Programma Cyberveiligheid mbo

Cyberdreigingsbeeld

Elk jaar stelt SURF het Cyberdreigingsbeeld voor de Nederlandse onderwijs- en onderzoeksector op, waarin het een overzicht geeft van de belangrijkste cyberdreigingen. Vanuit het programma Cyberveiligheid helpen we mbo-scholen om op basis van het rapport de juiste maatregelen te nemen.

Met het jaarlijkse Cyberdreigingsbeeld geeft SURF sinds 2014 inzicht in de voornaamste cyberdreigingen voor de Nederlandse onderwijssector. Het komt tot stand op basis van analyses van trends en ontwikkelingen in zowel de sector als in de wereld. Met het uitgebreide rapport wil SURF instellingen enerzijds informeren en anderzijds adviseren.  

Compleet beeld cyberdreigingen 

Het Cyberdreigingsbeeld is waardevol voor alle instellingen. Omdat SURF overzicht van de gehele sector heeft, kan het een veel completer beeld van cyberdreigingen schetsen dan een individuele instelling dat kan. Het rapport geeft instellingen inzicht in alle trends, ontwikkelingen en incidenten die zich in het afgelopen jaar hebben voorgedaan. En het vergelijkt deze met het Cyberdreigingsbeeld van eerdere jaren. Het Cyberdreigingsbeeld bevat daarnaast persoonlijke inzichten van specialisten in de sector, die de bevindingen van het rapport in een bredere context plaatsen.    

Handelings- en toekomstperspectieven 

SURF kijkt in het Cyberdreigingsbeeld ook vooruit en geeft adviezen waarmee scholen hun IT-omgeving weerbaarder voor online dreigingen te maken. Het biedt concrete handelingsperspectieven voor de korte termijn en gaat in op vraagstukken van de toekomst. Dat helpt instellingen om hun prioriteiten voor cyberrisico’s te stellen. Ook ondersteunt het de IT-verantwoordelijken binnen scholen in gesprekken over cybersecurity, bijvoorbeeld om middelen beschikbaar te stellen of voor extra bewustwording over cyberrisico’s te zorgen. 

Praktische vertaling 

Vanuit het programma Cyberveiligheid maken we elk jaar een praktische vertaling van het Cyberdreigingsbeeld naar de mbo-sector.  Hierin maken we concreet wat de gevolgen voor mbo-instellingen zijn en hoe ze op basis van het rapport risico’s kunnen prioriteren. De versie van 2023 vind je als bijlage onderaan deze pagina. Ook helpen we scholen om de genoemde dreigingen en risico’s te mitigeren. Daarnaast bepalen we op basis van het cyberdreigingsbeeld welke activiteiten SURF en het programma Cyberveiligheid kunnen ondernemen om mbo-scholen weerbaarder voor de dreigingen te maken.  

Contactpersoon

Neem contact op met Mick Deben voor meer informatie.