Monitor Leren en Lesgeven met ICT

Wanneer je als school stappen wilt zetten op het gebied van professionalisering is het noodzakelijk om eerst in beeld te brengen hoe het staat met de aanwezige kennis en ervaring. Concreet betekent dit dat de monitor Leren en lesgeven met ict van het iXperium/CoE de komende jaren aan alle mbo-instellingen wordt aangeboden. Hierdoor krijgen de scholen niet alleen zicht op de aanwezige vaardigheden binnen de eigen instelling, maar is ook vast te stellen op welke punten de sector gezamenlijk kan optrekken.

Monitoren doelen werkagenda

De monitor geeft inzicht in de aanwezige docentcompetenties en concrete professionaliseringsactiviteiten om een mogelijke ‘skills gap’ tot de ambities die je als school nastreeft te dichten, maar is ook een goede graadmeter voor je positie ten opzichte van de doelen in de werkagenda. De prioriteiten in de werkagenda: kansengelijkheid, aansluiting op de arbeidsmarkt en verbeteren van de kwaliteit van het mbo onderwijs, verhouden zich allemaal direct of indirect tot digitale bekwaamheid en professionalisering.

Waardevolle publicaties:

  • meting waar 32 mbo-scholen aan hebben deelgenomen
  • rapportage waarbij het iXperium een trendanalyse heeft gemaakt van de scholen die het onderzoeksinstrument in de afgelopen jaren vaker hebben ingezet
  • rapportage waar ingezoomd wordt op factoren die docenten motiveren om zich te professionaliseren op het gebied van onderwijs en ict.

Gerelateerde artikelen:

Inzetten op digitale bekwaamheid: waar staan we?

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl