Conferentie overdracht Triple A naar saMBO-ICT

Het thema door samenwerking nog sterker staat centraal binnen de organisatie saMBO-ICT. Op het gebied van ICT willen we binnen het MBO door samenwerking resultaten bereiken. Dat wordt gedaan door belangenbehartiging, het delen van kennis en door concrete activiteiten en projecten. De route voor de komende drie jaren is vastgelegd in een beleidsplan. De kerngedachte is dat er beter gebruik gemaakt wordt van beschikbare kennis en samengewerkt wordt aan de ontwikkeling die plaatsvindt binnen de MBO sector.

Een ontwikkeling die de afgelopen jaren een belangrijke rol heeft gespeeld is het ontwikkelingstraject van Triple A Ontwerp & Onderzoek. Dit traject heeft geleid tot een referentiearchitectuur bestaande uit de Encyclopedie van de functionele ontwerpen. Met de Encyclopedie heeft Triple A een prachtige voorzet gegeven; het is nu aan saMBO-ICT om te gaan scoren.

Op donderdagmiddag 24 juni heeft de overdracht plaatsgevonden van Triple A Ontwerp & Onderzoek naar saMBO-ICT die voor verdere ontwikkeling en onderhoud zal gaan zorgen. Daarnaast werd er dieper ingegaan op de ambities van saMBO-ICT, de Triple A community en het ontwikkeltraject Onderwijslogistiek.

John van der Meulen opende de conferentie met een stukje geschiedenis waarna Marcel Nollen (vice-voorzitter Triple A en lid College van Bestuur van het Albeda College) de bal letterlijk overdroeg aan Ben Geerdink (bestuursvoorzitter saMBO-ICT en lid College van Bestuur van ROC Mondriaan). “Deze zal gekoesterd worden” aldus Ben. De overdracht zelf is niet alleen die van het ‘product’, maar nog belangrijker, ook die van de werkstijl en ‘community’. daarmee is de verdere ontwikkeling geborgd. De architectuur die is ontworpen is, hoe waardevol ook, altijd een momentopname. Aangezien het product een Creative Commons licentie kent, staat niets verdere ontwikkeling in de weg. De community kenmerkt zich door snelle samenwerking, korte doorlooptijden, ontwikkeling in relatief kleine groepen en brede beschikbaarheid van de producten. Ben vermeldde wel dat de ambities verder reiken dan het beschikbare geld op dit moment. Vooralsnog gaat saMBO-ICT “toch hard aan de slag ermee”.

Daarna nam Bas kruiswijk de microfoon over om de aanwezigen bij te praten over de stand van zaken van tripleA en een toelichting te geven op de twee addendums die zijn verschenen:

  • Functioneel Ontwerp bij het deel Kernregistratie Deelnemers. Het addendum bevat de uitwerking voor domeindeskundigen en een aanvulling van het technische gedeelte.
  • Prototype Roosteren: een aanvullend onderzoek naar complexiteit en haalbaarheid van de roostermachine. Het vermeld o.a. 2 oplosstrategieën (wiskundig). Daarna is een werkend prototype gemaakt: CourseTT. Het kan veel, wiskundig, maar het is nog geen direct implementeerbare oplossing. Het is wel mogelijk dat er laboratoriumexperimenten meer gedaan worden of dat het wordt aangeboden aan een leverancier. CourseTT is open source.

Hierna werd door John van der Meulen de gouden encyclopedie uitgereikt aan Paul Meltzer als grootste supporter!

Jan Bartling sloot het plenaire gedeelte af met een schets van hoe saMBO-ICT verder gaat met de encyclopedie. De echte werkelijkheid is namelijk dat binnen de implementatie van het hele ontwerp de nadruk nog steeds ligt op KRD. Alle overige terreinen (Onderwijslogistiek, Ondersteuning Primair Proces, etc.) dienen komende tijd meer in beeld te komen. Jan gaf ook een kort overzicht van de stand van Onderwijslogistiek. En verder naar de toekomst kijkend: zijn onze applicaties ook in de toekomst afbreekbaar? Want in de levenscyclus van alle software komt na ‘volwassenheid’ toch echt de afbreek-fase. En die vergt een eigen aanpak. Veel hangt samen met het beleidsplan van saMBO-ICT.

Na de pauze was er gelegenheid om aan de hand van postersessies met elkaar van gedachten te wisselen over een aantal actuele thema’s.

Onderstaande video en foto slideshow geven een mooi beeld van deze geslaagde dag:

 

.

Reacties (0)
Geef een reactie