Congres Onderwijslogistiek en CGO

Als vervolg op het succesvolle congres van februari 2009, organiseerde saMBO-ICT op donderdag 11 februari 2010 het Congres Onderwijslogistiek en CGO. Op deze bijeenkomst deelden onderwijsinstellingen hun ervaringen met het opzetten van een modernere, flexibelere onderwijslogistiek en de invoering van Competentie Gericht Onderwijs dat nieuwe eisen aan deze logistiek stelt.

Na een openbare bijeenkomst van Parell, een netwerk van 30 instellingen op het gebied onderwijsbedrijfsvoering en leerlogistiek in het MBO, volgde een plenair programma in het Auditorium. Jan-Pieter Janssen liet aan de hand van de werkwijze bij Citaverde zien dat onderwijslogistiek in feite gaat om samenhang, samenhang in het ´onderwijsproductieproces´. Zonder instellingsbrede afspraken die door elke laag in de organisatie worden gedragen is het onmogelijk om flexibel onderwijs aan te bieden. Zowel de binnen- als de buiten-wereld is voortdurend in beweging, elke wijziging moet dan ook in de hele onderwijsproductieketen getoetst worden alvorens het te kunnen doorvoeren.

Peter van ´t Riet voorzag dit praktijkvoorbeeld van een stevig kader en benoemde de knelpunten in die onderwijsproductieketen voor wat betreft planning en roostering. Naar aanleiding van zijn onderzoek in opdracht van COMIT en van ervaringen bij ROC Aventus heeft hij een aantal dringende aanbevelingen voor het MBO om onderwijslogistiek mogelijk te maken.

De bezoekers konden vervolgens kiezen uit 2 rondes van 5 workshops, waarin MBO en HBO instellingen lieten zien hoe ze de onderwijslogistiek in hun instelling vorm geven.

Paul Oomens hield als afsluiting een pleidooi voor intensieve samenwerking tussen de instellingen, om in een tijd van dalende budgetten toch de stap vooruit te kunnen maken om onderwijslogistiek en CGO digitaal te ondersteunen, en noemde een paar aansprekende voorbeelden. Een mooie opsteker voor de recente bundeling van krachten op het gebied van ICT, aldus saMBO-ICT voorzitter Ben Geerdink!

Reacties (0)
Geef een reactie