Nulmeting governance IBP in het mbo: de eerste bevindingen

Aan de governance nulmeting die eind vorig jaar is afgenomen onder bestuurders en IBP’ers hebben 44 instellingen deelgenomen. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de rapportage die op 8 maart op de MBO Digitaal conferentie wordt gepresenteerd. Hierbij geven we alvast een sneak preview van de bevindingen.

  • Alle bestuurders geven aan dat informatiebeveiliging hun aandacht heeft.
  • Bij instellingen die hoog scoren op het gebied van informatieveiligheid zien we een actieve betrokkenheid van de bestuurder.
  • De helft van de IBP-ers heeft een rechtstreekse rapportagelijn naar het bestuur.
  • Bijna driekwart van de instellingen geeft aan dat ze risicogericht werken.

Meer informatie over de nulmeting?

Neem contact op met Henry Meutstege.

Reacties (0)
Geef een reactie