Inzet van ICT: Monitoring als eerste én laatste stap van de kwaliteitsverbeteringscyclus

Kan monitoring als instrument helpen bij het behalen van de 12 doelstellingen in de werkagenda? In deze artikelreeks laten we zien dat monitoring een krachtig middel is om ambities meetbaar te maken. Hiermee kun je gericht sturen op professionaliseringsaanbod en –beleid. In deel 3: hoe monitoring de eerste en laatste stap is in de kwaliteitsverbeteringscyclus van het onderwijs:

Goed onderwijs begint bij goede docenten. Aandacht voor professionalisering, groei en duurzame inzetbaarheid is daarom essentieel, maar ook onderzoek en innovatie zijn in dit licht van belang: voor energie is beweging nodig. Niemand zal het hiermee oneens zijn, maar hoe geef je daar concreet invulling aan? Een sterkere kennisinfrastructuur brengt evidence informed werken binnen het bereik voor docententeams, waar termen als beweging en innovatie zuurstof krijgen. De significantie wordt ook benadrukt in het rapport Goed Onderwijs van de Galan Groep (2021). In het rapport zijn verschillende scenario’s uiteengezet om de kennisinfrastructuur voor het onderwijs te versterken:

“Versterking van de kennisinfrastructuur voor het onderwijs moet bijdragen aan meer evidence informed werken, om daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Daarom is in deze verkenning expliciet aandacht besteed aan de vraag wat er nodig is om het vermogen en de toerusting van onderwijsinstellingen en docenten(teams) te versterken om kennis toe te passen en evidence informed te werken aan kwaliteitsverbetering.”

Vertaling naar kwaliteit

In de monitor Leren en lesgeven met ICT worden er onder meer vragen gesteld over de ICT-geletterdheid van de docent. Denk hierbij aan vragen over de informatie- en mediavaardigheden, het mediabewustzijn en veilig mediagebruik. Dit geeft handvatten om antwoord te geven op de vraag in hoeverre learning analytics worden toegepast of wat er voor een interne academie nodig is qua ontwerp en inkoop. Deze inzichten vormen een solide basis om stappen te zetten rondom evidence informed werken.

Dit doe je als school niet alleen. Het iXperium geeft handvatten om de vertaalslag van inzichten naar kwaliteitsverbetering te maken middels begeleiding en training. Op deze manier is de monitor geen incidenteel instrument, maar een blijvende referentie voor professionaliseringsbeleid.

Docent, een aantrekkelijk beroep (en dat moet het blijven!)

‘Het mbo moet een aantrekkelijke werkgever blijven’, staat in de werkagenda. En niet voor niets. Onderzoek van ResearchNed toont aan dat na werkdruk, een gebrek aan persoonlijke ontwikkeling en professionalisering wordt benoemd als reden om het onderwijs te verlaten. Dat is onnodig, want het docentschap is zo’n rijkgeschakeerd beroep, en er daarnaast talloze kansen zijn om je verder in het onderwijs te ontwikkelen.

Dit moet je echter wel ontsluiten. De monitor Leren en lesgeven met ICT geeft niet alleen inzicht in de visie op onderwijs en aanwezige kwaliteiten, maar biedt ook maatwerk in (gewenste) professionalisering. AI is dit jaar voor het eerst opgenomen in de vragenlijst. Uit de laatste meting van de monitor Leren en lesgeven met ict van het iXperium/CoE blijkt dat van de docenten die zich in de afgelopen twee jaar hebben geprofessionaliseerd op het gebied van onderwijs en ict, heeft maar liefst 38% over generatieve AI geleerd. Ook blijkt uit de monitor dat docenten zich hier de komende tijd verder in willen ontwikkelen. Met het inspelen op de persoonlijke professionaliseringsbehoefte werk je gelijk ook aan medewerkerstevredenheid; een stepping stone voor kwalitatief goed onderwijs.

Ook interessant: deel 1 in deze reeks over monitoring bij kansengelijkheid en deel 2 over een kansrijkere arbeidsmarktpositie door monitoring.

Reacties (0)
Geef een reactie