Informatiebeveiliging en privacy

Contact

Martijn Bijleveld

Agenda
  • 17 maart 2022
  • 12 mei 2022
  • 22 september 2022
  • 8 december 2022
Snel naar

Informatiebeveiliging en privacy heeft de afgelopen zeven jaar binnen het mbo veel aandacht gekregen. Er zijn grote stappen gemaakt om de beveiliging en het respecteren van de privacy in de instellingen te verbeteren. Er is scholing geweest en alle instellingen doen mee aan de Benchmark IBP-E in het mbo. Er wordt veel samengewerkt in het netwerk.

Het netwerk ibp in het mbo is zeer actief en komt vier keer per jaar bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, om kennis op te doen en ontwikkelingen te bespreken.

Het netwerk wordt aangestuurd vanuit een regiegroep die voor het mbo de belangen rond ibp behartigt, de agenda voor de mbo sector neerzet en de bijeenkomsten organiseert. Tien instellingen dragen de regiegroep, ondersteund door medewerkers vanuit MBO Digitaal, de MBO Raad, Kennisnet en SURF.

Interesse in deelname aan dit netwerk, of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met Martijn Bijleveld.