groningse Alfa College.

De pilots vonden plaats in verschillende onderwijssectoren, van primair onderwijs tot universiteiten, en zijn uitgevoerd door (mbo)onderwijsinstellingen en startups. Ook richtte elke pilot zich op een andere toepassing van AI. Hiermee is waardevolle informatie verkregen uit de hele onderwijsketen om onderwijs te verbeteren met AI. Het tijdschrift geeft antwoord op vragen als: wat is nodig om een AI-tool te integreren in het onderwijs? Wat betekent het voor docenten als een AI-tool in de klas wordt gebruikt? Hoe werken startups en onderwijsinstellingen samen? Waar lopen zij tegenaan lopen en welke data-, privacy en veiligheidsvraagstukken komen hierbij kijken?

Pilot bij Alfa College

In de pilot ‘Datagedreven kennismodellen’, uitgevoerd bij het Groningse Alfa College, werd geëxperimenteerd met een innovatieve aanpak om gepersonaliseerd leren in het mbo rekenonderwijs te bevorderen. Door gebruik te maken van data van meer dan 2.000 studenten, werd een kennisgraaf ontwikkeld die de rekenvaardigheden in kaart brengt. Deze vaardigheden tonen aanzienlijke verschillen tussen studenten, wat een unieke kans biedt voor op maat gemaakte leerervaringen. Met behulp van deze graaf is een webinterface gecreëerd, die studenten inzicht geeft in hun sterke en zwakke punten en hen in staat stelt oefeningen te kiezen die hun leerproces ondersteunen. Dit experiment had als doel te onderzoeken of deze methode leidt tot verbeterde leerresultaten.

Meer lezen over deze pilot(s)?

Download hier het magazine! Kijk hier voor meer informatie over de Nederlandse AI Coalitie.

*Kernteam werkgroep Onderwijs:  Jeroen Visscher en Julia van Wijk (Turner), Bertine van Deyzen en Duuk Baten (SURF), Imane Oulali (MBO Raad), Nico Boot (Universiteit Leiden) en Kim Schildkamp (Universiteit Twente).

Reacties (0)
Geef een reactie