Het netwerk IBP in het mbo startte in 2014, met de oprichting van de Taskforce IBP. Vanaf dat moment wordt jaarlijks een benchmark gehouden op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Als in 2018 de AVG van kracht wordt, neemt het belang van dit netwerk toe. Als vervolgens de onderwijssector op diverse momenten wordt getroffen door cyberaanvallen krijgt het netwerk een verbindende rol in het verhogen van de digitale weerbaarheid van het mbo.

Het netwerk ibp in het mbo komt meerdere keren per jaar bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en de actuele ontwikkelingen te bespreken. Het is een hecht netwerk, waarbinnen ook tussen de bijeenkomsten door veel wordt samengewerkt en gedeeld. 

Het netwerk wordt aangestuurd door de Regiegroep IBP, waarin 10 mbo-instellingen zijn vertegenwoordigd, aangevuld met experts vanuit SURF, de MBO Raad en MBO Digitaal. De Regiegroep bepaalt de agenda en de activiteiten voor het Netwerk IBP. Initiatieven op het gebied van de Benchmark IBP, de peer review en besluiten over de toetsingskaders worden door de Regiegroep IBP, in afstemming met het Netwerk IBP genomen. Overkoepelende besluitvorming in SURF verband gebeurt via afvaardiging van regiegroepleden in diverse werkgroepen en het SCIPR-bestuur.

Agenda

Het netwerk komt meerdere keren per jaar bij elkaar, meestal online. Minimaal 1x per jaar wordt een fysieke netwerkdag georganiseerd. Data netwerkbijeenkomsten schooljaar 2024-2025:

  • 19 september, 15:00 – 17:00 uur online
  • 07 november, 10:00 – 17:00 uur (Utrecht)
  • 12 december, 15:00 – 17:00 uur online
  • 30 januari, 15:00-17:00 uur online
  • 13 maart, 10:00-17:00 uur (pre-conferentie Apeldoorn)
  • 22 mei, 15:00-17:00 uur online
  • juni (n.t.b.)

Contactpersoon

Martijn Bijleveld


Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl