Gezamenlijke netwerkdag IBP, Informatiemanagement, Onderwijslogistiek en Architectuur

Op donderdag 18 april, 10:00 – 17:00 uur, organiseren vier netwerken van MBO Digitaal een gezamenlijke netwerkdag. Het gaat om de netwerken IBP, Informatiemanagement, Onderwijslogistiek en Architectuur. Gemeenschappelijk thema op deze dag is ‘eigenaarschap’ en in de eerste drie workshoprondes verzorgen de netwerken workshops die qua inhoud raken aan dat gemeenschappelijke thema. Workshopronde 4 is specifiek gericht op de individuele netwerken.

Deze netwerkdag vindt plaats in Doorn, op landgoed Zonheuvel (locatie Paviljoen). Een plattegrond van het landgoed en de zalen tref je onderaan deze pagina.

Let op: dit is een bijeenkomst waarvoor je je moet aanmelden. De leden van de vier netwerken hebben hiervoor een uitnodiging per e-mail ontvangen.

Hieronder het programma en de beschrijving en indeling van de workshops.

Programma

09:30 Inloop met koffie Foyer/Lounge
10:00 Opening Congreszaal A
10:10 De dag in volgelvlucht ,,
10:40 Key-issue: Ze nemen geen eigenaarschap ,,
11:30 Koffie-/theepauze Foyer/Lounge
12:00 Workshop ronde 1 Zie workshops
12:45 Lunch Restaurant 1e etage
13:45 Workshop ronde 2 Zie workshops
14:30 Verplaatsen
14:35 Workshop ronde 3 Zie workshops
15:20 Koffie-/theepauze Foyer/Lounge
15:50 Workshop ronde 4 Zie workshops
16:35 Verplaatsen
16:40 Plenaire afsluiting Congreszaal A
17:00 Borrel en loting security audits Foyer/Lounge
18:00 Einde

Carrousel: de dag in vogelvlucht (10:10-10:40)

 • Eigenaarschap in het NBA-Volwassenheidmodel
 • Applicatiecatalogus
 • DIM Strategische Digitaliseringsagenda
 • Onderwijsflexibilisering en de MORA
 • MORA instrument voor procesmanagement
 • GRC applicatie als aanjager van eigenaarschap
 • MOKA: enterprise bus of losely coupled
 • Flexibiliseren aan de hand van de studentjourney
 • Governance IBP in het mbo: conclusies uit de nulmeting
 • MOSA & Npuls
 • Uitdagingen onderwijsvisie vs praktische uitvoering
 • Snelkookpansessie: Hoe maken we student mobiliteit mogelijk met behulp van mbo-brede standaarden.

Keynote en discussie: Ze nemen geen eigenaarschap
(Tobias van Oerle, M&I Partners)

Waarom is het zo moeilijk om eigenaarschap goed te beleggen? Tobias van Oerle, partner bij M&I/Partners ziet zijn opdrachtgevers vaak met die vraag worstelen. En of het nou gaat om organisaties binnen of buiten de onderwijssector: het komt eigenlijk altijd neer op drie varianten en/of combinaties van hetzelfde probleem: de eigenaar KAN geen eigenaar zijn, de eigenaar MAG geen eigenaar zijn of de eigenaar WIL geen eigenaar zijn. Na een korte inleiding bespreekt Tobias deze problemen en de mogelijke oplossingen met de zaal.

Workshops ronde 1 (12:00-12:45)

Eigenaarschap in het NBA-volwassenheidmodel Henk Links Congreszaal B (1e)
Bij het NBA-volwassenheidsmodel Informatiebeveiliging speelt eigenaarschap (accountability) een cruciale rol. De indeling van het model in 3 aandachtsgebieden geeft duidelijkheid waar het eigenaarschap belegd is. Eigenaarschap voor de aandachtsgebieden Governance en Technische weerbaarheid liggen voor de hand. Het aandachtsgebied Processen vraagt om een duidelijk gedefinieerd eigenaarschap op het gebied van processen, systemen en data. In deze workshop bespreken we een aantal statements waarbij uitgangspunten als RACI en het 3-lines model kunnen helpen om het eigenaarschap helder boven water te krijgen.
MORA Instrument voor procesmanagement Elmar Zwankhuizen en Carla Bloeme (ROC van Twente en Graafschap) J.F. Bordewijk (BG)
Het inrichten en beheren van processen en daarmee ook proceseigenaarschap is een onderwerp waar veel instellingen mee bezig zijn of mee worstelen.
Hoe kun je de MORA gebruiken om hier structuur aan te geven? Elmar vertelt hoe ROC van Twente de MORA heeft gebruikt om onderwijsprocessen in te richten.
Vervolgens vertelt Carla hoe Graafschap College hiermee omgaat.
DIM Strategische Digitaliseringagenda Vincent van Hunnik (Rijn IJssel) A.M.G. Schmidt (2e)
Eén strategische digitaliseringsagenda voor het MBO. In lijn met nPuls, het MBO meerjarenperspectief en al die andere initiatieven! Als MBO digitaal en CIO raad hebben we de afgelopen tijd gewerkt aan een integraal overzicht van alle zaken die spelen rondom en in het MBO, landelijk en in de instellingen. Met als grootste wens om een gedeelde agenda met gedeelde prioriteiten te realiseren – zodat we onze uitdagingen en successen kunnen delen. Nieuwsgierig hoe dat werkt? Kom naar de sessie.
Onderwijsflexibilisering en de MORA Frans van Neerbos en Marije Klein (Rijn IJssel) Congreszaal A (1e)
Frans presenteert een concrete uitwerking van de MORA-flexibiliseringsview die hij ontwikkelde voor enkele opleidingen bij Rijn IJssel. Hoe helpt de MORA hier voor het goede ontwerpgesprek met het onderwijs en het gezamenlijk doordenken van de onderwijslogistieke impact? De workshop daagt je uit om te reflecteren en zo je onderwijslogistieke bagage voor je eigen school verder te verrijken.
Hoe maken we studentmobiliteit mogelijk met behulp van mbo-brede standaarden? (deel 1 van 3) Peter van Deukeren (Npuls),  Ashwin Brouwer (Npuls) en Edwin Liefink (Npuls) L. van Deyssel (BG)
Studentmobiliteit binnen en tussen mbo instellingen wordt steeds belangrijker en hiervoor is een adequate uitwisseling van bepaalde gegevens onontbeerlijk. In deze snelkookpansessies werken we aan de hand van drie thema’s (onderwijscatalogus, inschrijving en verzilvering) aan een blauwdruk met behulp van de OOAPI uitwisselingsstandaard om studentmobiliteit beter mogelijk te maken. Ben je vanuit onderwijs, als informatiemanager, architect of onderwijslogistiek betrokken bij het dit onderwerp, sluit dan aan op deze sessie(s)!

Workshops ronde 2 (13:45-14:30)

GRC applicatie als aanjager van eigenaarschap Henry Meutstege en Henk Links Congreszaal A (1e)
De afgelopen maanden hebben we de mbo-brede GRC-applicatie TrustBound ingevoerd en inmiddels is deze volop in gebruik om de volwassenheid op het gebied van IB en P te verantwoorden. Maar naast de functies op het gebied van Compliance biedt de applicatie uitgebreide mogelijkheden om governance en eigenaarschap te regelen. In deze workshop nemen we je mee in de vervolgstappen op het gebied van Governance en Risk.
Applicatiecatalogus (deel 1 van 2) Rob Vos en Aladin Mhamdi A.M.G. Schmidt (2e)
De applicatiecatalogus heeft de benodigde userstories opgehaald. Samen met het MBO, SURF, Kennisnet en MBO Digitaal zijn de userstories van iedereen, inclusief leveranciers, gecategoriseerd en geïnventariseerd. Uit al die gesprekken zijn een aantal specifieke vragen naar voren gekomen, die we met jullie willen bespreken. Denk hierbij aan vragen als: wie is de eigenaar, opdrachtgever, beheerder etc. Tijd om met elkaar daarover aan de slag te gaan. Na deze sessie zal de gehele inventarisatie worden afgerond om, inclusief advies, vervolgens te worden opgeleverd aan het programma Cyberveiligheid.
MOKA: enterprise service bus of losely coupled Elmar Zwankhuizen (ROC van Twente)
Elisa Jochims (Graafschap College)
Congreszaal B (1e)
Koppelingen tussen systemen leveren veel op maar kosten vaak ook veel moeite om te realiseren en te beheren. Als instelling willen we grip hebben op de uitwisselingen tegelijkertijd willen we het wiel niet telkens per koppeling opnieuw uitvinden. Graafschap en ROC van Twente nemen u mee in hun benadering en ‘standaard’ inrichting voor integraties.
Flexibiliseren aan de hand van de studentjourney Johan van der Steen (Da Vinci college) J.F. Bordewijk (BG)
De reis van het flexibiliseren en modulariseren is per persona verschillend. Dit vraagt om inrichtingskaders en er moeten organisatie brede besluiten worden genomen. Aan de hand van een student journey gebaseerd op de MORA wordt duidelijk gemaakt op welke procesgebieden besluiten moeten worden genomen. En die rol ligt bij de proceseigenaar!
Hoe maken we studentmobiliteit mogelijk met behulp van mbo-brede standaarden? (deel 2 van 3) Peter van Deukeren (Npuls),  Ashwin Brouwer (Npuls) en Edwin Liefink (Npuls) L. van Deyssel (BG)
Studentmobiliteit binnen en tussen mbo instellingen wordt steeds belangrijker en hiervoor is een adequate uitwisseling van bepaalde gegevens onontbeerlijk. In deze snelkookpansessies werken we aan de hand van drie thema’s (onderwijscatalogus, inschrijving en verzilvering) aan een blauwdruk met behulp van de OOAPI uitwisselingsstandaard om studentmobiliteit beter mogelijk te maken. Ben je vanuit onderwijs, als informatiemanager, architect of onderwijslogistiek betrokken bij het dit onderwerp, sluit dan aan op deze sessie(s)!

Workshops ronde 3 (14:35-15:20)

Governance IBP in het mbo: conclusies uit de nulmeting Victor Meerloo J.F. Bordewijk (BG)
In november 2023 is een landelijke enquête gehouden onder de bestuurders en IBP-functionarissen van alle mbo-instellingen over de governance van informatieveiligheid binnen de instelling. Doel was om te onderzoeken hoe instellingen binnen de sector hun governance hebben ingericht en op welke manier MBO digitaal daar mogelijk bij kan ondersteunen. In deze workshop presenteren we een aantal opvallende resultaten en voeren we het gesprek daarover.
MOSA & Npuls: Groeien naar collectieve voorzieningen Joël de Bruijn en Rose van Iperenburg (HAN/Npuls) Congreszaal B (1e)
In deze sessie starten we met een korte introductie op de MOSA architectuur, gaan we dieper in op wat sectorvoorzieningen zijn (en wat niet) en welke binnen het Npuls programma-onderdeel DSV concreet gerealiseerd worden.
Uitdagingen onderwijsvisie vs praktische uitvoering Tijmen Leurs Congreszaal A (1e)
Een interactieve workshop waarin we aan de hand van stellingen en vragen kijken waar we tegenaan lopen bij het vertalen van onderwijsvisie naar de dagelijkse praktijk.
Applicatiecatalogus (deel 2 van 2) Rob Vos en Aladin Mhamdi A.M.G. Schmidt (2e)
De applicatiecatalogus heeft de benodigde userstories opgehaald. Samen met het MBO, SURF, Kennisnet en MBO Digitaal zijn de userstories van iedereen, inclusief leveranciers, gecategoriseerd en geïnventariseerd. Uit al die gesprekken zijn een aantal specifieke vragen naar voren gekomen, die we met jullie willen bespreken. Denk hierbij aan vragen als: wie is de eigenaar, opdrachtgever, beheerder etc. Tijd om met elkaar daarover aan de slag te gaan. Na deze sessie zal de gehele inventarisatie worden afgerond om, inclusief advies, vervolgens te worden opgeleverd aan het programma Cyberveiligheid.
Hoe maken we studentmobiliteit mogelijk met behulp van mbo-brede standaarden? (deel 3 van 3) Peter van Deukeren (Npuls),  Ashwin Brouwer (Npuls) en Edwin Liefink (Npuls) L. van Deyssel (BG)
Studentmobiliteit binnen en tussen mbo instellingen wordt steeds belangrijker en hiervoor is een adequate uitwisseling van bepaalde gegevens onontbeerlijk. In deze snelkookpansessies werken we aan de hand van drie thema’s (onderwijscatalogus, inschrijving en verzilvering) aan een blauwdruk met behulp van de OOAPI uitwisselingsstandaard om studentmobiliteit beter mogelijk te maken. Ben je vanuit onderwijs, als informatiemanager, architect of onderwijslogistiek betrokken bij het dit onderwerp, sluit dan aan op deze sessie(s)!

 

Workshops ronde 4 (15:50-16:35)

Netwerk IBP Martijn Bijleveld Congreszaal A (1e)
Tijdens de netwerkbijeenkomst IBP bespreken we de belangrijkste ontwikkelingen.
– Benchmark IBP: presentatie van de resultaten
– Vervolgstappen benchmark: peer review en externe audits
– Red teaming: van check tot hack
– Nieuwe opzet masterclasses NBA-model
– Voortgang programma Cyberveiligheid
Netwerk Informatiemanagement Dennis van Oeveren Congreszaal B (1e)
Tijdens de netwerkbijeenkomst Informatiemanagement bespreken we:
– Terugblik op de vorige sessie
– Waarmee gaan we aan de slag
– Prioritering
– Vormen van de werkgroepen
– Toelichting Teams omgeving
Netwerk Architectuur Marie van Zanten en
Joël de Bruijn
J.F. Bordewijk (BG)
Tijdens de netwerkbijeenkomst Architectuur bespreken we:
– De behoefte aan architectuurontwikkeling voor MORA en MOKA.
– Terugkoppeling en vooruitblik vanuit de werkgroepen.
– Verbinding houden met nationale ontwikkelingen.
– Terugblik en opbrengst van de dag.
Netwerk Onderwijslogistiek Tijmen Leurs A.M.G. Schmidt (2e)
Tijdens de netwerkbijeenkomst Onderwijslogistiek gaan we:
met elkaar  terugblikken op de dag (bekend, benieuwd, bewaard). Verder kijken we vooruit naar focusgebieden komende netwerkbijeenkomsten Onderwijslogistiek.