Hartelijk dank voor je deelname aan de Security- & Privacy-awarenessmeting voor het mbo! Hopelijk heb je (meer) inzicht gekregen in wat er nodig is om informatieveilig te werken. Door mee te doen help je ook mee aan het verhogen van de cyberweerbaarheid van de mbo-sector als geheel. Via deze pagina geven we je meer informatie.

Wie en wat is MBO Digitaal?

De awarenessmeting is georganiseerd door de MBO Raad en MBO Digitaal. MBO Digitaal is het digitaliseringsplatform van de MBO Raad. Samen met de experts vanuit de scholen, ondersteunen wij de mbo-sector bij allerlei vraagstukken op het gebied van de digitalisering van het onderwijs. Informatiebeveiliging en privacy (IBP) is een belangrijk fundament daarvoor.

Wat doet MBO Digitaal om de cyberweerbaarheid van de mbo-sector te verhogen?

Wij ondersteunen het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy in het mbo. In dit netwerk zijn de experts vanuit alle mbo-scholen vertegenwoordigd. We bedenken met elkaar oplossingen om de scholen digitaal veilig te houden. Na een aantal grote cyberincidenten in het onderwijs hebben we een plan van aanpak opgesteld om de cyberweerbaarheid van de mbo-sector te verbeteren. Met een subsidie van OCW gaan we de komende vijf jaar aan de slag met het Programma Cyberveiligheid mbo.

Richt het Programma Cyberveiligheid zich vooral op de technische kant?

Voor een deel richten onze activiteiten zich op de technische weerbaarheid, maar ook de rol van de medewerkers in de mbo-scholen komt aan bod in het programma. Voor de komende vijf jaar hebben we meer dan 20 activiteiten benoemd. Denk aan het organiseren van (nul-) metingen op het gebied van informatiebeveiliging, governance en awareness, het onderzoek naar een cybercrisis-convenant mbo en het gezamenlijk uitvoeren van cybercrisisoefeningen (OZON).

Wat gebeurt er met de uitkomsten van de awareness-meting?

Deelnemende scholen ontvangen een eigen rapportage met bevindingen. Daarnaast is het mogelijk om resultaten onderling te vergelijken via de Benchmarkscore. De uitkomsten van deze meting zijn ook belangrijke input voor ons programma Cyberveiligheid mbo: zo kunnen we activiteiten opstarten waaraan scholen écht behoefte hebben als het gaat om het stimuleren en ondersteunen van informatieveilig werken.

Meer lezen over informatieveilig werken op school?

Veel scholen hebben al materiaal gemaakt om medewerkers te helpen bij informatieveilig werken. Via deze pagina bieden we een paar handreikingen, die we voor dat doel algemeen bruikbaar hebben gemaakt. (Met dank aan VISTA college en mboRijnland.)

Heeft jouw school ook bruikbaar materiaal dat je zou willen delen? Laat het weten via info@mbodigitaal.nl.

En tot slot: hoe beveilig je jouw persoonlijke digitale levenssfeer?

Alle tips die je bij het beantwoorden van de vragen hebt gekregen en de handreikingen hierboven gelden ook voor jou persoonlijk: denk aan het beveiligen van je privé e-mailaccount, je foto’s, je bankgegevens enzovoort. De website Veiliginternetten.nl is een heel mooi startpunt voor allerlei informatie op dit gebied.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl