Inzet van ICT: kansrijkere arbeidsmarktpositie dankzij monitoring

Kan monitoring als instrument helpen bij het behalen van de 12 doelstellingen in de werkagenda? In deze artikelreeks laten we zien dat monitoring een krachtig middel is om ambities meetbaar te maken. Hiermee kun je concreet sturen op beleid. In deel 2: hoe je met het monitoren van de effecten van innovaties kunt sturen op kansrijke arbeidsmarktposities voor studenten:

Kunnen we iedereen blijvend een kansrijke positie bieden op de arbeidsmarkt, ongeacht waar mensen staan in hun carrière? Er is toenemende aandacht voor een leven lang ontwikkelen: op het mbo zetten we studenten in kansrijke positie op de arbeidsmarkt en in de samenleving, maar steeds vaker doen we dit ook voor vakmensen die zich laten bij- of omscholen. De diversiteit in de populatie studenten neemt derhalve toe, en daarmee ook de diversiteit in wensen en aanwezige (digitale) competenties. Dit vraagt om meer toegespitste en soms gepersonaliseerde leermiddelen.

Dankzij de inzet van ict kunnen verschillende vormen van onderwijs naast elkaar bestaan en kan er steeds meer maatwerk worden toegepast. Zoals met de monitor Leren en lesgeven met ict, een onderzoeksinstrument van het iXperium, krijgen scholen inzicht in de noodzaak tot- en gesorteerde effect van hun innovaties om aan deze taak te voldoen. 

Geven we studenten de juiste bagage mee?

Hoe verhoudt bovenstaande zich tot de maatschappelijke opdracht van het mbo? Het mbo kent een drievoudige kwalificatieplicht: opleiden voor een vak, een vervolgopleiding en voor goed burgerschap. Het is de plicht van het mbo om studenten voor te bereiden om onderdeel uit te maken van een sterk gemedialiseerde samenleving. Dit belang komt nadrukkelijk terug in de monitor, waar lesgevenden worden gevraagd over de mate waarin zij met enige regelmaat aandacht besteden aan instrumentele ict-vaardigheden, informatievaardigheden en mediavaardigheden.

Differentiaties in lesgeven met- en over ict worden met het onderzoeksinstrument inzichtelijk tussen onderwijsteams, sectoren of zelfs tussen locaties. In een oogopslag kan worden vastgesteld of studenten de juiste bagage meekrijgen die nodig is voor het beroep waar zij voor worden opgeleid.

“In een oogopslag kan worden vastgesteld of studenten de juiste bagage meekrijgen die nodig is voor het beroep waar zij voor worden opgeleid.”

Leren (en) innoveren

Door een begrip zoals ict-bekwaamheid vanuit verschillende competenties te benaderen wordt duidelijk dat ict een hulpmiddel kan zijn vanuit didactisch oogpunt, maar ook kan gaan over digitale innovaties in een vakgebied. Wil je inzetten op professionalisering, dan moeten deze perspectieven eerst worden ‘ontvlochten’ -inzichtelijk worden gemaakt. De monitor Leren en lesgeven maakt onderscheid in verschillende competentiegebieden. Eén van deze gebieden gaat in op de competenties die nodig zijn om te leren en te innoveren: in welke mate docenten experimenteren met ict, informatie delen en met enige regelmaat op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen.

De vraag vanuit de samenleving voor goed opgeleide vakmensen voor verschillende sectoren, zoals bouw, zorg en onderwijs is groot én complex. Het omscholen en bijscholen van werkenden en werkzoekenden voor deze sectoren vraagt om continue innovatie van leermiddelen, onderwijzend personeel en informatievoorziening richting de studenten. Monitoring is in deze cyclus van professionalisering altijd de eerste én laatste stap.

Andere doelstellingen uit de werkagenda? 

Monitoring is een goede voedingsbodem om het evidence-based werken verder te stimuleren en kan worden ingezet om verschillende doelstellingen uit de werkagenda te concretiseren. In het eerste deel van deze reeks lees je over de bijdrage van monitoring aan kansengelijkheid. In deel drie van deze reeks lees je hoe monitoring bijdraagt aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

Leestips:

Jeugd en digitalisering – impact op identiteitsontwikkeling, relaties en kansengelijkheid 

Veranderend leren & werken in de industrie

 

 

Reacties (0)
Geef een reactie