Terugblik gezamenlijke netwerkdag

De netwerken IBP, Informatiemanagement, Onderwijslogistiek en Architectuur hielden op 18 april samen een netwerkdag op landgoed Zonheuvel in Doorn. Eigenaarschap was het thema tijdens deze succesvolle dag.

De gezamenlijke netwerkdag van de vier netwerken van MBO Digitaal was met 150 aanmeldingen compleet volgeboekt. Het merendeel van de workshops sloot aan op het centrale thema van de netwerkdag: ‘Eigenaarschap’.

Carroussel

Na de plenaire opening door de vier netwerken volgde de ‘carroussel’. In elevatorpitch-stijl vertelden de workshop-presentators kort en krachtig in maximaal twee minuten over de inhoud van hun sessies. Rob Vos en Aladin Mhamdi trakteerden bij hun workshop over de applicatiecatalogus het publiek op een anders-dan-anders presentatie met een door ai gegenereerd lied over eigenaarschap.
[Bekijk hier de filmpjes]

Keynote ‘Ze nemen geen eigenaarschap’

Tobias van Oerle, partner bij M&I /Partners, ging in zijn keynote uitvoerig in op het vraag waarom het moeilijk is om eigenaarschap goed te beleggen. Volgens Van Oerle worstelt vrijwel elke organisatie met het thema en komt het altijd op hetzelfde neer: mensen kunnen, mogen of willen geen eigenaar zijn. Toch merkt hij in de praktijk zelden of nooit dat echt van onwil sprake is.
[Lees hier het artikel]

Eigenaarschap en modellen

Er waren vier workshoprondes. De eerste drie rondes waren gerelateerd aan het thema ‘Eigenaarschap’. Henk Links trapte af met een uitleg over het NBA-volwassenheidsmodel, RACI en het 3-lines model. Die helpen om eigenaarschap boven water te krijgen en zo projecten te stroomlijnen en risico’s te beheersen. In deze ronde kwam ook het MORA instrument uitgebreid aan de orde. Dat helpt bij het inrichten en verbeteren van de kwaliteitsborging van het onderwijs.

Studentjourney

MORA speelde eveneens een rol in de tweede ronde, toen het ging over het flexibiliseren van het onderwijs. De MORA-flexibiliseringsview kan helpen bij het goede ontwerpgesprek. Het instrument is ook bruikbaar om de studentjourney op te baseren, wat inzicht geeft in leeromstandigheden en voorkeuren van studenten. Hoe, waar en wanneer leren ze? Antwoorden op deze vragen helpen om de vormgeving van het onderwijs beter aan te laten sluiten op behoeften.

Trustbound en GRC

In deze ronde kwam Henk Links opnieuw aan het woord, nu om samen met Henry Meutstege aanwezigen mee te nemen in de mogelijkheden van de mbo-breed ingevoerde GRC-applicatie Trustbound. Naast \beveiligingsrisico’s in kaart brengen biedt de applicatie uitgebreide mogelijkheden om governance en eigenaarschap te regelen. Henk en Henry namen deelnemers mee in de vervolgstappen op het gebied van Governance en Risk.

Applicatiecatalogus

Aansluitend bespraken Rob Vos en Aladin Mhamdi de mbo-brede applicatiecatalogus. Die helpt scholen informatie uit te wisselen en software te vergelijken. Samen met het mbo, SURF, Kennisnet en MBO Digitaal zijn userstories opgehaald, gecategoriseerd en geïnventariseerd. Ook zijn er inzichten uit te halen over eigenaarschap. En nadat eerder al over MORA was gesproken kwam nu MOKA aan bod, de Middelbaar Onderwijs Koppelvlakken Architectuur. Een speciale werkgroep werkt momenteel hard aan de ontwikkeling.

Governance

Victor Meerloo sprak over de governance-enquête informatieveiligheid onder IBP-functionarissen en bestuurders. Doel was onderzoeken hoe instellingen hun governance hebben ingericht en of MBO Digitaal daar bij kan ondersteunen. Hieruit bleek dat beide groepen zichzelf als eigenaar beschouwen van verbeteracties op het gebied van governance. Meerloo vindt het daarom hoog tijd om rollen te verankeren in informatiebeveiligingsbeleid.

Snelkookpansessies

In elke ronde waren interessante snelkookpansessies. Daarin stonden steeds aspecten van studentmobiliteit centraal. Instellingen willen het voor studenten makkelijker maken om vakken bij andere instellingen te volgen. Daarbij hoort een digitale infrastructuur, die oriëntatie op het onderwijsaanbod en inschrijven eenvoudig mogelijk maakt en die tegelijkertijd zorgt dat data en privacy van studenten beschermd is.

 

In de afsluitende vierde ronde praatten de programmamanagers iedereen bij over de belangrijkste ontwikkelingen binnen hun netwerk. Daarna was het tijd voor de borrel, die bezoekers dankbaar aangrepen om zelf te netwerken.

Meer weten? Alle presentaties zijn terug te vinden in de Teamsomgeving van het netwerk.

Reacties (0)
Geef een reactie