Ons team

Mirjam Koster-Wentink, voorzitter

Mirjam Koster, voorzitter van het college van bestuur van het Graafschap College: “Het beroepsonderwijs heeft te maken met de zogenaamde ‘vloeibare samenleving’: beroepen veranderen of verdwijnen, technologische ontwikkelingen beïnvloeden samenwerkingsvormen en we zijn genoodzaakt om andere manieren te vinden om het leven in te richten. Het mbo heeft daarbij als extra uitdaging om de maatschappelijke opdracht op het gebied van bijvoorbeeld voortijdige schoolverlaters goed te blijven vervullen. Studenten en deelnemers voorbereiden op de vraagstukken uit de beroepspraktijk is waar het om zal blijven draaien. Een stevige opdracht waar ik graag aan bij wil dragen. Als voorzitter van het college van bestuur van het Graafschap College doe ik dat dagelijks in de regio Achterhoek/Liemers en graag draag ik op nationaal niveau bij als voorzitter van het platform MBO Digitaal.”

 

Martijn Timmer, manager

MBO Digitaal is een platform van de MBO Raad en samen maken wij ons sterk in het mbo. Samen met mijn medewerkers probeer ik de mbo-sector te ondersteunen met het bereiken van de uitdagende doelstellingen op ict-gebied.

Madhwie Niels – Doerga-Misier, managementassistent

Heb je contact met het kantoor van MBO Digitaal dan is de kans groot dat je Anne, Carla of Madhwie aan de lijn krijgt. Zij zijn onze steun en toeverlaat voor alle back-office activiteiten.

Anne Alles, office-assistent

Heb je contact met het kantoor van MBO Digitaal dan is de kans groot dat je Anne, Carla of Madhwie aan de lijn krijgt. Zij zijn onze steun en toeverlaat voor alle back-office activiteiten.

Carla Broeren, secretaresse

Heb je contact met het kantoor van MBO Digitaal dan is de kans groot dat je Anne, Carla of Madhwie aan de lijn krijgt. Zij zijn onze steun en toeverlaat voor alle back-office activiteiten.

Manon Geven, programmanager Doorpakken op Digitalisering

Voor Manon vormen onderwijsinnovatie en ict al ruim 15 jaar een rode draad. Bij Kennisnet deed ze hier ervaring mee op in meerdere onderwijssectoren. Zo werkte ze mee aan het Doorbraakproject Onderwijs & ICT voor het primair en voortgezet onderwijs, en was ze actief op het thema leermiddelen o.a. in het MBO. Haar passie ligt bij procesverbeteringen, om meer flexibel en op maat te kunnen werken en daarmee een beter leerproces te realiseren voor élke student. Ict kan daarbij aanpassingen aan zowel de onderwijskundige als de bedrijfsvoeringskant ondersteunen. Manon houdt ervan verschillende werelden en mensen bij elkaar te brengen om tot resultaat te komen. Voor MBO Digitaal houdt zij zich nu bezig met het programma Doorpakken op digitalisering, de uitwerking van de strategische agenda digitalisering MBO.

Henk-Jan van Ginkel

Henk-Jan van Ginkel

Henk-Jan van Ginkel heeft jaren gewerkt als projectleider en coördinator van BVE-Platform. Zijn taak als initiator en bewaker van de belangen en de agenda van gebruikersgroep nOISe is sinds het starten van gebruikersgroepen Magister, Eduarte en Edictis/education online uitgebreid. Henk-Jan vertegenwoordigt de gebruikers in allerhande overleg rond BRON, zoals met DUO en het Ministerie van OCW. Daarnaast is hij samen met Madhwie actief in het organiseren van de alom bekende gebruikersdagen en andere kennisdelings- en gebruikersbijeenkomsten. Ook levert hij zijn bijdrage aan diverse projecten, zoals VVA (Voorziening Vroegtijdig Aanmelden) en RIO (Registratie Instellingen Opleidingen).

Martijn Bijleveld

Martijn heeft 25 jaar ervaring in het mbo, op het snijvlak van onderwijs en ict. Hij heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd op de onderwerpen informatiebeveiliging en privacy. Werkt sinds 2018 bij MBO Digitaal en is op het gebied van IBP de linking pin naar de MBO Raad, Kennisnet, SURF en OCW. Ondersteunt vanuit MBO Digitaal het Netwerk IBP in het mbo en coördineert de uiteenlopende activiteiten die vanuit dit netwerk voor/door de mbo’s worden georganiseerd, van kennisdeling tot benchmarks.

Rob Vos

Rob Vos heeft meer dan 20 jaar ervaring in het MBO waarvan ruim tien jaar als manager van een informatisering-, automatisering-, security-, privacy- en projectafdeling. Met name ICT ten dienste van het onderwijs, is waar zijn hart sneller van gaat kloppen. Naast onderwerpen als ICT governance, architectuur, informatievoorziening, security en privacy, is het integraal verhogen van de toegevoegde waarde van ICT voor Rob een belangrijk speerpunt. ICT is echter een middel en geen doel op-zich en daarom staat de mens centraal en de leefwereld voorop. Vanuit zijn expertise als IT-adviseur en verandermanager verbindt Rob graag de mens en techniek aan elkaar om zo, een ICT gerelateerd steentje, bij te dragen aan een leven lang ontwikkelen.
#iedereenheeftrechtopontwikkeling 😉

Marc Dietzenbacher

Marc is ruim 20 jaar werkzaam in het MBO. Aanvankelijk als docent en daarna als beleidsadviseur op het gebied van onderwijstechnologie. Was vanuit het VISTA college reeds lange tijd ‘kind aan huis’ bij de voorganger van MBO Digitaal bij verschillende groepen en betrokken bij het programma Doorpakken op digitalisering bij Regie op leermiddelen.

Sinds januari 2022 is hij als adviseur verbonden aan MBO Digitaal en houdt zich bezig met leermiddelen en docentenondersteuning.

Joël de Bruijn

Joël heeft 25 jaar ervaring in het onderwijs, eerst als docent en later als trainer en adviseur voor ICT toepassingen. Als informatiemanager heeft hij zich de laatste 10 jaar bezig gehouden met informatiebeleid, -strategie, procesarchitectuur en IBP. Sommigen kennen hem al als conferentie-blogger of als lid van het ‘Eigen Dossier’ team binnen ‘Doorpakken op Digitalisering’.

Zijn grootste drijfveer is de lerende een sterke informatiepositie kunnen geven gedurende een leven-lang ontwikkelen.

Sinds juni 2022 is hij als adviseur verbonden aan MBO Digitaal en houdt hij zich bezig met de sectorarchitectuur en het ontwerp van de gezamenlijke ICT voorzieningen. Dit doet hij samen met het Netwerk Informatiemanagement, de community van architecten uit de onderwijsinstellingen en SURF.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl