Archief publicaties

ESB wiki

Op verzoek van een tiental instellingen heeft (toen nog) saMBO-ict een verkenning uitgevoerd naar de totstandkoming van een enterprise service bus (ESB) binnen instellingen in het MBO. Deze verkenning bestond uit:

  • het ontwikkelen van een (kwalitatieve) business case
  • het uitwerken van common data model

De ESB wiki vind je hier.

Hoe?Zo boekjes

Kennisnet en saMBO-ICT geven samen een serie boekjes uit in de Hoe? Zo! reeks.
Je kunt de boekjes via de link downloaden. Hoewel wat ouder, vaak nog heel relevant!

Privacy in het mbo. Hoe? Zo!

Publicatiedatum: 2 oktober 2015

Het is van groot belang dat mbo-instellingen zelf hun privacy maar ook de informatiebeveiliging op orde krijgen. Om privacy te garanderen is het noodzakelijk de informatiebeveiliging goed geregeld te hebben. Het verwerken van gegevens moet voldoen aan de eisen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid.
Deze ‘Hoe? Zo! Privacy in het mbo‘ geeft niet alleen bestuurders, maar ook onderwijsmanagers, stafdirecteuren en informatiemanagers binnen mbo-instellingen antwoord op vragen die zij hebben over hoe ze met privacy van hun studenten en medewerkers moeten omgaan.

Ict-bekwaamheid in het mbo. Hoe? Zo!

Publicatiedatum: 29 januari 2015

Ict is een effectief middel binnen het onderwijs. Je mag van professionele docenten verwachten dat zij hier gebruik van maken. Wil een mbo-instelling werken aan ict-bekwaamheid, dan is het belangrijk te zorgen voor een cultuur die de inzet van ict integraal ondersteunt. Dit vraagt niet alleen iets van docenten en teammanagers, maar van iedereen die binnen de school werkt.
De publicatie Hoe Zo Ict-bekwaamheid in het mbo richt zich op bestuurders en leidinggevenden en beschrijft welke vragen en antwoorden van belang zijn bij ictbekwaamheid van docenten en managers.

Informatiebeveiligingsbeleid in het mbo. Hoe? Zo!

Publicatiedatum: september 2014

Er is geen goed beeld over het niveau van informatiebeveiliging in het mbo. Er is nooit een afspraak gemaakt over wat een acceptabel niveau is. Gezien de mogelijke risico’s die instellingen lopen en die in de toekomst door aangescherpte wet- en regelgeving nog groter zullen worden is het van groot belang dat de sector zijn verantwoordelijkheid in deze neemt. Hoe krijg je zicht op de risico’s binnen de instelling?, welke risico’s zijn er?, en hoe breng je informatiebeleid binnen de organisatie onder de aandacht? Deze vragen, en nog veel meer, worden beantwoord in de publicatie: Informatiebeveiligingsbeleid in het mbo. Hoe? Zo!

Documentmanagement. Hoe? Zo!

Publicatiedatum: 2 april 2014

Elke school heeft te maken met documenten, officiële documenten zoals overeenkomsten en contracten, maar ook examens, verslagen, enz. Hoe ga je met dit soort documenten om, hoe vind je de juiste documenten terug en hoelang moet je ze bewaren? Allemaal vragen waar je als onderwijsorganisatie een antwoord op moet kunnen geven. Zie hier het onderwerp van dit boekje:Documentmanagement

Leermiddelenbeleid. Hoe? Zo!

Publicatiedatum: 13 november 2013

Het speelveld rond leermateriaal voor het mbo is flink in beweging. De roep om opbrengstgericht te werken neemt toe en het onderwijs wordt flexibeler en individueler. Ook de maatschappelijke vraag aan het onderwijs verandert. Leerlingen, ouders en bedrijven vragen vormen van maatwerk en begeleiding die voorheen niet mogelijk waren. Tegelijk zijn er vele technologische ontwikkelingen, ook op het gebied van leermaterialen.

ICT en recht. Hoe? Zo!

Publicatiedatum: 19 september 2013

Mag de school foto’s of teksten van anderen gebruiken op sociale media? Met wie mag je als instelling de gegevens over je studenten delen? Hoe lang mag de school gegevens opslaan van oud-studenten? Zit er auteursrecht op werkstukken van studenten? Op deze en nog veel meer vragen wordt op heldere wijze antwoord gegeven in de nieuwste uitgave van de Hoe? Zo! – reeks. In deze publicatie komen de juridische aspecten van vier thema’s aan bos: cloud computing, gegevensuitwisseling, sociale media en educatieve content. Geen juridische vaktaal maar gewoon begrijpelijk Nederlands. Een bruikbare publicatie voor iedereen in het mbo die wil weten hoe het nu echt zit.

Bring Your Own Device. Hoe? Zo!

Publicatiedatum: mei 2013

Als je je laptop, tablet of smartphone meeneemt naar je werk of naar school om het daar te gebruiken, wordt dat “Bring your own device” genoemd, kortweg “BYOD”. Hoe ga je als instelling hiermee om? Kunnen studenten, docenten en overige medewerkers hun eigen mobiele apparaat wel zinvol gebruiken? Is het een hype en waait het weer over? Waarom zou je BYOD als mbo-instelling willen? Wat moet je binnen de instelling allemaal regelen? Je leest het allemaal in de nieuwste Hoe! Zo? Bring Your Own Device..

Sturen op ict-projecten. Hoe? Zo!

Publicatiedatum: januari 2013

Deze uitgave is vooral gericht op het centrale management of de directie van de onderwijsinstelling. Een belangrijk thema in deze publicatie is de rol die zij hebben in het succes van ict binnen hun instelling. Daarnaast is deze publicatie interessant voor andere managers, onderwijsmanagers en informatiemanagers van mbo-instellingen die het succes van ict-projecten willen vergroten.

Sociale media in het mbo. Hoe? Zo!

Publicatiedatum: november 2012

Miljoenen mensen bouwen aan hun professionele netwerk op LinkedIn, maken voor zakelijke of privé-doeleinden gebruik van Facebook, plaatsen korte berichten op Twitter over wat hen bezighoudt en delen hun foto’s en video’s via Flickr en Youtube. Er bestaat geen twijfel over dat u, uw medewerkers en uw studenten gebruikmaken van sociale media. Wat betekent de opkomst van sociale media voor het onderwijs? Op welke manier worden sociale media al gebruikt binnen mbo-instellingen? Welke kansen leveren sociale media op en welke risico’s zitten eraan vast? Vragen die aan de orde komen in deze publicatie.

Triple A. Hoe? Zo!

Publicatiedatum: november 2012

Het werken “onder architectuur” helpt wildgroei van systemen te voorkomen, met als doel je werk beter te kunnen uitvoeren. Deze uitgave van Hoe? Zo! geeft antwoord op de volgende vragen: Wat is de Triple A-architectuur?, Waarom Triple A?, Wie krijgen met architectuur te maken? Op welke momenten kun je de Triple A-architectuur gebruiken?

Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen. Hoe? Zo!

Publicatiedatum: mei 2012

In deze nieuwe uitgave is de laatste stand verwerkt van de wet- en regelgeving, maar is ook gebruik gemaakt van de ervaring die instellingen hebben opgedaan in het afgelopen jaar met de examens, de systemen en de (interne) organisatie. Het boekje is bedoeld voor iedereen die op een of andere manier te maken heeft met de examens, want het behandelt allerlei onderwerpen van de voorbereiding, planning, afname en nazorg. Maar ook biedt het houvast ten aanzien van systeemondersteuning, facilitaire zaken en de kosten van de examinering.

CRM in het mbo. Hoe? Zo!

Publicatiedatum: december 2011

De centrale doelstelling van mbo’s is het verzorgen van goed onderwijs. Om dit te kunnen realiseren is een goede relatie met het beroepenveld en het bedrijfsleven van essentieel belang. Hier is kennis voor nodig; kennis van de beroepen waarvoor men opleidt, de arbeidsmarkt en de partijen die zich daarin bewegen, de organisaties om het onderwijs heen, de overige aanbieders, de studenten en kennis van de alumni. Het CRM-denken en de daarbij behorende ict-systemen kunnen een grote rol spelen bij het verwerven en benutten van die kennis. In deze Hoe? Zo! leest u meer over het begrip CRM, CRM in de praktijk, ervaringen met CRM en de verschillende factoren die invloed hebben bij het al dan niet inzetten van CRM.

Informatiemanagement in het mbo. Hoe? Zo!

Publicatiedatum: september 2011

De uitgave ‘Informatiemanagement in het mbo’ van Hoe? Zo! geeft de lezer inzicht in de veelkleurige opgave en de rol van het informatiemanagement. Het is in eerste instantie bedoeld voor alle managers en medewerkers die veel met een informatiemanager, of juist met het ontbreken van die functie, te maken hebben.

Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Zo!

Publicatiedatum: mei 2011

In deze Hoe? Zo! worden vragen gesteld en beantwoord over de rol van open standaarden en open source software in het mbo. Open standaarden en open source software zijn de laatste jaren regelmatig in het nieuws geweest en steeds vaker wordt er actief beleid op gevoerd. Het is veranderd van een technisch onderwerp tot een onderwerp dat een beleidsmatige aanpak verdient.

Open leermateriaal in het mbo. Hoe? Zo!

Publicatiedatum: mei 2011

Open leermateriaal helpt instellingen om meer maatwerk en beroepsrelevantie te bieden in het onderwijs. Wellicht zelfs met lagere kosten. In het mbo is echter nog maar weinig open leermateriaal beschikbaar. Dit boekje laat zien wat open materiaal is, welke kansen het biedt en wat er voor nodig is om deze kansen te verzilveren. Het richt zich primair op de onderwijsmanager, maar is ook interessant voor bestuurders en docenten.

Digiborden in het mbo. Hoe? Zo!

Publicatiedatum: januari 2011

Er is veel geschreven over de inzet van digitale schoolborden in het onderwijs.  Met het boekje ‘Digiborden in het mbo, Hoe? Zo!’ wil Kennisnet juist de onderwijsmanagers in het mbo-veld bedienen.

Laptops in het mbo. Hoe? Zo!

Publicatiedatum: april 2010

Tegenwoordig denkt iedere mbo-instelling na over het gebruik van laptops binnen de organisatie. Vandaar dat Kennisnet dit boekje aanbiedt over de do’s en dont’s van de inzet van laptops binnen de instelling.