Triple A

Triple A @ncyclopedieOntstaan van Triple A

Triple A (ontwerp & onderzoek) is begonnen als netwerk van ROC’s en AOC’s die samenwerkten aan een gezamenlijke visie op onderwijsvernieuwing. De visie werd, aan de hand van de processen binnen een onderwijsinstelling, uitgewerkt in een onderwijsprocesmodel. De consequenties daarvan voor de ondersteunende systemen zijn beschreven in de functionele ontwerpen en architectuur van Triple A. De visie, architectuur en functionele ontwerpen zijn gebundeld in de Triple A encyclopedie. De architectuur is zowel op papier (in de bekende blauwe box) als via een uitgebreide website beschikbaar.

Ontwikkeling van het materiaal

De oorspronkelijke encyclopedie van functionele ontwerpen omvat in totaal 13 delen. Binnen saMBO-ICT wordt in projecten continu gewerkt aan het uitdiepen en verbreden van het bestaande materiaal. Verschillende delen van de encyclopedie zijn geactualiseerd en uitgewerkt. Naast ICT ondersteuning is aandacht besteed aan de implicaties voor de organisatie. Bovendien is er bij de doorontwikkeling en uitwerking van het gedachtegoed veel aandacht besteed aan de praktische toepasbaarheid van het materiaal.

Relatie naar andere architectuur

De architectuur van Triple A is afgestemd op het onderwijs in het mbo. Dat wil zeggen dat er veel aandacht is voor de specifieke kanten van het mbo, zoals de stage of de keuzedelen in de herziene kwalificatiestructuur. Maar ook in de omgeving van het mbo zijn interessante architecturen ontwikkeld die aansluiten op Triple A of die op de een of andere manier vergelijkbaar zijn:

De ROSA beschrijft vooral de relaties tussen instellen en/of de overheid. Het is dus een echte ketelarchitectuur voor het onderwijsdomein. De architectuur is ontwikkeld in het SION programma met alle onderwijssectoren en de overheid.

De HORA is de architectuur voor het hoger onderwijs. Deze kent een wat andere opbouw en biedt elementen zoals onderzoek die natuurlijk in het mbo ontbreken. De architectuur beschrijft ook generieke systemen.

De NORA is de overkoepelende architectuur van de overheid. Is dus op een hoog abstractieniveau maar is wel bepalend hoe de overheid naar informatie en standaarden kijkt.

Vernieuwing

Met alle wijzigingen binnen de mbo sector is er behoefte om Triple A aan te passen. Tevens is het noodzakelijk om de architectuur, samen met de instellingen, een nieuwe impuls te geven. In 2016 staan daarom activiteiten op het programma met de Triple A architectuur in het middelpunt.

Triple A gerelateerde berichten: