Examinering Taal en Rekenen

Op dit terrein vinden meerdere activiteiten plaats. Allereerst heeft 23 november een zeer breed samengestelde groep deskundigen input gegeven voor het boekje ‘Digitaal Examen Taal en Rekenen’ Hoe? Zo!. Dit boekje is een initiatief vanuit het College van Examens, Kennisnet en saMBO-ICT en verschijnt voorjaar 2011.

Verder praat een expertgroep met het College van Examens en DUO over de opvolger van Examentester. Begin 2011 zal er een veldraadpleging plaatsvinden, saMBO-ICT heeft het College van Examens aangeboden hier de regie over te voeren. Op de webside van het College van Examens (http://www.cve.nl/) is onder: Onderwerpen>Aanbesteding examensoftware al veel informatie te vinden.

Reacties (0)
Geef een reactie