Feestelijke opening onderzoekswerkplaats Deltion: ‘Docenten zijn de succesfactor’

12 februari was de feestelijke opening van de onderzoekswerkplaats bij Deltion, mogelijk gemaakt met de startfinanciering vanuit Programma Digitaal Bekwaam. Met het doorknippen van een lint is niet alleen de fysieke onderzoekswerkplaats geopend, maar ook de onderzoekswerkplaats als nieuwe component in het professionaliseringsbeleid. AnneMarie Versloot, Senior Adviseur Onderwijs & Kwaliteit bij Deltion en Marije van Huffelen, Onderwijsadviseur Blended Learning, vertellen waarom deze nieuwe stap ook een hele logische stap is: ‘deze kans kwam op het juiste moment.’

‘Gefeliciteerd met de opening. Wat kunnen we de komende tijd verwachten van de onderzoekswerkplaats?’

AnneMarie: ‘Dat we in de volle breedte met elkaar gaan leren. Leren over wat een onderzoekswerkplaats ons kan brengen en leren over goede onderzoeks- en procesbegeleiding. Nu al zijn we lerende over wat we organisatorisch allemaal moeten inregelen om een goede onderzoekswerkplaats van de grond te krijgen. Marije en Bram, onze onderzoek en procesbegeleiders, zullen veel ervaring opdoen in de begeleiding van zo’n team. Dit doen zij door een leertraject te volgen bij het iXperium van de HAN. We hopen dat de pilot nu zoveel inzichten geeft dat we weten aan welke knoppen we moeten draaien om na de zomervakantie echt ‘los’ te gaan en de deur wijd open te zetten voor meer teams met een onderzoeksvraag.’

Marije: ‘We starten met één team. We willen dat zij geholpen worden bij hun leervraag, ondertussen leren wij als onderzoeks- en procesbegeleider en ook als projectgroep over de werkwijze van zo’n onderzoekswerkplaats. De winst zit op zoveel lagen.’

‘Begrijp ik goed dat dit een prototype is voor eventueel meerdere onderzoekswerkplaatsen in de toekomst?’

AnneMarie: ‘Dat klopt. We zien dit echt als een nieuwe strategie om te professionaliseren. Een van onze prestatie indicatoren is dan ook om te kijken of we dit concept kunnen uitzetten op andere thema’s binnen Deltion. Ook daar zijn we lerend in; het concept onderzoekswerkplaats.’

‘Hebben jullie je in de financieringsaanvraag ook gericht op de onderzoekswerkplaats als katalysator voor een breder professionaliseringsbeleid?’

Marije: ‘We waren de weg van onderzoekend werken al ingeslagen in het platform onderzoek binnen Deltion. Deze onderzoekswerkplaats sluit daar heel mooi op aan. Naast een feestelijke opening is het is ook een mooi vervolg van waar we mee bezig waren. Er is dus een rijke geschiedenis en veel om naar toe te werken -ik denk dat dit allemaal in de aanvraag zat. Deze kans kwam op juiste moment.’

AnneMarie vult aan: ‘In het vorige traject hebben we de basis gelegd door in een frameworkdigitale competenties te beschrijven voor de onderwijsgevende en de opleidingsmanager. Dit framework met daarin een groeimodel is een gespreksleidraad voor teams om zicht te krijgen op hun eigen bekwaamheid en op de gewenste kennis op het gebied van leren met ict. Daarnaast hebben we hebben de monitor leren en lesgeven met ict van iXperium twee jaar geleden afgenomen bij wijze van nulmeting. Om zicht te krijgen op hoe bekwaam onze docenten zijn op dit thema en welke behoeftes er leven in de teams; waar willen we in ontwikkelen? Differentiëren met ict kwam bijvoorbeeld duidelijk naar voren, daar konden we dus praktisch mee aan de slag. Blended onderwijsontwikkeling, hands-on professionalisering en het stimuleren van een basishouding in nieuwsgierigheid, het onderzoekend werken, zijn de drie lijnen die we wilden bundelen. Toen kwam deze regeling voorbij en dachten we ‘wow, dit is echt perfect. Qua timing en inhoud’.

‘De Monitor Leren en Lesgeven met ict van iXperium werd net even genoemd. Gaan jullie dit jaar weer meedoen met de monitor?’

Marije: ‘Ja, en dat willen we ook elke 2 jaar blijven doen. We zien het echt als kans om inkijkje te krijgen in hoe de teams in hun bekwaamheid zitten, maar ook waar ze op geprofessionaliseerd willen worden. De lijnen met iXperium zijn heel kort, dus we kregen ook goede begeleiding in het uitlezen van de data. De monitor past goed in onze ontwikkellijnen.’

‘Hebben jullie in de onderzoekswerkplaats de focus gelegd op bekwaamheid in specifieke technologieën?’

AnneMarie: ‘We benaderen dit meer vanuit onderwijsontwikkeling, waarin ICT een weloverwogen plek moet krijgen -het blended onderwijs. Zo proberen we een dekkend aanbod aan mogelijkheden te creëren om mee te werken: hoe ga je om met nieuwe applicaties? Hoe bereid je je lessen goed voor? Hoe bed je innovaties in het curriculum ontwerp? Hoe stimuleer je informatievaardigheden en mediawijsheid? Wij geloven erin dat als we onze docenten digitaal bekwamer maken, zij deze kennis en vaardigheden op hun beurt weer overbrengen op hu studenten. Dat is de route die wij voor ogen hebben.’

Marije: ‘Met onderzoek kun je verschillende doelen hebben. Wij hebben gekozen voor professionalisering en ontwerpen als belangrijkste speerpunten. Docenten zijn in de onderzoekswerkplaats in the lead. Hun vraagstuk staat centraal, zij zijn eigenaar. Als projectgroep kijken we mee met dit proces om te leren hoe we de deze methode kunnen gebruiken om te professionaliseren.’

‘Welk team krijgt de eer van de pilot?’

AnneMarie: ‘Team travel, leisure and hospitality. Drie docenten gaan met Bram en Marije (proces- en onderzoeksbegeleiders, op hun beurt begeleid door iXperium) aan de slag. Er ligt vanuit dit team een onderzoeksvraag dat nog geconcretiseerd moet worden, maar valt binnen het thema generatieve AI en de inbedding daarvan in het onderwijs. Voor dit team echt een urgent thema. Ze kwamen zelf bij ons met het verzoek om aan de pilot deel te nemen, het besef leeft dat ze hun onderwijs moeten herontwerpen door deze ontwikkeling.

‘Het is een experimentele onderzoekswerkplaats, pakken jullie die ruimte ook?’

Marije: ‘Zeker. Dat vind ik er ook heel leuk aan. We wenden de regeling zoveel mogelijk aan voor de docenten, om hen de ruimte te bieden om te leren. Zij zijn de succesfactor.’

‘Na de zomer gaat de onderzoekswerkplaats ook open voor andere teams, verwachten jullie veel animo?’

Marije: ‘De onderwijsadviseurs en docenten die we nu spreken zijn enthousiast. Ik krijg nu al via-via vraagstukken binnen, zonder dat we er heel veel ruchtbaarheid aan hebben gegeven. Er leven bij de onderwijsteams best veel impliciete casussen die nu naar boven komen.’

‘Hoe verloopt de inbedding van de resultaten?’

Marije: ‘Een onderdeel van de ’deal’ die we met de onderwijsteams sluiten is dat zij meedoen in de kennisdeling. Op Deltion, maar ook extern. Wij zullen vanuit de onderzoekswerkplaats een podium faciliteren waarop ze dat kunnen doen.’ Daarnaast zal de uitkomst van het onderzoek in veel gevallen leiden tot een aanpassing in het curriculum van het team.

‘Als je mag dagdromen over de toekomst van deze onderzoekswerkplaats bij Deltion, waar eindigen dan de ambities?’

AnneMarie: ‘Sowieso willen we dat de onderzoekswerkplaats een mooie prominente plek bij Deltion inneemt. Zodat iedereen kan zien wat er daar gebeurt. Verder gaat het dromen vooral over een uitbreiding van het aantal onderzoekswerkplaatsen op andere thema’s, waarin teams in de rij staan om deel te nemen omdat iedereen zo enthousiast is!’

‘Wat zou je willen meegeven aan andere scholen die willen professionaliseren?’

AnneMarie: ‘Staar je niet blind op het woord ‘digitalisering’, maar leg de focus op leren en ontwikkelen. Het gaat om onderwijsontwikkeling, waar ICT een weloverwogen plek in verdient.’

Reacties (0)
Geef een reactie