Aanmelden afsluitende bijeenkomst PvE LiMBO 6 juni

Afgelopen maand is er met enkele tientallen deskundigen van verschillende MBO-instellingen gewerkt aan het programma van eisen rondom leermateriaal in het MBO. saMBO-ICT nodigt u uit voor een afsluitende bijeenkomst, waarin we het nieuwe concept programma van eisen aan u willen presenteren en een aantal belangrijke discussiepunten met u willen bespreken. Deze bijeenkomst vindt plaats op 6 juni, van 13.30 uur tot 16.00 uur bij ROVC, Galvanistraat 13 in Ede.

Achtergrond

Het speelveld rond leermateriaal voor het MBO is flink in beweging. Er komt meer en meer digitaal materiaal beschikbaar, wat nieuwe mogelijkheden èn vraagstukken geeft voor instellingen. En ook de markt is flink in beweging: uitgevers en distributeurs reageren op verschillende manieren, de een sneller dan de ander. Niet alle ontwikkelingen sluiten even goed aan op de wensen en vragen van de sector. En er zijn enkele serieuze knelpunten bij de inzet van digitaal leermateriaal.

Totstandkoming programma van eisen

De afgelopen weken is in drie sessies met deskundigen vanuit de instellingen gewerkt aan het programma van eisen.

We hebben gesproken over licentiemodellen, de bestel- en betaalomgeving, de opslag van toetsresultaten, distributie van folio-materiaal en licenties, etc. Daarnaast hebben we gesproken met uitgevers, distributeurs en ELO-leveranciers. Al deze resultaten zijn verwerkt in een nieuw concept programma van eisen, waarin ook best-practices en eisen aan de instellingen zijn opgenomen.

Dit programma van eisen komt tot stand in het kader van het programma LiMBO (Leermateriaal in het MBO: de instellingen aan zet!). Dit is een initiatief van saMBO-ICT dat wordt uitgevoerd door Kennisnet. Eén van de activiteiten binnen dat programma is het opstellen van een Pakket van Eisen en wensen (PvE) dat namens het MBO-veld de eisen aan de procesketen van bestellen, betalen, leveren en gebruiken van leermateriaal (folio en digitaal) in kaart brengt.

Aanmelden

Wij stellen het zeer op prijs als u op deze bijeenkomst aanwezig kunt zijn. Wanneer een collega meer affiniteit heeft met dit onderwerp, zouden wij u willen vragen om deze uitnodiging door te sturen. U kunt zich onderstaand aanmelden.

Reisinformatie

– Klik hier voor de routebeschrijving en voor informatie over het openbaar vervoer.
– Mocht de parkeerplaats (P1 en P2) aan de voorkant van het gebouw vol staan, dan kunt u parkeren aan de achterkant van het gebouw (P3). P3 is te bereiken via de Pascalstraat.

Reacties (0)
Geef een reactie