Ledenraadpleging

Op 7 februari is er een goed bezochte bijeenkomst gehouden voor bestuurders, als een middagprogramma bij de ledenraadpleging van de MBO Raad. Leidraad bij de discussies was een presentatie, die hier is te bekijken (zie bijlage). Verder is er een aantal documenten uitgedeeld, zoals het kwartet documenten rondom leermiddelen, het Hoe? Zo! boekje over het sturen van projecten, een boekje over het opstellen van de businesscase en last but not least het meerjarenplan van saMBO-ICT.

Reacties (0)
Geef een reactie