Overige bijeenkomsten

Naast bijeenkomsten van min of meer vaste groepen binnen MBO Digitaal, vinden regelmatig eenmalige bijeenkomsten plaats over een bepaald onderwerp. Voor een volledig overzicht hiervan verwijzen we naar de Agenda. Achtergrondinformatie, verslagen en presentaties van deze bijeenkomsten kunt u hieronder vinden.

 2017

09-02-2017 ECK middag
22-05-2017 MBO congres

 2016

26-02-2016 Bedrijvenbijeenkomst IBP
23-06-2016 MBO congres Amersfoort
24-06-2016 Schoningsdag leveranciers
04-11-2016 Bedrijvenbijeenkomst IBP

 2015

22-01-2015 Informatiebijeenkomst ECK
09-04-2015 Startbijeenkomst ECK
22-04-2015 1e IBP conferentie
11-11-2015 2e IBP conferentie

 2014

27-03-2014 Informatie- en archiefmanagement
13-05-2014 Gebruikersdag QlikView
14-05-2014 Slotbijeenkomst PvE’s Hks
11-06-2014 Bericht uitwisseling Facet

 2013

07-02-2013 Ledenraadpleging
16-05-2013 Ronde tafel iFOV
06-06-2013 Gebruikersdag QlikView
21-06-2013 Virtuele werkplek dag
10-12-2013 ICT en Recht

 2012

06-06-2012 Afsluitende bijeenkomst PvE LiMBO
13-06-2012 Aanbesteding van hard- en software
21-06-2012 Regiobijeenkomst Triple A @ncyclopedie

 2011

13-05-2011 Conferentie licentiecommissie
21-06-2011 Ronde tafel uitgevers en instellingen
22-06-2011 Generieke ESB
26-05-2011 Uitbesteding Examinering Taal en Rekenen

 2010

06-04-2010 Voorlichtingsbijeenkomst IGEA en FSR
20-04-2010 Startbijeenkomst IGEA
24-06-2010 Overdracht Triple A naar saMBO-ICT
10-02-2010 Studenten en notebooks
11-02-2010 Congres Onderwijslogistiek en CGO
23-11-2010 Examinering Taal en Rekenen
08-12-2010 Conferentie licentiecommissie