Aanvragen onderzoekswerkplaatsen Summa College en Landstede gehonoreerd! 

Niet minder dan negen scholen gaven gehoor aan de oproep om met een voorstel te komen voor een onderzoekswerkplaats voor ict-bekwaamheid of digitale didactiek. Negen scholen, met negen originele en creatieve ideeën om digitale bekwaamheid van onderwijzend personeel een kwaliteitsimpuls te geven. Na een zorgvuldige selectieprocedure zijn de aanvragen van Landstede en Summa College een subsidie toegekend vanuit Programma Digitaal Bekwaam. Zij gaan beiden in 2024 van start met een onderzoekswerkplaats.

Landstede: Room-for-Care

In de beoogde onderzoekswerkplaats Room-for-Care van Landstede komen verschillende concepten samen: de fysieke ruimte, de Immersive Room binnen de Zorg- en Welzijnsopleidingen (Care), is een plek waarin docenten de mentale ruimte (Room) kunnen creëren en benutten om onderzoekend aan de slag te gaan, met aandacht voor het leren van en met elkaar (Care). De aanpak is gericht op collectief onderzoeken en leren binnen een multidisciplinaire groep, waarbij één onderzoeksvraag centraal staat: hoe kan de Immersive Room optimaal benut worden bij het opleiden van studenten binnen de Zorg- en Welzijnsopleidingen van Landstede en wat betekent dit voor het handelen en professionalisering van de onderwijsprofessionals?

Aan deze onderzoeksvragen zijn doelen gekoppeld, zoals het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs door in co-creatie en multidisciplinair inzichten en praktijken te ontwikkelen over hoe de Immersive Room benut kan worden bij het opleiden en bijscholen van (toekomstige) medewerkers in zorg en welzijn. En het bevorderen van het onderzoekend – en innoverend vermogen van docenten door deelname aan de onderzoekswerkplaats.

Juryleden over Room-for-Care:

“De aanvraag van Landstede maakt direct concreet hoe de lessen binnen de onderzoekswerkplaats worden geïmplementeerd in het onderwijs. Dat is de kracht van het mbo: evidence informed met elkaar aan de slag waarbij er gelet wordt op de directe toepasbaarheid in het onderwijs. Mooi ook dat ze bij Landstede voort kunnen bouwen op de schouders van reuzen, in dit geval de kennis van het practoraat Docentprofessionalisering”, aldus Marit Montsanto, beleidsadviseur bij MBO Digitaal.

‘Wat sterk naar voren komt in de Room-for-Care is dat dit bijdraagt aan het leren van studenten in een eigen tempo en zonder druk in aanraking komen in de reële beroepspraktijk waarin de studenten leren om te gaan met diverse vraagstukken en zorg te verlenen. De complexiteit van de zorg- en welzijnssector veranderd enorm dus door studenten onder te dompelen in auditieve en visuele interactieve ervaringen leren ze over vraagstukken die op traditionele wijze niet aangeleerd kunnen worden en waar studenten op school of in de praktijk niet automatisch mee in aanraking komen.” Aldus Myrthe Simons, beleidsadviseur MBO Digitaal.

Reacties vanuit Landstede:

“We zijn heel blij met de toekenning van de subsidie voor het starten van de onderzoekswerkplaats ICT bij Landstede mbo. De komende 4 jaar gaan 5 docenten, experts van Landstede expertisecentrum XR en het practoraat Docentprofessionalisering samen aan de slag om het simulatie onderwijs bij onze Zorg- en Welzijnsopleidingen verder te ontwikkelen. We willen onderzoekend én innoverend aan de slag om een krachtige interactieve leeromgeving (Immersive Room) te creëren waarin studenten leren door te ervaren.” Aldus projectleider Marian Soepenberg.

“In de voorbereiding van de aanvraag hebben we gezocht naar het optimaal kunnen benutten van kennis en expertise binnen Landstede mbo. Dat is goed gelukt! Het Landstede Expertisecentrum XR ondersteunt de werkplaats bij het ontwikkelen van passende content en het werken aan een passend handelingsrepertoire voor docenten. Tevens willen we inzicht krijgen in de rol van de docent en wat bijdraagt aan het versterken van het handelen van docenten in dit type onderwijs. Daarbij ondersteunen wij als practoraat Docentprofessionalisering. Wij monitoren tevens het proces van samen onderzoek doen.” Zegt practor Marjanne Hagedoorn.

Summa College: Beweging naar een nieuwe mindset

De nieuwe kwaliteitsagenda 2024-2027 die binnen het Summa College is opgesteld, vraagt om een beweging naar een nieuwe, andere mindset van de hele organisatie. Een nieuwe digitale leer- en werkomgeving (DLWO) is een voorwaarde voor de Summa leergemeenschap om de doelen in deze kwaliteitsagenda waar te kunnen maken en alles samen te brengen. Een doelstelling waar de onderzoekswerkplaats aan kan bijdragen, door vanuit het practoraat en projecten die aansluiten bij de strategie Summa2025 de handen ineen te slaan.

Concreet betekent dit dat in de periode van september 2024 t/m juli 2027 middels praktijkgericht onderzoek in de onderzoekswerkplaats inzichtelijk wordt gemaakt wat er nodig is aan vaardigheden van de docent om het onderwijs effectief blended vorm te geven en dat inzichtelijk wordt gemaakt hoe het leren van de student effectief is als het blended is vormgegeven.

Dus wordt in het eerste jaar van het project (schooljaar 2024-2025) er vanuit de onderzoekswerkplaats een professionele leergemeenschap gecreëerd waar medewerkers terecht kunnen met (onderzoeks)vragen en met elkaar kunnen sparren over onderwerpen rondom digitalisering in het onderwijs en het vergroten van digitale bekwaamheid van de medewerkers. Er via een multidisciplinaire aanpak gewerkt worden om bovenstaande doelen te bereiken.

Juryleden over toekenning:

Marit Montsanto over de aanvraag: “Summa College wil met de onderzoekswerkplaats de doelstellingen en visie van de school concretiseren. Verschillende projecten die al eerder waren gestart, komen samen in de onderzoekswerkplaats. De school zet daarmee in op duurzame verandering. Ook het Summa College maakt daarbij gebruik van een bestaande leergemeenschap, namelijk het practoraat Effectieve Didactiek. De positie van (praktisch) onderzoek in het mbo is de laatste jaren verschoven en heeft duidelijk een prominente plek gekregen.”

Myrthe geeft aan dat dit plan een grote bijdrage kan gaan leveren aan een een cultuur om te experimenteren in het onderwijs. Dit alles met als ultiem doel om een positief effect te creëren op het leren van de student en de deskundigheid van de docent. Het plan bouwt voort op al bestaande initiatieven waarbij de digitale bekwaamheid van de docent een centraal punt heeft.

Reacties vanuit Summa College:

Linda Manders-Matthijssen, onderwijsadviseur, reageert verheugd: “Wat zijn we in onze nopjes met de toekenning van de subsidie voor de Onderzoekswerkplaats Digitaal Bekwaam mbo van het Summa College. Met deze duw in de rug komt de droom van het Summa College (Summa 2025) weer een stukje dichterbij. Een droom waarbij de studenten hun leerroute met begeleiding van hun studiecoach kunnen vormgeven. Leren zal effectiever zijn wanneer het onderwijs flexibel is vormgegeven, het kan dan namelijk inspelen op de leerbehoefte en -wensen van de studenten. Deze persoonlijke invulling van het onderwijs brengt met zich mee dat we ons onderwijs effectief blended willen vormgeven. De toekenning en vooral de uitvoering in de vorm van de onderzoekswerkplaats zal de digitale bekwaamheid van onze medewerker vergroten zodat zij de student van nu kunnen voorbereiden op de (digitale) wereld van morgen.

Tijdens de onderzoekswerkplaats gaan de docenten gebruik maken van het concept design thinking waarbij er snel tot een prototype gekomen gaat worden van een eerder geconstateerd probleem. Deze werkwijze zorgt dat er snel zichtbaar resultaat is in de vorm van een prototype wat verder verbeterd kan worden. De docenten die een product hebben gemaakt gaan vervolgens docenten begeleiden die in de onderzoekswerkplaats instromen. Op deze manier gaan we een flinke bijdrage kunnen leveren aan de Summa2025 en maken we onze visie op leren nog beter zichtbaar, want leren is effectief… als we digitaal bekwame docenten hebben die flexibel onderwijs kunnen ontwikkelen en uitvoeren. De onderzoekswerkplaats is daarom ook gekoppeld aan het practoraat effectieve didactiek.”

Alsnog een onderzoekswerkplaats verwezenlijken?

We willen de zeven scholen die uiteindelijk niet in aanmerking zijn gekomen voor de subsidie danken voor hun inbreng; er zaten veel goede ideeën tussen die hopelijk via een andere weg nog steeds doorgang kunnen vinden. Daarom wijzen wij deze scholen graag op de volgende initiatieven, om alsnog een onderzoekswerkplaats te verwezenlijken. Zoals de CTL-regeling van Npuls, waarvan de tweede ronde in het najaar van 2024 start. Daarnaast zijn er verschillende calls van NRO op dit thema.

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie