Programma Cyberveiligheid mbo

Crisisoefening OZON

Wat is OZON?

OZON is de door SURF georganiseerde grootschalige tweejaarlijkse cybercrisisoefening voor de onderwijssector. Tijdens OZON oefen je hoe je moet reageren bij een cybercrisis en kom je erachter of je als instelling al goed bent voorbereid op een cybercrisis. Instellingen die eerder hebben meegedaan aan OZON geven aan dat daardoor hun interne crisismanagement is verbeterd. Veel instellingen hebben naar aanleiding van de oefening procedures voor een cybercrisis opgesteld. Dit is ook een belangrijk onderdeel van het nieuwe NBA-toetsingskader voor informatiebeveiliging. Daarom zetten we stevig in op OZON 2023, onder andere door vanuit het programma Cyberveiligheid mbo de deelnemers te ondersteunen bij het voorbereiden van de OZON oefening.

Wanneer is OZON 2023?

De volgende editie van crisisoefening OZON vindt plaats in maart 2023. Op de eerste oefendag zal er in de ochtend een crisissituatie ontstaan die in de loop van de dag verder escaleert. Op dag twee gaat de oefening in de ochtend verder, waarbij de crisis zal de-escaleren. Daarna is er tijd om samen stoom af te blazen (de hot-wash); een mooie gelegenheid voor de eerste evaluatie van de oefening.

Voor wie is OZON?

Het oefenen van zo’n cybercrisis is voor alle onderwijsinstellingen van groot belang. Ook als je nog nooit hebt geoefend en zelfs als je nog geen cybercrisisplan hebt. OZON maakt duidelijk wat er nodig is en wie er bij betrokken moeten zijn. Want een cybercrisis is geen IBP-feestje, de deelnemers zullen ervaren dat iedereen een rol heeft: naast ict bijvoorbeeld ook facilitair, HR, communicatie en -als ze meespelen- ook je bestuurders. Het hebben van een goed cybercrisisplan en het oefenen van de procedures staat na zo’n levensechte oefening opeens een stuk hoger op de agenda. Overigens kun je de scope zo groot of klein maken als je zelf wilt; elke instelling bepaalt zelf welke afdelingen betrokken worden bij de oefening.

Voorbereiden van de oefening

Om de oefening zo realistisch mogelijk te laten zijn, is het belangrijk dat het scenario ‘op maat’ gemaakt wordt voor de instelling. De ‘oefenvoorbereider’ speelt hierin een belangrijke rol: deze wordt helemaal meegenomen in het scenario en geeft daar een lokale kleuring aan, zodat het goed past binnen de eigen instelling. Een tweede belangrijke rol is de ‘waarnemer’. Ook deze kent het scenario en heeft als primaire taak om te checken hoe iedereen zijn rol pakt tijdens de crisis. Heel belangrijk voor een goede evaluatie, zodat er ook echt wat van opgestoken wordt.

Wie doen er mee in 2023?

In totaal doen 81 onderwijs- en onderzoek-instellingen  mee. Vanuit de mbo-sector doen 28 instellingen mee en daarmee is het mbo dit jaar de grootste sector. Hieronder het overzicht van deelnemende mbo-instellingen.

Alfa-College Noorderpoort
Cibap Rijn IJssel
COG ROC Gilde Opleidingen
Curio ROC Midden Nederland
Davinci College ROC Mondriaan
Deltion College ROC Nijmegen
Graafschap College ROC TOP
Grafisch Lyceum Rotterdam ROC van Twente
Horizon College ROC van Amsterdam
Koning Willem 1 College Sint Lucas
Landstede Groep Summa College
MBO Amersfoort Vista College
MBO Utrecht Yuverta
Nimeto Zadkine

Wil je meer weten over OZON binnen jouw instelling, maar weet je niet wie er bij jullie verantwoordelijk is voor de voorbereiding, neem dan contact op met Martijn Bijleveld. Meer algemene informatie over OZON vind je ook via SURF.

Contactpersoon

Martijn Bijleveld


Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl