Professionaliseringsbeleid

Professionalisering kan gezien worden als een individueel proces, maar ook als een teamontwikkeling. Om verschillende initiatieven met elkaar te stroomlijnen is het belangrijk dat helder wordt wat de wensen zijn van de organisatie. Wat is de stip op de horizon? En wie houdt zicht op de beoogde doelstellingen? Samen met collega’s van hr werken we aan de uitbreiding van het professionaliseringsbeleid.

Gesprekslijn professionaliseringsbeleid

Programma Digitaal Bekwaam heeft een gesprekslijn ontwikkeld die kan dienen als handvat en referentie voor professionaliseringsbeleid op school. De gesprekslijn is opgedeeld in drie fases, waarbij in fase 1 wordt gekeken naar het huidige professionaliseringsbeleid met en rondom ict ten opzichte van de doelen en ambities. In de vervolgfase wordt geïnventariseerd wat er nodig is om succesvol professionaliseringsbeleid te implementeren. In de laatste fase worden inzichten vertaald naar beleid. In iedere fase wordt steeds gewerkt langs dezelfde lijnen: visie, vorm van leren, architectuur, sleutelfiguren en veranderende rol.

afbeelding gesprekslijn

download de gesprekslijn als pdf

leren van een fictieve school

Om scholen te helpen met het opstarten van de gesprekken hebben wij de gesprekslijn doorlopen met een fictieve school. Ter illustratie vind je in de bijlage een mogelijke uitkomst van deze gesprekslijn. De fictieve school geeft je een referentie over de mogelijke uitkomsten van een gesprek. 

download dit voorbeeld als pdf

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl