Mbo-sector groeit in volwassenheid op het gebied van informatieveiligheid 

De jaarlijkse benchmark IBP laat zien dat mbo-instellingen hun informatiebeveiliging beter op orde hebben dan een jaar geleden. Vooral op het gebied van monitoring en logging gaan instellingen een stuk volwassener met cyberrisico’s om. 

De Benchmark Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) is een jaarlijks onderzoek naar de kwaliteit van informatiebeveiliging en privacy. Het feit dat alle mbo-instellingen dit jaar aan de benchmark hebben deelgenomen, onderschrijft het belang dat de sector aan de benchmark hecht. 

Volwassenere informatiebeveiliging

Uit de resultaten van de benchmark IBP 2024 blijkt dat mbo-instellingen zijn gegroeid in hoe ze omgaan met informatiebeveiliging. De mbo-sector behaalt nu een gemiddelde volwassenheidsscore van 2,3. Dat is 0,2 punt hoger dan de IB-nulmeting die op verzoek van het programma Cyberveiligheid eind 2022 is uitgevoerd. Programmamanager Martijn Bijleveld: ‘We kunnen er als sector trots op zijn dat de volwassenheid op alle onderzochte onderdelen is gegroeid.’ 

Aandacht voor technische weerbaarheid helpt

De groei is het sterkst op het onderdeel technische weerbaarheid. Zo steeg de volwassenheidsscore bij monitoring en logging met 0,7 naar 2,4. Bijleveld is hier extra verheugd over omdat het programma veel aandacht aan dit onderwerp besteedt. ‘Dit kan erop duiden dat de stimuleringsregeling voor de implementatie van SURFsoc effect heeft. En dat we met onze kennissessies, het Teams-kanaal over Technische weerbaarheid en handreikingen de IT-specialisten van instellingen echt hebben ondersteund.’ 

Privacy-resultaten

In de benchmark IBP 2024 komt de gemiddelde volwassenheidscore voor het toetsingkader privacy ook uit op een 2,3. ‘Het valt op dat we op het onderdeel DPIA’s minder hoog scoren’, licht Martijn toe. ‘We gaan ervanuit dat dat volgend jaar anders is. Onder meer omdat we dan vanuit het programma Cyberveiligheid meer DPIA’s sectoraal hebben uitgevoerd.’  

Sectorbeeld en instellingsrapportages

Op basis van de Benchmark IBP 2024 stelt SURF een algemeen sectorbeeld en rapportages per instelling op. SURF verstuurt deze volgende week naar de scholen.  

Meer informatie

Wil je extra informatie over de benchmark IBP of over hoe het programma Cyberveiligheid de volwassenheid van instellingen op IBP-gebied wil helpen verhogen? Neem dan contact op met Martijn Bijleveld. 

Reacties (0)
Geef een reactie